hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress SL-M2835 - vložení papíru do zásobníku

Při tisku pomocí zásobníku nevkládejte papír do ručního podavače, jinak by papír mohl uvíznout.
 1. Nastavte vodítka pro nastavení délky papíru.
  Obrázek : Vodítka délky
 2. Nastavte vodítka šířky papíru.
  Obrázek : Vodítka šířky
 3. Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte.
  Obrázek : Ohněte opatrně na obě strany nebo prolistujte
 4. Vložte do zásobníku papír.
  Obrázek : Vložení papíru
 5. Nastavte vodítka šířky a délky papíru na požadovaný formát papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek délky a šířky papíru
 6. Ujistěte se, že papír není v zásobníku ohnutý nebo jinak zdeformovaný.
  Obrázek : Vyrovnání papíru
 7. Zasuňte zásobník papíru zpět do tiskárny.
  Obrázek : Zasunutí zásobníku papíru
 8. Vysuňte výstupní zásobník.
  Obrázek : Výstupní zásobník
Ruční podávání v zásobníku
Do ručního podavače lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k použití ručního podavače
 • Do ručního podavače vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Vyberte pro zdroj papíru v aplikaci možnost Manual Feeder (Ruční podavač) a poté opakovaným stisknutím tlačítka Print Screen (Tisk obrazovky), Demo Page (Ukázková stránka) nebo WPS vytiskněte jednotlivé stránky. Do ručního zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Tisková média je třeba vkládat do ručního podavače (doprostřed) lícem dolů a horním okrajem napřed.
 • Vkládejte jen dostupný papír, jinak nelze zaručit kvalitu tisku a může docházet k uvíznutí papíru. Viz část Technické údaje tiskových médií.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Při tisku na speciální média postupujte podle pokynů ke vkládání. Viz část Tisk na speciální média.
 • Když se papír při tisku pomocí ručního podavače překrývá, otevřete zásobník a vyjměte papír a poté zkuste tisk zopakovat.
 • Když se papír nepodává při tisku správně, zatlačte papír ručně, dokud se nezačne podávat automaticky.
 • Když je tiskárna v režimu úspory energie, nepodává papír z ručního podavače. Před použitím ručního podavače tiskárnu probuďte stisknutím tlačítka napájení.
 1. Otevřete ruční podavač.
  Obrázek : Ruční podavač
 2. Vysuňte vodítka šířky papíru ručního podavače.
  Obrázek : Vodítka šířky
 3. Vložte papír a nastavte vodítka šířky podle formátu papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek šířky papíru
 4. Vysuňte výstupní zásobník.
  Obrázek : Výstupní zásobník

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...