hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Tisk na speciální papír

Pro tisk bez chyby indikující záměnu papíru se musí nastavení papíru v tiskárně a ovladači shodovat.
 • Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, použijte program Samsung Easy Printer Manager nebo webovou službu SyncThru™.
  • Pokud je tiskárna připojena k místní síti, proveďte nastavení tiskárny pomocí možnosti Samsung Easy Printer Manager > Upřesnit nastavení > Nastavení zařízení, viz část Použití programu Samsung Easy Printer Manager.
  • Pokud je tiskárna připojena k síti, proveďte nastavení tiskárny pomocí možnosti Webová služba SyncThru™ > Nastavení > Nastavení tiskárny, viz část Webová služba SyncThru™.
 • Změnu nastavení papíru provedete nastavením tiskárny pomocí ovládacího panelu.
  • Na ovládacím panelu vyberte možnost (Nabídka) > Nastavení systému > Nastavení papíru > Formát papíru nebo Typ papíru.
 • Změnu nastavení papíru provedete nastavením tiskárny pomocí ovladače tiskárny.
  • Poté nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku > na kartě Papír > Typ papíru, viz část Otevření předvoleb tisku.
Poznámka:
 • Při použití speciálního papíru doporučujeme podávání po jednom listu. Zkontrolujte, kolik lze maximálně vložit papírů do jednotlivých zásobníků, viz část Specifikace papíru pro tisk.
 • Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Ověřte si typ tiskárny, viz kapitola Pohled zepředu.
Gramáž papíru pro každý list najdete v části Specifikace papíru pro tisk.
Typy
Zásobník 1
Volitelný zásobník
Víceúčelový zásobník
Běžný
X
X
X
Silný
X
X
X
Velká gramáž
X
X
X
Extra velká gramáž
X
X
Tenký
X
X
X
Bavlněný
X
X
X
Barva
X
X
X
Předtištěný
X
X
X
Recyklovaný
X
X
X
Obálka
X
X
Silná obálka
X
X
Štítky
X
X
Karton
X
X
X
Bankovní
X
X
X
Archivní
X
X
X
Hlavičkový
X
X
X
Děrovaný
X
X
X
Lesklý fotografický
X
X
Podporováno: X
Není podporováno Prázdné

Obálka

Úspěšný tisk na obálky závisí na jejich kvalitě. Při tisku umístěte obálku podle následujícího obrázku.
Obrázek : Obálka
 • Při výběru obálek zvažte následující faktory:
  • Gramáž: Nepřekračujte gramáž 90 g/m2, jinak by mohlo dojít k uvíznutí.
  • Provedení: Musí ležet naplocho s prohnutím menším než 6 mm a nesmí obsahovat vzduch.
  • Stav: Nejsou pomačkané ani jinak poškozené.
  • Teplota: Musí odolávat teplotám a tlaku, které při tisku vznikají.
 • Používejte pouze kvalitně provedené obálky s ostrými a přesnými přehyby.
 • Nepoužívejte orazítkované obálky.
 • Nepoužívejte obálky se svorkami, patentkami, okénky ani obálky s křídovou vložkou, samolepicími chlopněmi ani obálky z jiných syntetických materiálů.
 • Nepoužívejte poškozené či nekvalitně vyrobené obálky.
 • Ujistěte se, že spoj na obou koncích obálky sahá až k rohu obálky.
   Obrázek : Spoje
  1. Lze použít
  2. Nelze použít
 • U obálek s páskou k sejmutí, která kryje lepicí plochu, nebo obálek s více chlopněmi, které překrývají lepicí plochu, musí být použito lepidlo odolávající fixační teplotě tiskárny 170 °C po dobu 0,1 sekundy. Další chlopně a lepicí plochy mohou způsobit pomačkání, zvrásnění nebo uvíznutí a může dojít i k poškození fixační jednotky.
 • Pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte minimální okraj 15 mm.
 • Netiskněte na oblasti, kde jsou spoje obálek.

Štítky

Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte pouze štítky určené k použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Štítky
 • Při výběru štítků zvažte následující faktory:
  • Lepidla: Musí být stabilní při fixační teplotě tiskárny 170 °C.
  • Uspořádání: Používejte pouze štítky, které nemají mezi sebou odhalený podklad. Štítky se mohou odlepit z listů, pokud mezi sebou mají mezery, což má za následek závažné uvíznutí.
  • Kroucení: Musí ležet vyrovnané s maximálním ohybem 13 mm ve všech směrech.
  • Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, obsahují bublinky nebo se jinak oddělují.
 • Ujistěte se, že mezi štítky se nenachází žádný odhalený lepicí materiál. Odhalené oblasti mohou mít za následek odlepení štítků během tisku a závažné uvíznutí papíru. Odhalené lepidlo může rovněž poškodit součásti tiskárny.
 • Nepoužívejte listy se štítky v tiskárně více než jednou. Lepicí podklad je určen pouze pro jediný průchod tiskárnou.
 • Nepoužívejte štítky, které jsou odloupnuté od podkladového listu nebo pomačkané, jakkoli poškozené nebo které mají bubliny.

Tvrdý papír a papír vlastního formátu

Obrázek : Tvrdý papír a papír vlastního formátu
 • V softwarové aplikaci nastavte okraje minimálně na 6,4 mm (0,25 palce) od hran materiálu.

Předtištěný papír

Při vkládání předtištěného papíru by potištěná strana měla směřovat vzhůru a nezvlněná hrana by měla být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.
Obrázek : Předtištěný papír
 • Papír musí být potištěný inkoustem odolným vůči teplu, který se při vystavení teplotě přibližně 170 °C ve fixační jednotce tiskárny po dobu 0,1 sekundy netaví, nevypařuje ani neuvolňuje škodlivé látky.
 • Inkoust na předtištěném papíru musí být nehořlavý a nesmí negativně ovlivňovat válce tiskárny.
 • Před vložením předtištěného papíru ověřte, zda je inkoust na papíru suchý. Během procesu fixace se vlhký inkoust může z předtištěného papíru uvolňovat a snižovat tak kvalitu tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...