hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Instalace paměti DIMM

Instalace paměti DIMM

Tento dokument obsahuje postup pro instalaci volitelné paměti DIMM.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Obrázek : Varování před elektrostatickým výbojem
 1. Vyjměte paměť DIMM z přepravního obalu a poté odstraňte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
  Obrázek : Obsah krabice
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
 2. Stisknutím vypínače tiskárnu vypněte a poté odpojte napájecí kabel.
  Obrázek : Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel
 3. Odpojte kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojte kabel USB nebo síťový kabel
 4. Otevřete kryt formátovacího modulu, potom ho opatrně vyjměte a odložte stranou.
  Otevření krytu formátovacího modulu
  Sejměte kryt formátovacího modulu
 5. Odstraňte dva přítlačné šrouby na vnitřním krytu formátovacího modulu.
  Obrázek : Vyšroubování přítlačných šroubů na vnitřním krytu formátovacího modulu
 6. Sundejte vnitřní kryt formátovacího modulu.
  Obrázek : Sundejte vnitřní kryt formátovacího modulu
 7. Vložte okraj s konektorem karty DIMM do držáku. Dbejte na to, aby byla karta DIMM v konektoru řádně usazena.
  Obrázek : Vložte modul DIMM do držáku
 8. Otočte okraj modulu DIMM směrem k držáku (popisek 1) a poté zajistěte, aby obě uzamykací ramena zapadla na své místo (popisek 2).
  Obrázek : Přesvědčte se, že modul DIMM zaklapl na místo
 9. Vraťte vnitřní kryt formátovacího modulu.
  Obrázek : Vraťte vnitřní kryt formátovacího modulu
 10. Znovu našroubujte dva přítlačné šrouby na vnitřním krytu formátovacího modulu.
  Obrázek : Znovu našroubujte dva přítlačné šrouby
 11. Vraťte kryt formátovacího modulu a přesvědčte se, že zapadl na místo.
  Vraťte kryt formátovacího modulu
  Zavřete kryt formátovacího modulu
 12. Znovu připojte kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Opětovné připojení kabelu USB nebo síťového kabelu
 13. Připojte napájecí kabel a stisknutím vypínače tiskárnu zapněte.
  Obrázek : Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...