hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 - Chyba „Uvíznutí papíru"

Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One.
Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chyba Uvíznutí papíru. Znamená to, že papír mohl uvíznout uvnitř tiskárny.
Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Video přehled

Následující video ukazuje, jak uvolnit uvíznutý papír.

Krok 1: Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.
K provedení těchto kroků budete potřebovat baterku.
Obrázek : Baterka
Obrázek: Baterka
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, pokračujte k dalšímu kroku.

Krok 2: Vyčištění podávacích válců papíru

Na podávacích válcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty a může dojít k uvíznutí papíru a problémům s jeho podáváním. Vyčistěte válce uvnitř tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
Připravte si následující materiály:
 • čistou vatovou tyčinku nepouštějící vlákna,
 • destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodu (voda z vodovodu může tiskárnu poškodit)
Pokud jste očistili válce ve všech oblastech tiskárny a chyba stále přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 3: Resetování tiskárny

Někdy chyba s uvíznutím papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Pokuste se odstranit chybu falešného uvíznutí papíru restartováním tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Oprava tiskárny

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...