hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Vložte papír do vysokokapacitního vstupního zásobníku (HCI) na 4000 listů

Úvod

Následující informace popisují, jak vložit papír do velkokapacitního vstupního zásobníku, který je u všech modelů k dispozici jako příslušenství. Dva zásobníky pojmou až 4 000 listů papíru gramáže 75 g/m2.
  Upozornění:
Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru. Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte. Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce. Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.

Vložte papír do vysokokapacitního vstupního zásobníku (HCI) na 4000 listů

 1. Otevřete zásobník.
  Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítko formátu papíru do správné polohy pro daný typ papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papíru, ale neohýbají jej.
  Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Zakládání papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 5. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 6. Volbou tlačítka OK přijměte zjištěný formát a typ nebo stiskněte tlačítko Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.

Orientace papíru v zásobníku HCI

Orientace papíru v zásobníku HCI
Typ papíru
Orientace obrazu
Režim oboustranného tisku
Formát papíru
Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Na výšku
Jednostranný tisk
A4, Letter
Lícem dolů
Horní hrana v zadní části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
A4, Letter
Lícem nahoru
Horní hrana v zadní části zásobníku
Na šířku
Jednostranný tisk
A4, Letter
Lícem dolů
Horní hrana v levé části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
A4, Letter
Lícem nahoru
Horní okraj v pravé části zásobníku
Děrovaný
Na šířku
Jednostranný tisk
A4, Letter
Lícem dolů
Otvory směrem k levé straně zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
A4, Letter
Lícem nahoru
Otvory směrem k pravé straně zásobníku s horní hranou formuláře směrem k pravé straně

Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce Alternativní režim hlavičkového papíru umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.
Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.

Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kopírování/Tisk nebo Tisk
  • Správa zásobníků
  • Alternativní režim hlavičkového papíru
 3. Vyberte možnost On (Zapnout).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...