hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Vysvětlení zpráv na displeji

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují zprávy, které uživatele informují o stavu nebo chybách tiskárny. Další informace naleznete v níže uvedených tabulkách, které obsahují vysvětlení zpráv, jejich význam a pokyny pro odstranění problémů v případě potřeby.
  Poznámka:
 • Chybu je možné vyřešit pomocí pokynů z okna programu Printing Status. Viz Používání programu Samsung Printer Status.
 • Pokud zpráva není v tabulce uvedena, restartujte napájení a zkuste tiskovou úlohu vytisknout znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na tyto kontakty:
 • Vyhledejte obsah zprávy na displeji na stránkách podpory.
 • Některé nabídky se v závislosti na možnostech nebo modelu nemusí na displeji zobrazit.
 • [číslo chyby]: Označuje číslo chyby.
 • [typ zásobníku]: Označuje číslo zásobníku.
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Uvíznutí dokumentu Odstraňte uvíznutí.
Vložená předloha uvízla v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír, viz Odstranění uvíznutých předloh.
Uvíznutí papíru v zásobníku.
Papír uvízl v oblasti podávání papíru.
Odstraňte uvíznutí, viz V zásobníku.
Uvíznutí papíru v ručním podavači.
Papír uvízl v ručním podavači.
Odstraňte uvíznutí, viz V ručním zásobníku.
Uvíznutí papíru v tiskárně.
Došlo k uvíznutí papíru v tiskárně.
Odstraňte uvíznutý papír. Viz část Uvnitř tiskárny.
Uvíznutí papíru v oblasti výstupu.
Papír uvízl ve výstupní oblasti.
Odstraňte uvíznutí, viz V oblasti výstupu.
Uvíznutí papíru ve spodní části duplexní jednotky.
Papír uvízl v oblasti duplexní jednotky.
Odstraňte uvíznutí, viz V oblasti jednotky oboustranného podavače.
Uvíznutí papíru v horní části duplexní jednotky.
Zprávy týkající se toneru
  Upozornění:
Společnost Samsung doporučuje nepoužívat neoriginální tonerové kazety od jiných výrobců než Samsung, například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních tonerových kazet, které nevyrobila. Záruka na zařízení se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím neoriginálních tonerových kazet od jiného výrobce, než je Samsung.
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Instalujte toner.
Není nainstalována tonerová kazeta.
Nainstalujte tonerovou kazetu.
Nekompatibilní tonerová kazeta.
Nainstalovaná tonerová kazeta není určena pro tiskárnu.
Nainstalujte originální tonerovou kazetu Samsung určenou pro tiskárnu.
Připravte si novou kazetu.
V označené kazetě zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnosti kazety.
Připravte si novou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Vyměňte vozík za nový.
Tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnostia.
Zvolte možnost Stop nebo Continue (Pokračovat), jak je vyznačeno na ovládacím panelu. Pokud vyberete možnost Stop, tiskárna přestane tisknout a nadále již nelze tisknout až do výměny kazety. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte pro zajištění nejlepší kvality tisku tonerovou kazetu. Použití kazety nad rámec této fáze může způsobit problémy s kvalitou tisku, viz Výměna tonerové kazety.
Tonerová kazeta dosáhla konce odhadované životnostia.
Pokud tiskárna přestane tisknout, vyměňte tonerovou kazetu. Viz Výměna tonerové kazety.
a. Odhadovanou životností tiskové kazety se rozumí očekávaná nebo odhadovaná životnost tonerové kazety, která indikuje průměrnou kapacitu výtisků, a určuje se v souladu s normou ISO/IEC 19752, viz Dostupný spotřební materiál. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, procentem obrazové plochy, intervalem tisku, médii a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí kontrolka indikující nutnost výměny kazety za novou a tiskárna zastaví tisk.
Zprávy týkající se zobrazovací jednotky
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Install imaging unit. (Nainstalujte zobrazovací jednotku.)
Zobrazovací jednotka není nainstalována.
Nainstalujte zobrazovací jednotku.
Neplatná zobrazovací jednotka.
Nainstalovaná zobrazovací jednotka není určená pro tiskárnu.
Nainstalujte originální zobrazovací jednotku Samsung, která je určena pro vaše zařízení.
Připravte novou zobrazovací jednotku.
Zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce odhadované životnosti. Co nejdříve vyměňte zobrazovací jednotku.
Připravte si novou zobrazovací jednotku k výměně. Viz Výměna zobrazovací jednotky.
Vyměňte zobrazovací jednotku.
Zobrazovací jednotka dosáhla konce odhadované životnosti.
Připravte si novou zobrazovací jednotku k výměně. Viz Výměna zobrazovací jednotky.
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Output bin full. (Výstupní přihrádka je plná.) Vyjměte papír.
Výstupní zásobník je plný.
Vyjměte papír z výstupního zásobníku, tiskárna obnoví tisk.
Došel papír v zásobníku [typ zásobníku].
V zásobníku nebo v ručním podavači není papír.
Vložte papír do zásobníku, viz kapitola Vložení papíru do zásobníku.
Neshoda papíru v zásobníku.
Formát papíru uvedený v nabídce Vlastnosti tiskárny neodpovídá papíru, který vkládáte.
Vložte požadovaný formát papíru.
Neshoda ručního podavače papíru
Zprávy související se sítí
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Problém se sítí: IP Conflict. (Konflikt IP adres.)
Nastavená IP adresa sítě je používána jiným uživatelem.
Zkontrolujte IP adresu a v případě potřeby ji resetujte. Viz Pokročilá příručka.
Různé zprávy
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Door of scanner is open. (Dvířka skeneru jsou otevřená.)
Kryt podavače dokumentů není řádně zajištěn.
Zavřete kryt, dokud nezaklapne na místo.
Chyba [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Nelze ovládat jednotku tiskárny.
Vypněte a zapněte napájení a zkuste tiskovou úlohu spustit znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Paměť je plná. Odeberte úlohu.
Paměť je plná.
Vytiskněte nebo odeberte přijatou faxovou úlohu v části Bezpečný příjem, viz Pokročilá příručka.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...