hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X430 - tisk na speciální papír

V tabulce níže jsou uvedené dostupné speciální papíry pro každý zásobník.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje při použití speciálního papíru podávat jednotlivé listy. Zkontrolujte maximální vstupní počet listů papíru pro každý zásobník, viz část Technické údaje tiskového papíru.
Typy (A4)
Standardní zásobník a volitelný dvoukazetový podavač
Víceúčelový zásobník
Běžný
X
X
Silný
X
X
Velká gramáž
X
X
Extra velká gramáž 1
X
Tenký
X
X
Bavlněný
X
X
Barva
X
X
Předtištěný
X
X
Recyklovaný
X
X
Bankovní
X
X
Pro archivaci
X
X
Hlavičkový
X
X
Děrovaný
X
X
Tenký karton
X
X
Tenký lesklý
X
X
Obálka
X
Štítky
X
X: Podporováno
Prázdný: Není podporováno
Poznámka:
Typy papíru jsou uvedené v části Předvolby tisku. Tato možnost pro volbu typu papíru umožňuje nastavení typu papíru, který je vložený v zásobníku. Toto nastavení se zobrazí v seznamu, ze kterého je můžete zvolit. Umožňuje tisk v nejlepší kvalitě. V opačném případě nemusí být dosaženo požadované kvality tisku.

Obálka

Úspěšný tisk na obálky závisí na jejich kvalitě. Obálky při tisku umístěte uzavíratelnou stranou nahoru.
Obrázek : Uzavíratelnou stranou nahoru
 • Při výběru obálek zvažte následující faktory:
  • Gramáž: Gramáž papírové obálky by neměla převyšovat 90 g/m2, jinak může dojít k uvíznutí papíru.
  • Provedení: Obálky před tiskem musí ležet vyrovnané naplocho s prohnutím menším než 6 mm a nesmí obsahovat vzduch.
  • Stav: Obálky nesmí být pomačkané ani jakkoli poškozené.
  • Teplota: Používejte obálky, které lze vystavit teplotám a tlaku, které vznikají při tisku.
 • Používejte pouze kvalitně provedené obálky s ostrými a přesnými přehyby.
 • Nepoužívejte orazítkované obálky.
 • Nepoužívejte obálky se svorkami, patentkami, okénky ani obálky s křídovou vložkou, samolepicími chlopněmi ani obálky z jiných syntetických materiálů.
 • Nepoužívejte poškozené či nekvalitní obálky.
 • Ujistěte se, že spoj na obou koncích obálky sahá až k rohu obálky.
   Obrázek : Spoje
  1. Lze použít
  2. Nelze použít
 • U obálek s páskou k sejmutí, která kryje lepicí plochu, nebo obálek s více chlopněmi, které překrývají lepicí plochu, musí být použito lepidlo odolávající fixační teplotě tiskárny 170 °C po dobu 0,1 sekundy. Další chlopně a lepicí plochy mohou způsobit pomačkání, zvrásnění nebo uvíznutí a může dojít i k poškození fixační jednotky.
 • Pro zajištění nejlepší kvality tisku nastavte minimální okraje 15 mm.
 • Netiskněte na oblasti, kde jsou spoje obálek.

Štítky

Papír vložte tiskovou stranou dolů. Aby nedošlo k poškození tiskárny, používejte jen štítky určené pro použití v laserových tiskárnách.
Obrázek : Štítky lícem dolů
 • Při volbě štítků zvažte následující faktory:
  • Lepicí materiál: Lepicí materiál musí být stabilní při fixační teplotě tiskárny přibl. 170 °C po dobu 0,1 sekundy.
  • Uspořádání: Používejte pouze listy se štítky, mezi kterými není odkrytý podklad. Štítky by se mohly z listů, na kterých jsou štítky umístěné s mezerami, odloupnout, což by mohlo způsobit uvíznutí, které se obtížně odstraňuje.
  • Kroucení: Štítky musí před tiskem ležet vyrovnané s maximálním ohybem 13 mm v jakémkoli směru.
  • Stav: Nepoužívejte štítky, které jsou pomačkané, obsahují bubliny nebo které jsou jakkoli oddělené od podkladového listu.
 • Ujistěte se, že mezi štítky není odkrytý lepicí materiál. Obnažené oblasti mohou způsobit odloupnutí štítků během tisku, což může vést k uvíznutí papíru. Obnažené lepicí plochy mohou také způsobit poškození součástí tiskárny.
 • Jednotlivé listy se štítky smí tiskárnou projít jen jednou. Lepicí podklad je určený pouze pro jeden průchod tiskárnou.
 • Nepoužívejte štítky, které jsou odloupnuté od podkladového listu nebo pomačkané, poškozené nebo které mají bubliny.
 • Nevkládejte papír, na kterém není prostor mezi štítky ve stejném směru, v němž je papír podáván. V opačném případě může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Prostor mezi štítky

Kartotéční lístky a papír vlastní velikosti

Obrázek : Kartotéční lístky a vlastní papír
 • Netiskněte na papír, který je užší než 98 mm nebo kratší než 148 mm.
 • V aplikaci nastavte minimální okraje 6,4 mm.

Hlavičkový papír a předtištěný papír

Zásobník
Jednostranný
Oboustranný
Standardní zásobník a volitelný dvoukazetový podavač
Lícem nahoru
Lícem dolů
Víceúčelový zásobník
Lícem dolů
Lícem nahoru
 • Předtištěný papír musí být potištěný inkoustem odolným vůči teplu, který se při vystavení teplotě přibližně 170 °C ve fixační jednotce tiskárny po dobu 0,1 sekundy netaví, nevypařuje ani neuvolňuje škodlivé látky.
 • Inkoust pro předtištěný papír musí být nehořlavý a nesmí mít nepříznivý vliv na válce tiskárny.
 • Skladujte formuláře v obalu odolném vůči vlhkosti, aby nedošlo ke změnám vlastností materiálu během skladování.
 • Před vložením předtištěného papíru ověřte, zda je inkoust na papíru suchý. Během procesu fixace se vlhký inkoust může z předtištěného papíru uvolňovat, což má nepříznivý vliv na kvalitu tisku.

Lesklý papír

Poznámka:
Do víceúčelového zásobníku vkládejte v rámci jedné operace vždy jen jeden list papíru lesklou stranou dolů.
 • Doporučený papír: Lesklý papír (Letter) pro tuto tiskárnu: jen HP Brochure Paper (produkt: Q6611A).
 • Doporučený papír: Lesklý papír (A4) pro tuto tiskárnu: jen HP Superior Paper 160 (produkt: Q6616A).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...