hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny Samsung MFP - skenování pomocí aplikace Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je aplikace, která uživatelům umožňuje skenovat, sestavovat a ukládat dokumenty v různých formátech, včetně formátu .epub.
Poznámka:
  • Je dostupná jen pro uživatele systémů Windows a Mac OS.
  • Aplikace Samsung Easy Document Creator vyžaduje alespoň systém Windows XP Service Pack 3 nebo novější a prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo novější.
  • Aplikace Samsung Easy Document Creator se instaluje automaticky při instalaci softwaru tiskárny (viz část „Samsung Easy Document Creator“ v uživatelské příručce k tiskárně).
1
Umístěte na skleněnou desku pro dokumenty jeden dokument lícem dolů a poté zavřete podavač dokumentů, případně vložte dokumenty lícem nahoru do podavače dokumentů (viz část „Vkládání předloh“ v uživatelské příručce k tiskárně).
2
V nabídce Start vyberte možnost Programy nebo Všechny programy.
  • Počítače Mac: Otevřete složku Aplikace > složku Samsung > Samsung Easy Document Creator.
  • Windows 8: Pomocí ovládacích tlačítek vyberte možnost Hledat > složku Aplikace > složku Samsung > Samsung Easy Document Creator.
3
Klikněte na možnost Samsung Printers (Tiskárny Samsung) a potom spusťte aplikaci Samsung Easy Document Creator.
4
Na výchozí obrazovce klikněte na tlačítko Scan (Skenovat) ().
5
Vyberte typ skenování nebo oblíbenou položku a pak klikněte na tlačítko Start.
6
Podle potřeby obraz upravte: Scan Settings (Nastavení skenování) > More Options (Další možnosti).
7
Kliknutím na tlačítko Scan (Skenovat) naskenujte poslední obrázek nebo kliknutím na tlačítko Prescan (Předskenovat) zobrazte náhled dalších obrázků.
8
Vyberte: Save to Location (Uložit do umístění), Send to E-mail (Odeslat e-mailem) nebo Send to SNS (Odeslat do SNS).
9
Klikněte na Save (Uložit) (pro uložení naskenovaného obrázku), Send (Odeslat) (pro odeslání naskenovaného obrázku e-mailem) nebo Share (Sdílet) (pro nahrání naskenovaného obrázku).
10
Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:
Pokud je na skleněné desce pro dokumenty místo, můžete skenovat více položek najednou. Pomocí nástroje můžete vybrat více oblastí.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...