hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Vysvětlení zpráv na displeji

Na displeji ovládacího panelu se zobrazují zprávy, které uživatele informují o stavu nebo chybách tiskárny. Další informace naleznete v níže uvedených tabulkách, které obsahují vysvětlení zpráv, jejich význam a pokyny pro odstranění problémů v případě potřeby.
  Poznámka:
 • Chybu je možné vyřešit pomocí pokynů z okna programu Printing Status na počítači. Viz Používání programu Samsung Printer Status.
 • Pokud zpráva není v tabulce uvedena, restartujte napájení a zkuste tiskovou úlohu vytisknout znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na tyto kontakty:
 • Vyhledejte obsah zprávy na displeji na stránkách podpory.
 • Některé nabídky se v závislosti na možnostech nebo modelu nemusí na displeji zobrazit.
 • [číslo chyby]: Označuje číslo chyby.
 • [typ zásobníku]: Označuje číslo zásobníku.
 • [barva]: Označuje barvu toneru.
Zprávy související s uvíznutím papíru
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Original paper jam inside the scanner. (Uvíznutí předlohy uvnitř skeneru.)
Vložená předloha uvízla v podavači dokumentů.
Odstraňte uvíznutý papír, viz Odstranění uvíznutých předloh.
Uvíznutí předlohy ve výstupní oblasti skeneru.
Uvíznutí papíru v horní části duplexní cesty.
Při oboustranném tisku došlo k uvíznutí papíru. To platí pouze pro tiskárny s tuto funkci.
Odstraňte uvíznutý papír, viz Postup uvolnění uvíznutého papíru.
Papír uvíznutý ve spodní části duplexní cesty.
Uvíznutí papíru v tiskárně
Došlo k uvíznutí papíru v tiskárně.
Odstraňte uvíznutý papír. Viz část Uvnitř tiskárny.
Uvíznutí papíru v tiskárně Vyjměte prosím papír.
Uvíznutí papíru v oblasti výstupu.
Papír uvízl ve výstupní oblasti.
Odstraňte uvíznutí, viz V oblasti výstupu.
Uvíznutí papíru v zásobníku MP.
Došlo k uvíznutí papíru ve víceúčelovém zásobníku.
Odstraňte uvíznutý papír, viz Postup uvolnění uvíznutého papíru.
Uvíznutí papíru v zásobníku [číslo zásobníku].
Došlo k uvíznutí papíru v zásobníku.
Odstraňte uvíznutý papír, viz Postup uvolnění uvíznutého papíru.
Uvíznutí papíru v zásobníku [číslo zásobníku]. Otevřete dvířka kazety a vyjměte papír. Potom dvířka zavřete.
Indikátor uvíznutí papíru na výstupu finišeru.
Během dokončování došlo k uvíznutí papíru.
Odstraňte uvíznutý papír. Viz Uvnitř volitelné oblasti finišeru.
Uvíznutí papíru před finišerem.
Uvíznutí papíru uvnitř finišeru.
Zprávy týkající se toneru
  Upozornění:
Společnost Samsung doporučuje nepoužívat neoriginální tonerové kazety od jiných výrobců než Samsung, například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních tonerových kazet, které nevyrobila. Záruka na zařízení se nevztahuje na servis a opravy zapříčiněné použitím neoriginálních tonerových kazet od jiného výrobce, než je Samsung.
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Tiskárna nedodávala dostatek [barevného] toneru. Sundejte uzavírací pásku [barevné] tonerové kazety nebo kazetu protřepejte. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Tiskárna nedokáže rozpoznat tonerovou kazetu. Případně jste nesundali uzavírací pásku z tonerové kazety.
Odstraňte z nové tonerové kazety uzavírací pásku. Viz Stručná instalační příručka.
[Barevná] tonerová kazeta není kompatibilní. Viz uživatelská příručka.
Nainstalovaná tonerová kazeta není určena pro tiskárnu.
Nainstalujte pravou tonerovou kazetu Samsung určenou pro tiskárnu. Viz Dostupný spotřební materiál.
Tonerová kazeta není nainstalována. Nainstalujte kazetu.
Není nainstalovaná [barevná] tonerová kazeta. Nainstalujte ji.
Není nainstalována tonerová kazeta.
Znovu nainstalujte tonerovou kazetu.
Tonerová kazeta nebyla rozpoznána.
Dvakrát nebo třikrát znovu nainstalujte tonerovou kazetou, abyste se ujistili, že je správně usazena. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Z toneru nebyla odstraněna ochranná fólie.
Sejměte z tonerové kazety ochrannou fólii. Viz Stručná instalační příručka dodaná s tiskárnou.
