hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - tisk na speciální papír

V tabulce níže jsou uvedené speciální papíry, které lze v každém zásobníku použít.
Nastavení pro papír v tiskárně a ovladači se musí shodovat, jinak by došlo k chybě neshody nastavení papíru.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, v aplikaci Samsung Easy Printer Manager vyberte možnost (Pro přepnutí na pokročilý režim) > Device Settings (Nastavení zařízení).
Pokud tiskárna podporuje displej, nastavení můžete provést pomocí tlačítka (Nabídka) na ovládacím panelu.
Poté nastavte typ papíru v okně Printing preferences (Předvolby tisku) > na kartě Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru), viz část Otevření předvoleb tisku.
Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Paper Type (Typ papíru) nastavení Labels (Štítky).
  Poznámka:
 • Společnost HP doporučuje při použití speciálního papíru podávat jednotlivé listy. Zkontrolujte maximální vstupní počet listů papíru pro každý zásobník, viz část Technické údaje tiskového papíru.
 • Tisk na speciální papír (lícem nahoru)
  • Pokud je potištěný speciální papír zkroucený, pomačkaný, zvrásněný nebo pokud jsou na něm černé silné čáry, otevřete zadní kryt a zkuste tisk opakovat. Nechejte zadní kryt během tisku otevřený.
   Obrázek : Strana papíru
Informace o gramáži papíru pro každý list najdete v části Technické údaje tiskového papíru.
Typy
Zásobník
Ruční podavač
Běžný
X
X
Silný
X
X
Silnější
X
Tenký
X
X
Bankovní
X
X
Barva
X
Karton
X
X
Štítky
X
Průhledná fólie
X
Obálka
X
Silná obálka
X
Předtištěný
X
Bavlněný
X
Recyklovaný
X
X
Pro archivaci
X
X
X: Zahrnuto
Prázdný: Není dostupné
Obálka
Úspěšný tisk na obálky závisí na jejich kvalitě. Při tisku umístěte obálku podle následujícího obrázku:
Obrázek : Podávání obálek
Pokud jsou potištěné obálky pomačkané, zvrásněné nebo pokud jsou na nich černé silné čáry, otevřete zadní kryt a zkuste tisk opakovat. Nechejte zadní kryt během tisku otevřený.
 • Při výběru obálek zvažte následující faktory:
  • Gramáž: Nepřekračuje gramáž 90 g/m2, jinak by mohlo dojít k uvíznutí
  • Provedení: Musí ležet naplocho s prohnutím menším než 6 mm a nesmí obsahovat vzduch.
  • Stav: Není pomačkaný ani jakkoli poškozený.
  • Teplota: Musí odolávat teplotám a tlaku, které při tisku vznikají.
 • Používejte pouze kvalitně provedené obálky s ostrými a přesnými přehyby.
 • Nepoužívejte orazítkované obálky.
 • Nepoužívejte obálky se svorkami, patentkami, okénky ani obálky s křídovou vložkou, samolepicími chlopněmi ani obálky z jiných syntetických materiálů.
 • Nepoužívejte poškozené či nekvalitní obálky.
 • Ujistěte se, že spoj na obou koncích obálky sahá až k rohu obálky.
   Obrázek : Spoje
  1. Lze použít
  2. Nelze použít
 • U obálek s páskou k sejmutí, která kryje lepicí plochu, nebo obálek s více chlopněmi, které překrývají lepicí plochu, musí být použito lepidlo odolávající fixační teplotě tiskárny 170 °C po dobu 0,1 sekundy. Další chlopně a lepicí plochy mohou způsobit pomačkání, zvrásnění nebo uvíznutí a může dojít i k poškození fixační jednotky.
 • Pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte minimální okraj 15 mm.
 • Netiskněte na oblasti, kde jsou spoje obálek.
Průhledná fólie
Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte jen fólie určené pro použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Průhledná fólie
 • Musí odolávat fixační teplotě tiskárny.
 • Po vyjmutí z tiskárny fólie položte na rovný povrch.
 • Nenechávejte nepoužité fólie v zásobníku papíru dlouhou dobu. Může se na nich nahromadit prach a nečistoty, které způsobí, že tisk nebude čistý a konzistentní.
 • Manipulujte s médii opatrně, jinak by mohlo dojít k rozmazání tisku kvůli otiskům prstů.
 • Nevystavujte potištěné fólie delší dobu slunečnímu záření, tisk by mohl vyblednout.
 • Ujistěte se, že fólie nejsou pomačkané, zvlněné či jakkoli poškozené (např. natržené okraje).
 • Nepoužívejte fólie, které jsou oddělené od podkladového listu.
 • Dejte pozor, aby se potištěné fólie neukládaly ve výstupu na sebe, jinak by se mohly k sobě přilepit.
 • Doporučené fólie: Fólie pro barevné laserové tiskárny Xerox, například 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).
Štítky
Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte jen štítky určené pro použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Štítky
 • Při volbě štítků zvažte následující faktory:
  • Lepicí materiál: Musí být stabilní při fixační teplotě tiskárny. Zkontrolujte v technických údajích tiskárny fixační teplotu (přibližně 170 °C).
  • Uspořádání: Používejte pouze listy se štítky, mezi kterými není odkrytý podklad. Štítky by se mohly z listů, na kterých jsou štítky umístěné s mezerami, odloupnout, což by mohlo způsobit uvíznutí, které se obtížně odstraňuje.
  • Kroucení: Musí ležet vyrovnané s maximálním ohybem 13 mm v jakémkoli směru.
  • Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, obsahují bubliny nebo které jsou jakkoli oddělené od podkladového listu.
 • Ujistěte se, že mezi štítky není odkrytý lepicí materiál. Obnažené oblasti mohou způsobit odloupnutí štítků během tisku, což může vést k uvíznutí papíru. Obnažené lepicí plochy mohou také způsobit poškození součástí tiskárny.
 • Jednotlivé listy se štítky smí tiskárnou projít jen jednou. Lepicí podklad je určený pouze pro jeden průchod tiskárnou.
 • Nepoužívejte štítky, které jsou odloupnuté od podkladového listu nebo pomačkané, jakkoli poškozené nebo které mají bubliny.
Kartotéční lístky a papír vlastní velikosti
Obrázek : Kartotéční lístky a vlastní papír
 • V aplikaci nastavte minimální okraje 6,4 mm.
Předtištěný papír
Při vkládání předtištěného papíru je třeba papír vložit potištěnou stanou nahoru a nezvlněným okrajem dopředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.
Obrázek : Papír lícem nahoru
 • Papír musí být potištěný inkoustem odolným vůči teplu, který se při vystavení teplotě přibližně 170 °C ve fixační jednotce tiskárny po dobu 0,1 sekundy netaví, nevypařuje ani neuvolňuje škodlivé látky.
 • Inkoust pro předtištěný papír musí být nehořlavý a nesmí mít nepříznivý vliv na válce tiskárny.
 • Před vložením předtištěného papíru ověřte, zda je inkoust na papíru suchý. Během procesu fixace se vlhký inkoust může z předtištěného papíru uvolňovat, což má nepříznivý vliv na kvalitu tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...