hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční tiskárna Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Protřepání toneru

Když se blíží konec životnosti tonerové kazety:
 • Objevují se bílé pruhy nebo světlý tisk nebo se liší sytost od jedné strany ke druhé.
 • Kontrolka LED Status (Stav) oranžově bliká. Na displeji se může zobrazit zpráva s informací, že dochází toner.
 • Na počítači se zobrazí zpráva programu Samsung Printing Status s informací, ve které tonerové kazetě dochází toner. Viz část Používání programu Samsung Printer Status.
Pokud tato situace nastane, je možné přechodně zvýšit kvalitu tisku protřepáním zbývajícího toneru v kazetě. V některých případech bílé pruhy nebo světlý tisk přetrvávají i po protřepání toneru.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Ověřte si typ tiskárny, viz kapitola Pohled zepředu.
  Upozornění:
 • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 • Při otevírání skenovací jednotky držte podavač dokumentů a skenovací jednotku u sebe.
 • Tisk i po vyprázdnění toneru může způsobit vážné poškození tiskárny.
 1. Otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Přední dvířka, otevřená
 2. Vysuňte odpovídající tonerovou kazetu z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
 3. Toner protřepete tak, že opatrně zatřesete tiskovou kazetou zepředu dozadu.
  Obrázek : Kolébavý pohyb
 4. Uchopte tonerovou kazetu a vyrovnejte ji s odpovídajícím slotem uvnitř tiskárny. Kazetu zasouvejte do slotu, až zaklapne na místo.
  Obrázek : Vkládání tonerové kazety
 5. Zavřete přední dvířka. Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně zavřená.
  Obrázek : Přední dvířka, zavřená

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...