Připravte si novou [barevnou] tonerovou kazetu
Blíží se konec odhadované životnosti kazety.
Připravte si novou tonerovou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Vyměňte [barevnou] tonerovou kazetu za novou.
Označená tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnosti a.
Zvolte možnost Stop nebo Continue (Pokračovat), jak je vyznačeno na ovládacím panelu. Když vyberete možnost Stop, tiskárna přestane tisknout. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku.
Konec životnosti, vyměňte za novou [barevnou] tonerovou kazetu.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte pro zajištění nejlepší kvality tisku tonerovou kazetu. Použití kazety nad rámec této fáze může způsobit problémy s kvalitou tisku, viz Výměna tonerové kazety.
Protřepejte [barevnou] tonerovou kazetu a proveďte instalaci.
V označené kazetě zbývá malé množství toneru.
Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Protřepejte [barevnou] tonerovou kazetu a proveďte instalaci. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Protřepejte [barevnou] tonerovou kazetu a proveďte instalaci. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.
Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost kazety, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a byla navržena podle normy ISO/IEC 19752 (řada K325x, K330x) nebo ISO/IEC 19798 (řada X322x, X328x). Viz Dostupné spotřební materiály. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, procentem obrazové plochy, intervalem tisku, médii a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí kontrolka indikující nutnost výměny kazety za novou a tiskárna zastaví tisk.
Zprávy související se zásobníkem
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
V zásobníku [číslo zásobníku]došel papír. Vložte papír.
Ve vyznačeném zásobníku není papír.
Vložte papír do zásobníku, viz kapitola Vložení papíru do zásobníku.
V zásobníku MP došel papír. Vložte papír.
Ve všech zásobnících došel papír. Vložte papír.
V zásobníku [číslo zásobníku] je nedostatek papíru. Vložte papír.
V zásobníku dochází papír.
Vložte do zásobníku papír.
Kazeta v zásobníku [číslo zásobníku] je vysunutá. Vložte ji správně.
Zásobník není bezpečně zajištěn západkou.
Zavřete zásobník, dokud nezaklapne na místo.
Neshoda papíru v zásobníku [číslo zásobníku].
Formát papíru nastavený ve vlastnostech papíru neodpovídá papíru vloženému do zásobníku.
Pokud chcete pokračovat v tiskové úloze s nesprávným papírem, vyberte Continue (Pokračovat), pokud chcete zastavit tiskovou úlohu a založit do zásobníku správný papír, vyberte Cancel (Zrušit).
Neshoda papíru v zásobníku MP.
Závada zásobníku: [číslo chyby]. Vysuňte zásobník [číslo zásobníku] a vložte ho. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Zásobník není správně připojen.
Znovu nainstalujte zásobník. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada zásobníku: [číslo chyby]. Zkontrolujte připojení zásobníku 3 a vypněte a znovu zapněte zařízení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Zprávy související se sítí
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
Ověřování 802.1x se nezdařilo. Obraťte se na správce systému.
Ověření se nezdařilo.
Zkontrolujte protokol ověřování sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě.
Nelze nalézt bezdrátovou síť. Zkontrolujte bezdrátové prostředí.
Tiskárna nemůže najít bezdrátovou síť.
Zkontrolujte stav bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, včetně jeho konfigurace a připojení napájení a také všechna zařízení, která mohou ovlivnit bezdrátovou komunikaci. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nepodařilo se připojit k síti Wi-Fi Direct. Vypněte mobilní zařízení a znovu je zapněte.
Tiskárnu se nepodařilo připojit k síti Wi-Fi Direct.
Vypněte funkci Wi-Fi Direct a znovu zapněte nebo restartujte tiskárnu nebo mobilní zařízení. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Neúspěšné připojení k WPS. Zkuste to znovu nebo nastavte jiné bezdrátové připojení.
Tiskárnu se nepodařilo připojit pomocí funkce WPS.
Zkontrolujte nastavení funkce WPS, viz Používání nabídky WPS.
Závada systému MSOK: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému v systému motoru.
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Síťový kabel je odpojený. Zkontrolujte to.
Tiskárna není připojená pomocí síťového kabelu.
Připojte tiskárnu k síti pomocí síťového kabelu.
Závada sítě: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému v systému sítě.
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nepřipojeno z bezdrátového přístupového bodu. Pokud se automaticky znovu nepřipojí, zkontrolujte nastavení bezdrátové sítě.
Tiskárnu se nepodařilo připojit k bezdrátovému přístupovému bodu (přístupový bodu nebo bezdrátový směrovač).
