hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - tisk na speciální papír

V tabulce níže jsou uvedené speciální papíry, které lze v zásobníku použít.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, nastavte typ papíru v okně Printing preferences (Předvolby tisku) na kartě > Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru), viz část Otevření předvoleb tisku.
Poznámka:
 • Společnost HP doporučuje při použití speciálního papíru podávat jednotlivé listy. Zkontrolujte maximální vstupní počet listů papíru pro každý zásobník, viz část Technické údaje tiskového papíru.
 • Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Ověřte si typ tiskárny, viz kapitola Pohled zepředu.
Informace o gramáži papíru pro každý list najdete v části Technické údaje tiskového papíru.
Typy
Zásobníka
Běžný
X
Silný
X
Tenký
X
Bankovní
X
Barva
X
Karton
X
Štítky
X
Obálka
X
Předtištěný
X
Bavlněný
X
Recyklovaný
X
Pro archivaci
X
a. Typy papírů dostupné v zásobníku pro ruční podávání.
X: Podporováno
Prázdný: Není podporováno

Obálka

Úspěšný tisk na obálky závisí na jejich kvalitě. Při tisku umístěte obálku podle následujícího obrázku:
Obrázek : Obálka
 • Při výběru obálek zvažte následující faktory:
  • Gramáž: Nepřekračuje gramáž 90 g/m2, jinak by mohlo dojít k uvíznutí.
  • Provedení: Musí ležet vyrovnané s prohnutím menším než 6 mm a nesmí obsahovat vzduch.
  • Stav: Obálky nesmí být pomačkané ani jakkoli poškozené.
  • Teplota: Musí odolávat teplotám a tlaku, které při tisku vznikají.
 • Používejte pouze kvalitně provedené obálky s ostrými a přesnými přehyby.
 • Nepoužívejte orazítkované obálky.
 • Nepoužívejte obálky se svorkami, patentkami, okénky ani obálky s křídovou vložkou, samolepicími chlopněmi ani obálky z jiných syntetických materiálů.
 • Nepoužívejte poškozené či nekvalitní obálky.
 • Ujistěte se, že spoj na obou koncích obálky sahá až k rohu obálky.
   Obrázek : Spoje
  1. Lze použít
  2. Nelze použít
 • U obálek s páskou k sejmutí, která kryje lepicí plochu, nebo obálek s více chlopněmi, které překrývají lepicí plochu, musí být použito lepidlo odolávající fixační teplotě tiskárny 170 °C po dobu 0,1 sekundy. Další chlopně a lepicí plochy mohou způsobit pomačkání, zvrásnění nebo uvíznutí a může dojít i k poškození fixační jednotky.
 • Pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte minimální okraje 15 mm.
 • Netiskněte na oblasti, kde jsou spoje obálek.

Štítky

Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte jen štítky určené pro použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Štítky lícem dolů
 • Při volbě štítků zvažte následující faktory:
  • Lepicí materiál: Je stabilní při fixační teplotě tiskárny 170 °C.
  • Uspořádání: Používejte pouze listy se štítky, mezi kterými není odkrytý podklad. Štítky by se mohly z listů, na kterých jsou štítky umístěné s mezerami, odloupnout, což by mohlo způsobit uvíznutí, které se obtížně odstraňuje.
  • Kroucení: Musí ležet vyrovnané s maximálním ohybem 13 mm v jakémkoli směru.
  • Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, obsahují bubliny nebo které jsou jakkoli oddělené od podkladového listu.
 • Ujistěte se, že mezi štítky není odkrytý lepicí materiál. Obnažené oblasti mohou způsobit odloupnutí štítků během tisku, což může vést k uvíznutí papíru. Obnažené lepicí plochy mohou také způsobit poškození součástí tiskárny.
 • Jednotlivé listy se štítky smí tiskárnou projít jen jednou. Lepicí podklad je určený pouze pro jeden průchod tiskárnou.
 • Nepoužívejte štítky, které jsou odloupnuté od podkladového listu nebo pomačkané, poškozené nebo které mají bubliny.

Kartotéční lístky a papír vlastní velikosti

Obrázek : Kartotéční lístky a vlastní papír
 • V aplikaci nastavte minimální okraje 6,4 mm.

Předtištěný papír

Při vkládání předtištěného papíru musí potištěná strana směřovat vzhůru a nezvlněná hrana být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.
Obrázek : Potištěnou stranou nahoru
 • Papír musí být potištěný inkoustem odolným vůči teplu, který se při vystavení teplotě přibližně 170 °C ve fixační jednotce tiskárny po dobu 0,1 sekundy netaví, nevypařuje ani neuvolňuje škodlivé látky.
 • Inkoust pro předtištěný papír musí být nehořlavý a nesmí mít nepříznivý vliv na válce tiskárny.
 • Před vložením předtištěného papíru ověřte, zda je inkoust na papíru suchý. Během procesu fixace se vlhký inkoust může z předtištěného papíru uvolňovat, což má nepříznivý vliv na kvalitu tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...