hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - nastavení formátu a typu papíru

Po vložení papíru do zásobníku papíru nastavte formát a typ papíru pomocí tlačítek na ovládacím panelu.
Pro tisk bez chyby indikující záměnu papíru se musí nastavení papíru v tiskárně a ovladači shodovat.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, vyberte v programu Samsung Easy Printer Manager možnost (Přejít do pokročilého režimu) > Nastavení zařízení.
Pokud tiskárna podporuje displej obrazovky, nastavte jej pomocí tlačítka (Nabídka) na ovládacím panelu.
Poté nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku> karta Papír> Typ papíru, viz část Otevření předvoleb tisku.
  Poznámka:
U některých modelů může být nutné pro navigaci do nabídek nižší úrovně stisknout tlačítko OK.
  1. Vyberte na ovládacím panelu tlačítko (Nabídka).
  2. Stiskněte tlačítko Papír a vyberte příslušný zásobník.
  3. Stiskněte tlačítko Formát papíru nebo Typ papíru.
  4. Vyberte odpovídající možnost.
  5. Stiskem tlačítka OK uložte výběr.
  6. Stisknutím tlačítka (Zrušit) se vrátíte do pohotovostního režimu.
  Poznámka:
Pokud chcete použít papír speciálního formátu (např. účtenkový papír), vyberte kartu Papír > Velikost > Upravit... a nastavte Nastavení vlastního formátu papíru v okně Předvolby tisku, viz část Otevření předvoleb tisku.
Použití výstupní podpěry
  Upozornění:
Při tisku více stránek najednou může být povrch výstupního zásobníku horký. Dávejte pozor, ať se ho nedotknete, a nedovolte dětem pohybovat se v jeho blízkosti.
Štos vytištěných stránek a výstupní podpěra vám pomohou zarovnat vytištěné stránky. Vytáhněte výstupní podpěru.
Obrázek : Výstupní podpěra
  Poznámka:
  • Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Ověřte si typ tiskárny, viz kapitola Pohled zepředu.
  • Pokud se ve výstupním zásobníku naskládá více než 50 stránek (jednostranných) papíru Legal, papír může být nesprávně zarovnán nebo může dojít k jeho uvíznutí. Nedovolte nahromadění papíru ve výstupním zásobníku.
  • Při tisku na silný papír se papír nemusí správně zarovnat na výstupní podpěře. Zavřete výstupní podpěru nebo papír před tiskem v zásobníku otočte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...