hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 - Černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Obecně platí, že malé množství inkoustu by nemělo ovlivnit kvalitu tisku. Pokud je hladina inkoustu příliš nízká, tiskárna se zastaví a zobrazí zprávu. Tiskárna však i při nízké hladině inkoustu může provádět omezené množství tisku v „záložním režimu“. V záložním režimu nemusí být černá tak tmavá a výtisky mohou být ve stupních šedé (odstínech šedi bez barev). Pokud je tisk v záložním režimu pro vás nepřijatelný, vyměňte všechny kazety s nízkou hladinou inkoustu.
Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace může způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.

Krok 1: Použijte originální inkoustové kazety HP

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Pokud se problém odstraní instalací originálních inkoustových kazet HP, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.

Krok 2: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír

Ujistěte se, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s fotografické papíry HP Advanced Photo.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Kontrola nastavení tisku

Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarových programů.

Krok 4: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů

Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu. Pokud je inkoustová kazeta prázdná, vaše tiskárna může nějakou dobu tisknout v odstínech šedé nebo složenou černou barvou – podle toho, která z inkoustových kazet je prázdná. Je-li prázdná barevná inkoustová kazeta, tiskárna tiskne v odstínech šedé pomocí černého inkoustu. Je-li prázdná černá inkoustová kazeta, tiskárna tiskne složenou černou barvou pomocí barevného inkoustu. Složená černá nemusí být tak tmavá jako na běžných výtiscích.
Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.
Na ovládacím panelu tiskárny otevřete řídicí panel tak, že přejedete prstem po obrazovce dolů, a pak stiskněte ikonu Ukazatel hladiny inkoustu.
Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu. Množství barvy zobrazené ve sloupci ukazuje, kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě příslušné barvy.
Obrázek : Příklad zobrazení hladiny inkoustu
Příklad zobrazení hladiny inkoustu.

Krok 5: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety

Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s kriticky nízkou hladinou a zkuste tisk znovu. Pokud všechny inkoustové kazety zobrazují plnou hladinu inkoustu, tento krok přeskočte.
Poznámka:
Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou tisku a s inkoustovými kazetami, u kterých vyschl inkoust, nenechávejte inkoustové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Uvolněte inkoustovou kazetu zatlačením na její přední stranu a pak ji vytažením směrem k sobě vyjměte.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety ze slotu
  Obrázek: Vyjměte inkoustovou kazetu ze slotu.
 5. Vyjměte náhradní inkoustovou kazetu z obalu.
 6. Zasuňte novou inkoustovou kazetu do slotu a jemně ji zatlačte, až zacvakne na správné místo.
    Upozornění:
  Při vkládání inkoustových kazet nezvedejte úchyt západky na vozíku. Pokud tak učiníte, může dojít k nesprávnému usazení tiskové hlavy nebo inkoustové kazety, což může vést k poškození tiskového mechanizmu a k problémům s tiskem.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety do slotu
  Obrázek: Vložení inkoustové kazety do slotu příslušné barvy
 7. Opakováním těchto kroků nainstalujte veškeré další nové inkoustové kazety.
 8. Zkontrolujte, zda žádná inkoustová kazeta nevyčnívá mimo další kazety. Pokud inkoustová kazeta vyčnívá, zasuňte ji zpět na místo.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Tisk diagnostické stránky kvality tisku

Vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku a následně vyhodnoťte výsledky.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Instalace.
 3. Přejeďte prstem po displeji směrem nahoru, stiskněte položku Zprávy a poté položku Hlášení kvality tisku.
  Vytiskne se diagnostická stránka kvality tisku.
  Obrázek : Příklad diagnostické stránky kvality tisku
  Obrázek: Příklad diagnostické stránky o kvalitě tisku

Krok 7: Kontrola testovacího vzorku 1

Zhodnoťte testovací vzorek 1 a zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené.
Obrázek : Testovací vzorek 1
Obrázek: Testovací vzorek 1.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, přejděte ke kroku Kontrola případných vad barevných bloků.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, přejděte na další krok.

Krok 8: Zarovnání tiskové hlavy

Zarovnání tiskové hlavy může vyřešit chyby s testovacím vzorkem 1.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel a pak stiskněte ikonu Instalace.
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Zarovnat tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se stránka pro zarovnání.
  Obrázek : Příklad stránky zarovnání
  Obrázek: Příklad stránky zarovnání

Krok 9: Tisk další diagnostické stránky kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte čáry v testovacím vzorku 1.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, přejděte ke kroku Objednání náhradní tiskové hlavy.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, přejděte na další krok.

Krok 10: Zkontrolujte případné vady barevných bloků

Zkontrolujte, zda barevné bloky na diagnostické stránce kvality tisku nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé nebo zda nechybí.
Obrázek : Barevné bloky s bílými čarami v barevném pruhu
Obrázek: K dispozici je testovací vzorek 2 s bílými čarami v barevném pruhu.
Obrázek : Barevné bloky s chybějícím barevným blokem
Obrázek: K dispozici je testovací vzorek 2 s chybějícím barevným blokem.
 • Pokud na barevných blocích nejsou bílé čáry a bloky nejsou vybledlé ani nechybí, není třeba pokračovat v řešení potíží.
 • Pokud některý z barevných čtverečků ukazuje bílé čáry, je vybledlý nebo zcela chybí, pokračujte dalším krokem.

Krok 11: Vyčištění tiskové hlavy

Je-li tisková hlava hodně ucpaná, bude nutné ji vyčistit několikrát, aby bylo dosaženo původní kvality tisku. Na čištění tiskové hlavy použijte automatický nástroj z ovládacího panelu tiskárny.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy nebo které mohou poškodit inkoustový systém, vždy vyměňujte inkoustové kazety co nejdříve a vždy tiskárnu vypínejte pomocí tlačítka napájení.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel, poté stiskněte ikonu Nastavení.
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se zkušební stránka.
  Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy
 4. Zkontrolujte zkušební stránku.
  • Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, stiskněte možnost Čistit znovu a pokračujte další úrovní čištění. Předchozí kroky opakujte v případě nutnosti i pro třetí fázi čištění.
   Poznámka:
   Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.
  • Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte možnost Hotovo.

Krok 12: Tisk další diagnostické stránky kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte barevné bloky v testovacím vzorku 2.
 • Pokud v testovacím vzorku 2 nejsou vady, není třeba pokračovat v řešení potíží.
 • Pokud jsou po druhém cyklu čištění tiskové hlavy v testovacím vzorku 2 stále vady, můžete zkusit tiskovou hlavu vyčistit potřetí nebo pokračujte následujícím krokem.

Krok 13: Objednání náhradní tiskové hlavy

Jestliže předchozí kroky problém nevyřešily, vyměňte tiskovou hlavu.
  Upozornění:
Kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou sestavu tiskové hlavy. Společnost HP doporučuje neponechávat tiskové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny i inkoustových kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy záruka nevztahuje, můžete si novou zakoupit online.
 1. Přejděte na HP Parts Store (v angličtině) a pokud k tomu budete vyzváni, vyberte svou zemi nebo oblast a jazykovou kombinaci.
 2. Do pole hledání Vyhledat díl zadejte výraz M0H91A a stiskněte klávesu Enter.
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Až budete mít náhradní tiskovou hlavu, přejděte na část Výměna tiskové hlavy.
Pokud výměna tiskové hlavy problém nevyřeší, pokračujte dalším krokem.

Krok 14: Oprava tiskárny

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...