hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - vložení papíru do zásobníku

Přehled zásobníku
Chcete-li změnit formát, nastavte vodítka papíru.
  Obrázek : Přehled zásobníku
 1. Uzamykací přepínač
 2. Indikátor kapacity papíru
 3. Vodítko délky papíru
 4. Vodítko šířky papíru
  Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu našikmo nebo k uvíznutí papíru.
Standardní zásobník a volitelný dvoukazetový podavač
Do standardního zásobníku vkládejte tisková média, která jsou vhodná pro většinu tiskových úloh. Standardní zásobník pojme maximálně 1 040 listů obyčejného papíru. Lze zakoupit volitelný dvoukazetový podavač a nainstalovat jej pod standardní zásobník. S tímto podavačem můžete vložit dalších 1 040 listů obyčejného papíru.
  Poznámka:
 • Standardní zásobník obsahuje dva zásobníky. (Zásobník 1 a 2)
 • Volitelný dvoukazetový podavač obsahuje dva zásobníky. (Zásobník 3 a 4)
 • Postup vkládání papíru do zásobníků 1–4 je stejný.
  Upozornění:
Použití fotografického papíru nebo křídového papíru může způsobit problémy, které vyžadují opravu. Na tyto opravy se nevztahuje záruka ani servisní smlouvy.
 1. Stiskněte páčku pro uzamknutí na úchytu a zásobník vysuňte.
  Obrázek : Vytažení zásobníku
 2. Stiskněte vodítko pro nastavení délky papíru a posuňte je ke konci zásobníku.
   Obrázek : Vodítko délky
  1. Vodítko délky papíru
 3. Stiskněte vodítko šířky papíru a posuňte je ke konci zásobníku.
   Obrázek : Vodítko šířky
  1. Vodítko šířky papíru
 4. Před vložením papírů od sebe oddělte stránky jemným ohnutím a prolistováním stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte opatrně na obě strany a prolistujte
 5. Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru
    Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte: Může to způsobit uvíznutí papíru. Ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje značku maximální výšky papíru v zásobníku.
   Obrázek : Zásobník nepřeplňujte
  1. Indikátor kapacity papíru
 6. Nastavte pozici vodítka pro nastavení délky papíru podle délky vkládaného papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítka délky
 7. Po vložení papíru do zásobníku stiskněte vodítko šířky papíru a přesuňte je směrem ke stohu papíru tak, aby se lehce dotýkalo strany stohu. Nepřisunujte vodítko ke stohu papíru příliš natěsno: Vodítko by mohlo papír ohnout.
  Obrázek : Úprava vodítka šířky papíru
    Poznámka:
  • Neposunujte vodítko papíru příliš daleko, jinak hrozí deformace médií.
  • Pokud nenastavíte vodítko šířky papíru, může dojít k uvíznutí papíru.
   Obrázek : Šířka zásobníku
 8. Upevněte polohu vodítka pro nastavení délky papíru pomocí uzamykacího přepínače. Chcete-li vložit papír jiného formátu, uzamykací přepínač uvolněte.
   Obrázek : Uzamykací přepínač zásobníku
  1. Uzamykací přepínač
 9. Zasuňte zásobník zpět do zařízení. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník. Další informace o nastavení typu a formátu papíru na ovládacím panelu naleznete v části Nastavení zásobníku.
  Poznámka:
 • Jestliže máte problémy s podáváním papíru, zkontrolujte, zda papír splňuje požadavky technických údajů pro média v části Technické údaje tiskových médií. Potom zkuste vkládat jednotlivé listy do víceúčelového zásobníku, viz část Víceúčelový zásobník.
 • Standardní zásobník a volitelný dvoukazetový podavač mohou automaticky zjistit různé formáty papíru, viz část Automaticky zjišťované formáty média. Zkontrolujte, zda byl pro papír v zásobníku zjištěn formát a typ. Pokud chcete nastavit formát a typ papíru nebo tiskárna nedokáže tyto parametry zjistit, můžete je nastavit přímo v okně pro potvrzení.
Víceúčelový zásobník
Do víceúčelového zásobníku lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, poznámkové karty nebo obálky. Je vhodný pro tisk jednotlivých stránek na barevný papír.
Tipy k použití víceúčelového zásobníku
 • Do víceúčelového zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je ve víceúčelovém zásobníku ještě papír. Toto platí také pro ostatní typy tiskových médií.
 • Tisková média je třeba vkládat do víceúčelového zásobníku (doprostřed) lícem dolů a horním okrajem napřed.
 • Vždy vkládejte pouze zadané tiskové médium, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku, viz část Technické údaje tiskových médií.
 • Před vložením média do víceúčelového zásobníku zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 1. Otevřete víceúčelový zásobník a v případě potřeby vysuňte nástavec.
   Obrázek : Otevření víceúčelového zásobníku
  1. Víceúčelový zásobník
  2. Nástavec zásobníku
 2. Před vložením předloh od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte opatrně na obě strany a prolistujte
 3. Papír vložte tiskovou stranou dolů.
  Obrázek : Vložení papíru
    Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte: Může to způsobit uvíznutí papíru. Ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje značku maximální výšky papíru v zásobníku.
   Obrázek : Nepřeplňujte
  1. Indikátor kapacity papíru
 4. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku a nastavte je na šířku papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír mohl ohnout, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo vytištění obsahu na list nakřivo.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 5. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro víceúčelový zásobník, viz část Technické údaje tiskových médií. Další informace o nastavení typu a formátu papíru na ovládacím panelu naleznete v části Nastavení zásobníku.
Automaticky zjišťované formáty médií
Tato tiskárna dokáže automaticky rozpoznat různé formáty papíru. Podívejte se na následující tabulku:
Formáta (obyčejný)
Standardní zásobník 1, 2
Volitelný dvoukazetový podavač
Duplexní tisk
Letter SEFb
X
X
X
Letter LEFc
X
X
X
Kniha
X (jen zásobník 2)
X
X
Legal SEF
X
Executive SEF
X
Executive LEF
X
Statement SEF
X
X
X
A3 SEF
X (jen zásobník 2)
X
X
A4 LEF
X
X
X
A5 SEF
X
X
X
A5 LEF
B4 LEF
X
X
X
JIS B5 SEF
X
X
X
JIS B5 LEF
X
A6 SEF
ISO B5 SEF
X
ISO B5 LEF
Folio SEF
X
X
X
Oficio SEF
X
8K SEF
X
16K SEF
X
16K LEF
X
a. Tato tiskárna dokáže zjistit papír velikostí podobných uvedeným formátům papíru.
b. SEF znamená podávání krátkou stranou.
c. LEF znamená podávání dlouhou stranou.
X: Podporováno
Prázdný: Není podporováno

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...