hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - Tisk na speciální papír

V tabulce níže jsou uvedené dostupné speciální papíry pro každý zásobník.
Pro tisk bez chyby indikující záměnu papíru se musí nastavení papíru v tiskárně a ovladači shodovat.
Pokud budete chtít změnit nastavení papíru sady v tiskárně, z webové služby SyncThru™ klikněte na tlačítko Informace > Aktuální nastavení > Informace o tiskárně > Systém > Vstupní zásobníky. K nastavení použijte kartu nastavení nebo ovládací panel.
Poté nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku> karta Papír> Typ papíru, viz část Otevření předvoleb tisku. Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Typ papíru nastavení Štítky.
Poznámka:
Při použití speciálního papíru doporučujeme podávání po jednom listu. Zkontrolujte, kolik lze maximálně vložit papírů do jednotlivých zásobníků, viz část Specifikace papíru pro tisk.
Typy
Zásobník 1
Volitelný zásobník
Víceúčelový zásobník
Běžný
X
X
X
Silný
X
X
X
Silnější
X
Tenký
X
X
X
Bavlněný
X
X
X
Barva
X
X
X
Předtištěný
X
X
X
Recyklovaný
X
X
X
Obálka
X
X
X
Štítky
X
X
X
Karton
X
X
X
Bankovní
X
X
X
Archivní
X
X
X
Hlavičkový
X
X
X
Děrovaný
X
X
X
Podporováno: X
Není podporováno Prázdné
Poznámka:
Typy papíru jsou uvedené v části Předvolby tisku. Tato možnost pro volbu typu papíru umožňuje nastavení typu papíru, který je vložený v zásobníku. Toto nastavení se zobrazí v seznamu, ze kterého je lze zvolit. To umožní tisknout v nejlepší kvalitě. V opačném případě nemusí být dosaženo požadované kvality tisku.

Obálka

Úspěšný tisk na obálky závisí na jejich kvalitě. Při tisku umístěte obálku podle následujícího obrázku.
Obrázek : Obálka
 • Při výběru obálek zvažte následující faktory:
  • Gramáž: Nepřekračujte gramáž 90 g/m2, jinak by mohlo dojít k uvíznutí.
  • Provedení: Musí ležet naplocho s prohnutím menším než 6 mm a nesmí obsahovat vzduch.
  • Stav: Nejsou pomačkané ani jinak poškozené.
  • Teplota: Musí odolávat teplotám a tlaku, které při tisku vznikají.
 • Používejte pouze kvalitně provedené obálky s ostrými a přesnými přehyby.
 • Nepoužívejte orazítkované obálky.
 • Nepoužívejte obálky se svorkami, patentkami, okénky ani obálky s křídovou vložkou, samolepicími chlopněmi ani obálky z jiných syntetických materiálů.
 • Nepoužívejte poškozené či nekvalitně vyrobené obálky.
 • Ujistěte se, že spoj na obou koncích obálky sahá až k rohu obálky.
   Obrázek : Spoje
  1. Lze použít
  2. Nelze použít
 • U obálek s páskou k sejmutí, která kryje lepicí plochu, nebo obálek s více chlopněmi, které překrývají lepicí plochu, musí být použito lepidlo odolávající fixační teplotě tiskárny 170 °C po dobu 0,1 sekundy. Další chlopně a lepicí plochy mohou způsobit pomačkání, zvrásnění nebo uvíznutí a může dojít i k poškození fixační jednotky.
 • Pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte minimální okraj 15 mm.
 • Netiskněte na oblasti, kde jsou spoje obálek.

Štítky

Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte pouze štítky určené k použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Štítky
 • Při výběru štítků zvažte následující faktory:
  • Lepidla: Musí být stabilní při fixační teplotě tiskárny 170 °C.
  • Uspořádání: Používejte pouze štítky, které nemají mezi sebou odhalený podklad. Štítky se mohou odlepit z listů, pokud mezi sebou mají mezery, což má za následek závažné uvíznutí.
  • Kroucení: Musí ležet vyrovnané s maximálním ohybem 13 mm ve všech směrech.
  • Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, obsahují bublinky nebo se jinak oddělují.
 • Ujistěte se, že mezi štítky se nenachází žádný odhalený lepicí materiál. Odhalené oblasti mohou mít za následek odlepení štítků během tisku a závažné uvíznutí papíru. Odhalené lepidlo může rovněž poškodit součásti tiskárny.
 • Nepoužívejte listy se štítky v tiskárně více než jednou. Lepicí podklad je určen pouze pro jediný průchod tiskárnou.
 • Nepoužívejte štítky, které jsou odloupnuté od podkladového listu nebo pomačkané, jakkoli poškozené nebo které mají bubliny.

Tvrdý papír a papír vlastního formátu

Obrázek : Tvrdý papír a papír vlastního formátu
 • Netiskněte na papír, který je užší než 98 mm nebo kratší než 148 mm.
 • V softwarové aplikaci nastavte okraje minimálně na 6,4 mm (0,25 palce) od hran materiálu.

Předtištěný papír

Při vkládání předtištěného papíru by potištěná strana měla směřovat vzhůru a nezvlněná hrana by měla být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.
Obrázek : Předtištěný papír
 • Papír musí být potištěný inkoustem odolným vůči teplu, který se při vystavení teplotě přibližně 170 °C ve fixační jednotce tiskárny po dobu 0,1 sekundy netaví, nevypařuje ani neuvolňuje škodlivé látky.
 • Inkoust na předtištěném papíru musí být nehořlavý a nesmí negativně ovlivňovat válce tiskárny.
 • Před vložením předtištěného papíru ověřte, zda je inkoust na papíru suchý. Během procesu fixace se vlhký inkoust může z předtištěného papíru uvolňovat a snižovat tak kvalitu tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...