hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - Základní kopírování

Základní kopírování
 1. Vyberte na ovládacím panelu možnost (Kopírování) >(Nabídka) > Funkce kopírování nebo na ovládacím panelu vyberte možnost (Nabídka) > Funkce kopírování.
 2. Jeden dokument položte lícem dolů na pracovní plochu skeneru a více dokumentů vložte lícem nahoru do podavače dokumentů. Vyberte možnost Vkládání předloh.
 3. Pokud chcete upravit nastavení kopírování včetně možností Zmenšení/zvětšení, Jas, Typ předlohy a dalších pomocí tlačítek na ovládacím panelu, potom viz část Změna nastavení pro každou kopii.
 4. V případě potřeby zadejte pomocí šipek nebo číselné klávesnice počet kopií.
 5. Stiskněte tlačítko (Start).
  Poznámka:
Pokud chcete zrušit úlohu kopírování během provozu, stiskněte tlačítko (Zastavit) a kopírování se zastaví.
Změna nastavení pro každou kopii
Tiskárna nabízí výchozí nastavení kopírování, pomocí kterých mohou uživatelé snadno a rychle vytvářet kopie.
 • Pokud uživatel při nastavování kopírování dvakrát stiskne tlačítko (Zastavit), všechny možnosti nastavené pro aktuální úlohu kopírování budou zrušeny a vrátí se na výchozí hodnoty. Nebo se automaticky vrátí na výchozí hodnoty poté, co tiskárna dokončí probíhající kopírování.
 • Přístup k nabídkám se může lišit model od modelu, viz část Přístup k nabídkám.
 • U některých modelů může být při přechodu do nabídek nižší úrovně nutné stisknout možnost OK.
Jas
Pokud jsou na předloze nevýrazné značky a tmavé obrazy, můžete upravit jas a vytvořit tak kopii, která se snadněji čte.
 1. Vyberte na ovládacím panelu možnost (Kopírování) > (Nabídka) > Funkce kopírování > Jas, nebo na ovládacím panelu vyberte možnost Jas.
 2. Vyberte příslušnou možnost a stiskněte možnost OK. Například hodnota + 5 je nejsvětlejší a hodnota -5 je nejtmavší.
 3. Stisknutím tlačítka (Zastavit) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Typ předlohy
Nastavení předlohy se používá ke zlepšení kvality kopie prostřednictvím výběru dokumentu pro aktuální úlohu kopírování.
 1. Vyberte na ovládacím panelu možnost (Kopírování) >(Nabídka) > Funkce kopírování > Typ předlohy , nebo na ovládacím panelu vyberte možnost (Nabídka) > Funkce kopírování > Typ předlohy.
 2. Vyberte příslušnou možnost a stiskněte možnost OK.
  • Text: Použijte u předloh obsahujících převážně text.
  • Text/Fotografie: Použijte u předloh se smíšeným textem a fotografiemi.
     Poznámka:
   Pokud je text na výtisku rozmazaný, vyberte pro dosažení čitelného textu možnost Text.
  • Fotografie: Použijte v případě, že jsou předlohou fotografie.
  • Mapa: Použijte v případě, že jsou předlohou mapy.
 3. Stisknutím tlačítka (Zastavit) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Zmenšená nebo zvětšená kopie
Při kopírování z podavače dokumentů nebo pracovní plochy skeneru mohou uživatelé kopírovaný obraz zmenšit nebo zvětšit o 25 % až 400 %.
 • Tato funkce nemusí být u některých modelů nebo volitelného zboží dostupná, viz část Funkce podle variant.
 • Pokud je tiskárna nastavena na režim Eco, funkce zmenšení a zvětšení nejsou k dispozici.
Výběr z předem definovaných formátů kopií
 1. Vyberte na ovládacím panelu možnost (Kopírování) >(Nabídka) > Funkce kopírování > Zmenšit/zvětšit nebo na ovládacím panelu vyberte možnost (Nabídka) > Funkce kopírování > Zmenšit zvětšit.
 2. Vyberte příslušnou možnost a stiskněte možnost OK.
 3. Stisknutím tlačítka (Zastavit) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Změna velikosti kopie přímým zadáním měřítka
 1. Vyberte na ovládacím panelu možnost (Kopírování) >(Nabídka) > Funkce kopírování > Zmenšit/zvětšit > Vlastní nebo na ovládacím panelu vyberte možnost (Nabídka) > Funkce kopírování > Zmenšit zvětšit > Vlastní.
 2. Pomocí numerické klávesnice zadejte příslušný formát kopie.
 3. Stiskem tlačítka OK uložte výběr.
 4. Stisknutím tlačítka (Zastavit) se vrátíte do pohotovostního režimu.
    Poznámka:
  Pokud uživatelé vytváří zmenšenou kopii, mohou se ve spodní části kopie objevit černé čáry.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...