hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Funkce kopírování na ovládacím panelu

Tento dokument uvádí funkce kopírování dostupné na ovládacím panelu tiskárny.
Poznámka:
Některé nabídky se v závislosti na konkrétních možnostech nebo modelu nemusí na displeji zobrazit. Pokud se zobrazují, tato informace se vaší tiskárny netýká.

Funkce kopírování

Podle toho, jaký model tiskárny máte, použijte ke změně možnosti nabídky jeden z těchto kroků.
 • Stiskněte na ovládacím panelu možnost Kopírování > Nabídka > Funkce kopírování.
 • Stiskněte možnost Nastavení > Nastavení zařízení > Výchozí nastavení > Výchozí nastavení kopírování.
 • Nebo stiskněte možnost Kopírovat a poté vyberte položku nabídky, kterou chcete.
Položka
Popis
Formát předlohy
Nastavuje velikost obrázku.
Zmenšit/zvětšit
Zmenší nebo zvětší kopírovaný snímek.
Poznámka:
Pokud je tiskárna nastavena na režim Eco, funkce zmenšení a zvětšení nejsou k dispozici.
Jas
Slouží k úpravě úrovně jasu kopie pro zajištění snadnějšího čtení kopie v případech, kdy předloha obsahuje nevýrazné symboly nebo tmavé obrázky.
Typ předlohy
Zlepšuje kvalitu kopií výběrem typu dokumentu pro aktuální úlohu kopírování.
Třídění
Nastaví tiskárnu tak, aby třídila úlohy kopírování. Pokud například vytvoříte 2 kopie 3stránkové předlohy, vytiskne se jeden kompletní 3stránkový dokument a následně druhý kompletní dokument.
 • Svítí: Výstup se vytiskne v sadách odpovídajících pořadí předloh.
  Obrázek : Režim třídění je zapnutý
 • Nesvítí: Výstup se vytiskne řazený do stohů po jednotlivých stránkách.
  Obrázek : Režim třídění je vypnutý
Rozložení
Nastaví formátu rozložení, například 2/4 stránky na list a Kopie ID.
2 stránky na list nebo 4 stránky na list
Zmenší formát původních obrazů a vytiskne 2 nebo 4 stránky na jeden list papíru.
Obrázek : Příklad funkcí 2 nebo 4 stránky na list
Poznámka:
Tato funkce kopírování je k dispozici pouze tehdy, když vkládáte předlohy do podavače dokumentů.
Úprava pozadí
Vytiskne obrázek bez jeho pozadí. Tato funkce kopírování odstraní barvy pozadí a může být užitečná při kopírování předloh obsahujících barvy na pozadí, například novin nebo katalogů.
 • Nesvítí: Tato funkce se nepoužije.
 • Automaticky: Optimalizuje pozadí.
 • Vylepšení úrovně 1~2: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí živější.
 • Vymazání úrovně 1~4: Čím vyšší je číslo, tím je pozadí světlejší.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...