hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 - Chyba „Uvíznutí vozíku"

Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7720.
Vozík, který drží inkoustové kazety, uvízne v tiskárně a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva Uvíznutí vozíku. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
K provedení těchto kroků budete potřebovat baterku.
Obrázek : Baterka
Obrázek: Baterka

Video přehled

Následující video ukazuje, jak vyřešit uvíznutí vozíku v širokoformátových tiskárnách OfficeJet Pro 7720.

Krok 1: Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, pokračujte k dalšímu kroku.

Krok 2: Vyjmutí a nová instalace inkoustových kazet

Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety správně nainstalovány, vyjměte je a znovu je nainstalujte a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 3. Uvolněte inkoustovou kazetu zatlačením na přední stranu a poté ji vytažením směrem k sobě vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety ze slotu
  Vyjmutí inkoustové kazety ze slotu
 4. Kazetu znovu vložte do slotu a poté ji tlačte dopředu, dokud zcela nezapadne.
    Upozornění:
  Při vkládání inkoustových kazet nezvedejte úchyt západky na vozíku. Pokud tak učiníte, může dojít k nesprávnému usazení tiskové hlavy nebo inkoustové kazety, což může vést k poškození tiskového mechanizmu a k problémům s tiskem.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety do slotu
  Vložení inkoustové kazety do slotu
 5. Opakujte tento postup s dalšími inkoustovými kazetami.
 6. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Zkontrolujte, zda se na dráze vozíku nenachází uvíznutý papír

Příčinou zobrazení chybové zprávy může být papír, který brání správné funkci tiskové hlavy, nebo nesprávně usazená tisková hlava. Vyjměte tiskovou hlavu, zkontrolujte dráhu vozíku a poté tiskovou hlavu vraťte zpět.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel nebo jiné kabely.
    Varování:
  Chcete-li přesunout vozík kazet ručně a resetovat mechanismus podávání papíru bez rizika úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel.
 4. Zvednutím úchytu západky na vozíku odemkněte tiskovou hlavu.
  Obrázek : Zvednutí úchytu západky na vozíku
  Zvednutí úchytu západky na vozíku
 5. Ponechte inkoustové kazety na místě, uchopte tiskovou hlavu na bocích, zvedněte ji a vytáhněte ji směrem k sobě.
    Upozornění:
  Oblast trysek na spodní části tiskové hlavy je křehká! S tiskovou hlavou manipulujte tak, aby její spodní část neuhodila do tiskárny nebo se o ni neotřela. Nedotýkejte se trysek ani elektrických kontaktů. Elektrické kontakty by se mohly poškodit nebo by mohlo dojít k problémům s kvalitou tisku.
  Obrázek : Vyjmutí tiskové hlavy
  Vyjmutí tiskové hlavy
   Obrázek : Trysky a elektrické kontakty
   Trysky a elektrické kontakty
  1. Trysky
  2. Elektrické kontakty
 6. Položte tiskovou hlavu na list papíru dolní plochou nahoru.
    Upozornění:
  Ihned zkontrolujte dráhu vozíku a po odstranění papíru nebo uvízlých předmětů vložte tiskovou hlavu zpět na místo. Pokud bude tisková hlava mimo tiskárnu delší dobu, může dojít k poškození tiskárny i tiskové hlavy.
  Obrázek : Příklad tiskové hlavy umístěné na list papíru dolní plochou nahoru
  Příklad tiskové hlavy umístěné na list papíru dolní plochou nahoru
 7. Pomocí baterky zkontrolujte, zda není v oblasti vozíku papír nebo uvízlé předměty. Pokud ano, tyto předměty odstraňte.
  Obrázek : Kontrola, zda v dráze vozíku neuvízl papír
  Kontrola, zda v dráze vozíku neuvízl papír
 8. Uchopte tiskovou hlavu z obou stran tak, aby elektrické kontakty směřovaly k zadní straně tiskárny, a vložte tiskovou hlavu do tiskárny.
  Obrázek : Zasunutí tiskové hlavy
  Zasunutí tiskové hlavy
 9. Jemně zhoupněte tiskovou hlavu doleva a doprava a ujistěte se, že se tisková hlava zcela usadila ve vozíku.
 10. Opatrně spusťte úchyt západky vozíku, dokud zcela nezapadne.
  Obrázek : Spuštění úchytu západky vozíku
  Spuštění úchytu západky vozíku
 11. Zkontrolujte, zda jsou všechny inkoustové kazety na svém místě a žádná nevyčnívá. Pokud inkoustová kazeta vyčnívá, zasuňte ji zpět na místo.
 12. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
 13. Znovu zapojte napájecí kabel a další kabely do zadní strany tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
 14. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi

Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a přesvědčte se, jestli zdroj napájení funguje správně.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní straně tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 5: Resetování tiskárny

Resetováním tiskárny můžete vymazat chyby uvíznutí vozíku.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní strany tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní straně tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
 9. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Oprava tiskárny

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...