hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Užitečná nastavení nabídek

Přístup k nabídkám

  1. Podle požadované funkce vyberte na ovládacím panelu tlačítko Fax, Kopírování nebo Skenování.
  2. Vybírejte možnost (Nabídka), dokud se na spodním řádku displeje nezobrazí příslušná nabídka a poté stiskněte možnost OK.
  3. Stiskněte opakovaně šipky, dokud se nezobrazí požadovaná položka nabídky, a poté stiskněte možnost OK.
  4. Pokud položka nastavení obsahuje podnabídky, opakujte krok 3.
  5. Stiskem tlačítka OK uložte výběr.
  6. Stisknutím možnosti (Zastavit/Vymazat) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Položky
Možnosti
Funkce faxu (řada M207xF, řada M207xFW)
Jas
Normální, Tmavé+1 až Tmavé+5, Světlé+5 až Světlé+1
Rozlišení
Standardní, Jemné, Super jemné, Fax fotografie, Barevný fax
Formát předlohy
Vícenásobné odeslání
Zpozdit odeslání
Prioritní odeslání
Předat odeslaný
Předat na fax
Přijmout předání
Předat na fax, Předat na počítač, Předat a vytisknout
Zabezpečené přijetí
Vypnuto, Zapnuto, Tisk
Přidat stránku
Zrušit úlohu
Nastavení faxu (řada M207xF, řada M207xFW)
Odesílání
Počet opakovaných vytáčení, Interval opakovaných vytočení, Předpona vytáčení, Režim ECM, Potvrzení faxu, Obraz TCR, Režim vytáčenía
Přijímá se
Režim příjmu, Počet zazvonění před odpovědí, Název razítka přijetí, Počáteční kód přijetí, Automatické zmenšení, Velikost zrušení, Nastavení nevyžádaných faxů, Režim DRPDa
Změnit výchozí nastavení
Rozlišení, Jas, Původní formát, Ruční TX/RX
Ruční nastavení adresy TX/RX
Zapnuto, Vypnuto
Funkce kopírování
Formát předlohy
Zmenšit/zvětšit
Jas
Normální, Tmavé+1 až Tmavé+5, Světlé+5 až Světlé+1
Typ předlohy
Text, Text/Fotografie, Fotografie
Třídění
Zapnuto, Vypnuto
Rozložení
Normální, 2 stránky na list, 4 stránky na list, Kopie ID
Úprava pozadí
Vypnuto, Automaticky, Úroveň vylepšení 1, Úroveň vylepšení 2, Úroveň vymazání 1 – Úroveň vymazání 4
Nastavení kopírování
Změnit výchozí nastavení
Formát předlohy, Počet kopií, Zmenšit/zvětšit, Jas, Typ předlohy, Třídění
Nastavení systému
Nastavení tiskárny
ID tiskárny, Číslo faxu, Datum a čas, Režim hodin, Jazyk, Výchozí režim, Úsporný režim, Automatické vypnutí, Událost probuzení, Časový limit systému, Časový limit úlohy, Úprava nadmořské výšky, Automaticky pokračovatb, Nahrazení papírub, Úspora toneru, Úsporné nastavení
Nastavení papíru
Formát papíru, Typ papíru, Okraj
Zvuk/hlasitost
Zvuk klávesy, Zvuk alarmu, Reproduktor, Vyzvánění
Hlášení
Konfigurace, Ukázková stránka, Informace o spotřebním materiálu, Počítadlo využití, Přijatý fax, Odeslaný fax, Naplánovat úlohy, Potvrzení faxu, Nevyžádaný fax, Adresář
Údržba
Prázdná zpráva CLRc, Životnost spotřebního materiálu, Správce obrazů, Upozornění na nízkou hladinu toneru, Sériové číslo
Síťc (řada M207xF, řada M207xFW)
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, Statická
TCP/IP (IPv6)
Protokol IPv6, DHCPv6 Config
Ethernet
Port Ethernet, Rychlost sítě Ethernet
Wi-Fi
Wi-Fi zapnuto/vypnuto, WPS, Wi-Fi Direct, Signál Wi-Fi, Výchozí síť WLAN
Správce protokolů
HTTP, WINS, SNMPv1/v2t, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
Konfigurace sítě
Vymazat nastavení
a. Tato možnost nemusí být v některých zemích či oblastech dostupná.
b. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když je povolena funkce Nevhodný papír.
c. Tato možnost se zobrazí, když v kazetě zbývá malé množství toneru.

Než si přečtete následující části

V této části se vysvětlují všechny funkce, které jsou dostupné u modelů této řady, aby uživatelé funkce snadno pochopili. Uživatelé si funkce dostupné u jednotlivých modelů mohou prohlédnout v Základní příručce, viz část Přehled nabídek. Tipy pro používání se nacházejí v následujících částech:
  • Ovládací panel poskytuje přístup k různým nabídkám nastavení tiskárny nebo použití funkcí tiskárny. K těmto nabídkám lze přistupovat stisknutím možnosti (Nabídka).
  • Některé nabídky se při určitých variantách nebo u některých modelů nemusí na displeji zobrazit. Pokud tomu tak je, nejsou pro vaši tiskárny platné.
  • U modelů, které možnost (Nabídka) na ovládacím panelu nemají, není tato funkce dostupná. Viz část Přehled ovládacího panelu.
  • Některé názvy nabídek se v závislosti na možnostech nebo modelu tiskárny mohou lišit.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...