hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Vyměňte nádobku na servisní kapalinu

Úvod

V následující části jsou uvedeny podrobnosti o nádobce na servisní kapalinu pro tiskárnu a pokyny pro její výměnu.
Tiskárna signalizuje stav, kdy je nádobka na servisní kapalinu téměř plná a kdy je zcela plná. Když je nádobka kompletně plná, tisk se zastaví, dokud nebude nádobka na servisní kapalinu vyměněna.
Nádobku na servisní kapalinu (číslo dílu W1B44A) zakoupíte v obchodě se součástmi HP na webu www.hp.com/buy/parts.
Poznámka:
Nádobka na servisní kapalinu je navržena pro jednorázové použití. Nepokoušejte se nádobku na servisní kapalinu vyprazdňovat a opakovaně používat. Mohlo by to vést k rozprášení inkoustu uvnitř tiskárny, což by vedlo ke snížení kvality tisku. Po použití vraťte nádobku na servisní kapalinu zástupci programu HP Planet Partners pro recyklaci.

Vyjmutí a náhrada nádobky na servisní kapalinu

 1. Otevřete levá dvířka.
  Obrázek : Otevření levých dvířek
 2. Vytáhněte nádobku na servisní kapalinu ven z tiskárny.
    Upozornění:
  Při vytahování nádobky na servisní kapalinu se vyhněte přímému kontaktu s černým válcem, aby se nedostala barva na pokožku nebo na oblečení.
  Obrázek : Vyjměte nádobku na servisní kapalinu
 3. Na levé straně nádobky na servisní kapalinu uvolněte západku, která drží jednotku v zarovnávací kolejničce a potom vyndejte levou stranu jednotky.
  Obrázek : Uvolnění západky nádobky na servisní kapalinu
 4. Vyjměte pravou stranu ze zarovnávací kolejničky a potom vyjměte jednotku z tiskárny. Duplexní jednotku položte vzpřímeně na kus papíru, aby nedošlo k rozlití.
  Obrázek : Uvolnění pravé strany nádobky na servisní kapalinu
 5. Vyjměte novou nádobku na servisní kapalinu z obalu.
  Obrázek : Vyjmutí balicího materiálu
 6. Nejprve zasuňte pravou stranu nádobky na servisní kapalinu do zarovnávací kolejničky.
  Obrázek : Instalace pravé strany nádobky na servisní kapalinu
 7. Vložte levý konec nádobky na servisní kapalinu do zarovnávací kolejničky a zajistěte západku, která drží jednotku v kolejničce.
  Obrázek : Instalace levé strany nádobky na servisní kapalinu
 8. Zatlačte nádobku na servisní kapalinu do tiskárny.
  Obrázek : Instalace nádobky na servisní kapalinu
 9. Zavřete levá dvířka.
  Obrázek : Zavření levých dvířek

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...