hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Funkce kopírování na ovládacím panelu

Tento dokument uvádí funkce kopírování dostupné na ovládacím panelu tiskárny.
Poznámka:
Některé nabídky se v závislosti na konkrétních možnostech nebo modelu nemusí na displeji zobrazit. Pokud se zobrazují, tato informace se vaší tiskárny netýká.

Funkce kopírování

Pomocí těchto kroků změňte možnosti nabídky.
  1. V režimu kopírování stiskněte na ovládacím panelu možnost Nabídka > Funkce kopírování.
    • Řada C48xW: Když kontrolka LED tlačítka Skenovat do nesvítí, je tiskárna v režimu kopírování.
    • Řada C48xFN/C48xFW: Na ovládacím panelu stiskněte možnost Kopírovat.
Položka
Popis
Formát předlohy
Nastavuje velikost obrázku.
Zmenšit/zvětšit
Zmenší nebo zvětší kopírovaný snímek.
Poznámka:
Pokud je zařízení nastaveno na režim Eco, funkce zmenšení a zvětšení nejsou k dispozici.
Jas
Slouží k úpravě úrovně jasu kopie pro zajištění snadnějšího čtení kopie v případech, kdy předloha obsahuje nevýrazné symboly nebo tmavé obrázky.
Typ předlohy
Zlepšuje kvalitu kopií výběrem typu dokumentu pro aktuální úlohu kopírování.
Třídění
Nastaví tiskárnu tak, aby třídila úlohy kopírování. Pokud například vytvoříte 2 kopie 3stránkové předlohy, vytiskne se jeden kompletní 3stránkový dokument a následně druhý kompletní dokument.
Rozložení
Upravuje formát rozložení, například Normální, Kopie ID, 2/4 stránky na list.
Rozložení > 2 stránky na list nebo Rozložení > 4 stránky na list
Zmenší formát původních obrazů a vytiskne 2 nebo 4 stránky na jeden list papíru.
Obrázek : Příklad funkcí 2 nebo 4 stránky na list
Poznámka:
Tato funkce kopírování je k dispozici pouze tehdy, když vkládáte předlohy do podavače dokumentů.
Rozložení > Kopie ID
Vytiskne jednu stranu předlohy na horní polovinu papíru a druhou stranu na spodní polovinu, aniž by zmenšilo velikost předlohy. Tato funkce je užitečná při kopírování předloh malého formátu, například navštívenek.
Úprava pozadí
Vytiskne obrázek bez jeho pozadí. Tato funkce kopírování odstraní barvy pozadí a může být užitečná při kopírování předloh obsahujících barvy na pozadí, například novin nebo katalogů.
  • Nesvítí: Tato funkce se nepoužije.
  • Automaticky: Optimalizuje pozadí.
  • Vylepšení úrovně 1~2: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí živější.
  • Vymazání úrovně 1~4: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí světlejší.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...