hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - Vložení papíru do zásobníku

Přehled zásobníku

  Obrázek : Zásobník papíru
 1. Páčka pro rozšíření zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
 4. Značka maximální kapacity papíru
  Upozornění:
Pokud uživatel vodítko neupraví, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.

Změna velikosti zásobníku

Změnu formátu je nutné provést nastavením vodítek papíru.

Změna formátu na A4 nebo Letter

Zásobník je v závislosti na zemi/oblasti přednastavený pro použití formátu Letter nebo A4. Uživatelé musí vhodně upravit vodítko šířky papíru a páčku.
 1. Vytáhněte zásobník z tiskárny. Podle potřeby vyjměte papír ze zásobníku.
 2. Pokud budete chtít nastavit formát Letter, uchopte páčku v zadní části zásobníku a otočte jí po směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Páčka
 3. Stiskněte vodítko šířky papíru a posuňte je k okraji páčky.
  Obrázek : Vodítko šířky
Poznámka:
Pokud budete chtít nastavit formát A4, nejprve posuňte vodítko šířky papíru doleva a potom otočte páčku proti směru hodinových ručiček. Příliš velký tlak na páčku může způsobit poškození zásobníku.

Změna formátu na Legal (LGL)

Stiskněte tlačítko podle pokynů a vysuňte zásobník.
Obrázek : Legal

Vložení papíru do zásobníku

Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Ověřte si typ tiskárny, viz kapitola Pohled zepředu.

Zásobník 1 a volitelný zásobník

 • Tento postup je stejný pro všechny volitelné zásobníky.
 • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace papíru.
 • Pokud uživatelé vodítko šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Úprava vodítka šířky
 • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
  Obrázek : Zkroucení papíru
 1. Vytáhněte zásobník papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru, otevřený
 2. Nastavte vodítka šířky a délky papíru.
  Obrázek : Vodítka papíru
 3. Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte.
  Obrázek : Opatrné ohnutí na obě strany a prolistování
 4. Vložte papír.
  Obrázek : Vložení papíru
 5. Upravte vodítko šířky a délky papíru tak, aby odpovídalo papíru.
   Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  1. Vodítko šířky
  2. Vodítko délky
 6. Zasuňte zásobník papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru, zavřený
Při tisku dokumentu nastavte pro zásobník požadovaný typ a formát papíru, viz část Nastavení zásobníku.

Víceúčelový zásobník

Do víceúčelového zásobníku lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, poznámkové karty nebo obálky. Viz část Technické údaje papíru pro tisk.
Tipy k použití víceúčelového zásobníku:
 • Do víceúčelového zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy papír pro tisk jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je ve víceúčelovém zásobníku ještě papír. Toto platí také pro ostatní typy papíru pro tisk.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nevysouvejte zásobník papíru z víceúčelového zásobníku při probíhajícím tisku, jinak se tisk zastaví. Ujistěte se, že je vložen zásobník papíru.
 • Vždy vkládejte pouze zadaný papír pro tisk, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku, viz část Technické údaje papíru pro tisk.
 • Před vložením média do víceúčelového zásobníku zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
Poznámka:
 • Při tisku na speciální papír musí uživatelé dodržovat pokyny pro jeho vkládání. Viz část Tisk na speciální papír.
 • Když se papíry při tisku pomocí víceúčelového zásobníku překrývají, otevřete zásobník 1 a vyjměte překrývající se papíry a poté zkuste tisk zopakovat.
 1. Otevřete víceúčelový zásobník a vysuňte nástavec zásobníku.
   Obrázek : Víceúčelový zásobník, otevřený
  1. Dvířka víceúčelového zásobníku
  2. Nástavec zásobníku
 2. Vložte papír do víceúčelového zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru
 3. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku a nastavte je na šířku papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír mohl ohnout, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo vytištění obsahu na list nakřivo.
  Obrázek : Vodítka šířky papíru
Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro víceúčelový zásobník. Další informace o nastavení typu a formátu papíru na ovládacím panelu naleznete v části Nastavení zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...