hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SCX-4621 - vysvětlení zpráv na displeji

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují zprávy, které informují o stavu nebo chybách tiskárny. V níže uvedených tabulkách najdete informace o zprávách, jejich popis a v případě potřeby také pokyny pro řešení problémů.

Mazání chybových zpráv na LCD displeji

Displej
Význam
Doporučená řešení
Zrušit? 1: Ano 2: Ne (pouze pro modely SCX- 4521F, SCX-4521FR)
Při pokusu o uložení dokumentu do paměti tiskárny se paměť zaplnila.
Chcete-li úlohu zrušit, stisknutím tlačítka 1 přijměte možnost Ano. Chcete-li odeslat stránky, které byly úspěšně uloženy, stisknutím tlačítka 2 přijměte možnost Ne. Doporučujeme odeslat zbývající stránky později, když bude paměť k dispozici.
[Chyba komunikace] (jen pro modely SCX- 4521F, SCX- 4521FR)
V tiskárně vznikl problém s komunikací.
Požádejte odesílatele, aby akci opakoval.
Chyba fixace CRU
Tonerová kazeta není nainstalována správně.
Nainstalujte tonerovou kazetu správně.
[Uvíznutí dokumentu]
Vložený dokument uvízl v automatickém podavači dokumentů (ADF).
Uvíznutý dokument odstraňte.
[Přední nebo zadní] [Kryt je otevřený]
Přední dvířka nebo zadní kryt nejsou dostatečně zavřené.
Zavřete dvířka, dokud nezaklapnou na místo.
Zopakujte zadání
Byla zadána nedostupná položka.
Zadejte správnou položku znovu.
Chyba nízké teploty
Došlo k problému s fixační jednotkou.
Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte. Pokud potíže trvají, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Otevření vlivem nadměrné teploty
[Nadměrná teplota]
Skupina není dostupná (jen pro modely SCX- 4521F, SCX- 4521FR)
Číslo umístění skupiny bylo vybráno, ale lze použít pouze jedno číslo umístění, např. při přidání umístění operace rozesílání.
Použijte číslo rychlé volby nebo vytočte číslo ručně pomocí číselné klávesnice.
[Nekompatibilní] (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Vzdálená tiskárna nemá požadovanou funkci, například zpožděné odeslání. Tato zpráva se také zobrazí, pokud vzdálená tiskárna nemá dostatek paměti k dokončení operace, kterou se pokoušíte provést.
Znovu zkontrolujte funkce vzdálené tiskárny.
[Linka je zaneprázdněna] (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Přijímající strana neodpovídá nebo je linka již obsazená.
Zkuste to po několika minutách znovu.
[Chyba linky] (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Tiskárna se nemůže připojit ke vzdálené tiskárně nebo ztratila spojení kvůli potížím s telefonní linkou.
Zkuste to znovu. Pokud potíže trvají, počkejte přibližně hodinu, až se linka obnoví. Potom akci opakujte nebo zapněte režim ECM.
Vložte dokument
Došlo k pokusu o nastavení operace kopírování nebo faxování, ale do automatického podavače dokumentů nebyl vložen žádný dokument.
Vložte do automatického podavače dokumentů dokument a akci opakujte.
[Chyba LSU]
Došlo k problému s jednotkou LSU (jednotka laserového skeneru).
Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte. Pokud potíže trvají, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Paměť rychlých voleb je plná (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Fronta faxových úloh v paměti je plná.
Zrušte nepotřebné faxové úlohy v paměti.
Paměť je plná (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Paměť je plná.
Odstraňte nepotřebné dokumenty a po uvolnění místa v paměti zopakujte odesílání. Případně rozdělte přenášená data na více částí.
[Žádná odpověď] (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Přijímající faxová tiskárna po několika opakovaných volbách neodpovídá.
Zkuste to znovu. Zkontrolujte, že je přijímající tiskárna v provozu.
[Žádná kazeta]
Tonerová kazeta není nainstalována.
Nainstalujte tonerovou kazetu.
Není přiřazeno (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Použitá pozice rychlé volby nemá přiřazené žádné číslo.
Vytočte číslo ručně pomocí číselné klávesnice nebo přiřaďte číslo, viz část Uložení čísla.
Zadané ID není přiřazené.
Zadejte správné ID.
[Žádný papír] Přidejte papír
V zásobníku došel papír.
Vložte do zásobníku papír.
Operace není přiřazena (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Byl proveden pokus o použití funkce Přidat nebo Zrušit, neexistují však žádné čekající úlohy.
Zkontrolujte displej, zda neexistují nějaké naplánované úlohy. Měly by být na displeji uvedené v pohotovostním režimu, například Delay Fax (Zpožděný fax).
Mimo rozsah
Zadané aktuální datum a čas jsou nesprávné.
Zadejte správné datum a čas.
[Uvíznutý papír 0] Otevřete nebo zavřete dvířka
V podávací oblasti zásobníku uvízl papír.
Odstraňte uvíznutí.
[Uvíznutý papír 1] Otevřete nebo zavřete dvířka
V oblasti fixační jednotky nebo u tonerové kazety uvízl papír.
Odstraňte uvíznutí.
[Uvíznutý papír 2] Zkontrolujte vnitřek
Papír uvízl ve výstupní oblasti.
Odstraňte uvíznutí.
[Selhání napájení]
Napájení bylo vypnuto a potom zapnuto a paměť tiskárny nebyla uložena.
Úloha probíhající před selháním napájení musí být provedena celá znovu.
Odeberte dokumenty z automatického podavače dokumentů
Tlačítko Favorite Copy (Oblíbená kopie) je nastavené na Clone (Klonovat), Autofit (Automaticky přizpůsobit), ID Card Copy (Kopie identifikační karty) nebo Poster (Plakát) a tlačítko bylo stisknuto.
Funkce Clone (Klonovat), Autofit (Automaticky přizpůsobit), ID Card Copy (Kopie identifikační karty) nebo Poster (Plakát) nefunguje s automatickým podavačem dokumentů. Vyjměte dokumenty z automatického podavače dokumentů.
[Opakovat vytáčení?] (jen pro modely SCX-4521F, SCX-4521FR)
Tiskárna čeká na uplynutí zadaného časového intervalu pro opakované vytáčení předchozí zaneprázdněné stanice.
Chcete-li číslo vytočit ihned, stiskněte tlačítko Enter. Pokud chcete opakované vytáčení zrušit, stiskněte tlačítko Stop/Clear (Zastavit/Vymazat).
Skener je uzamčený
Modul skeneru byl uzamčen.
Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.
[Bylo stisknuto tlačítko Stop (Zastavit)]
Tlačítko Stop/Clear (Zastavit/Vymazat) bylo stisknuto během kopírování nebo faxování.
Zkuste to znovu.
[Došel toner]
V tonerové kazetě došel toner.
Nainstalujte novou tonerovou kazetu.
[Dochází toner]
Toner již téměř došel.
Vyjměte tonerovou kazetu a jemně jí zatřeste. Díky tomu je možné dočasně obnovit tiskové operace.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...