Zkontrolujte stav přístupového bodu, včetně jeho konfigurace a připojení napájení a také všechna zařízení, která mohou ovlivnit bezdrátovou komunikaci. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Tato IP adresa koliduje s adresou jiného systému. Zkontrolujte to.
Stávající IP adresu sítě používá jiný uživatel.
Zkontrolujte IP adresu a v případě potřeby ji znovu nastavte.
Závada systému videa: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému s CPU.
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Funkce Wi-Fi Direct není připravena. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Tiskárně se nepodařilo inicializovat připojení Wi-Fi Direct.
Restartujte tiskárnu, aby se inicializovalo nastavení bezdrátové sítě. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nastavení bezdrátového zabezpečení je nesprávné. Změňte prosím nastavení.
Možnosti bezdrátové sítě jsou nakonfigurovány nesprávně pro metodu zabezpečení.
Znovu nakonfigurujte bezdrátové možnosti v tiskárně, SWS, přístupovém bodě nebo bezdrátovém směrovači. Doporučuje se metoda zabezpečení WPA2-PSK/ AES. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Heslo zadané v možnosti bezdrátové zabezpečení je nesprávné.
Tiskárna nepodporuje způsob zabezpečení používaný přístupovým bodem nebo bezdrátovým směrovačem.
Přístupový bod nebo bezdrátový směrovač má závadu.
Různé zprávy
Zpráva
Význam
Doporučená řešení
[barva] Závada vývojáře: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému s vývojářem.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
[barva] Závada vývojáře: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém potrvá, zavolejte servis
[barva] zobrazovací jednotka není kompatibilní. Viz uživatelská příručka.
Nainstalovaná zobrazovací jednotka není určená pro tiskárnu.
Nainstalovaná originální zobrazovací jednotka Samsung určená pro tiskárnu. Viz Dostupný spotřební materiál.
[barva] není nainstalována zobrazovací jednotka. Nainstalujte ji.
Zobrazovací jednotka není nainstalovaná nebo není správně nainstalovaná.
Nainstalujte zobrazovací jednotku. Pokud je již nainstalovaná, zkuste ji přeinstalovat. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Zobrazovací jednotka není nainstalována. Nainstalujte jednotku.
[barva] Závada zobrazovací jednotky: [číslo chyby]. Znovu nainstalujte [barva] zobrazovací jednotku.
Není nainstalována zobrazovací jednotka.
Nainstalujte zobrazovací jednotku. Pokud je již nainstalovaná, zkuste ji přeinstalovat. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Konec životnosti. Vyměňte [barva] zobrazovací jednotku za novou.
Označená zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce odhadované životnostia.
Vyměňte zobrazovací jednotku za originální zobrazovací jednotku Samsung, viz Výměna zobrazovací jednotky.
Systémová závada motoru [číslo chyby]: Vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému v systému motoru.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada ventilátoru: [číslo chyby]. Otevřete dvířka a poté je zavřete. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému s ventilátorem.
Otevřete dvířka a poté je zavřete. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada ventilátoru: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému s ventilátorem.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada finišeru: [číslo chyby]. Otevřete dvířka finišeru a pak je zavřete. Pokud problém potrvá, vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému v systému finišeru.
Otevřete dvířka a poté je zavřete. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada finišeru: [číslo chyby]. Zkontrolujte finišer.
Finišer je vysunutý. Vložte ho správně.
Finišer není správně připojený.
Znovu nainstalujte finišer. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Dvířka pro odstranění uvíznutí ve finišeru jsou otevřená. Zavřete je.
Dvířka finišeru nejsou bezpečně zajištěná západkou.
Zavřete dvířka, dokud nezaklapnou na místo.
Dvířka sešívačky finišeru jsou otevřená. Zavřete je.
Dvířka sešívačky finišeru nejsou bezpečně zajištěná západkou.
Zavřete dvířka, dokud nezaklapnou na místo.
Přední dvířka jsou otevřená. Zavřete je.
Přední dvířka nejsou řádně zajištěna.
Zavřete dvířka, dokud nezaklapnou na místo.
Pravá dvířka jsou otevřená. Zavřete je.
Fixační jednotka není kompatibilní. Nahlédněte do uživatelské příručky.
Nainstalovaná fixační jednotka není pro tiskárnu vhodná.
Nainstalujte originální fixační jednotku Samsung určenou pro tiskárnu, kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Zobrazovací jednotka není nainstalovaná. Nainstalujte ji.
Fixační jednotka není správně nainstalovaná.
Nainstalujte zpět fixační jednotku. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada fixační jednotky: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému s fixační jednotkou.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada fixační jednotky: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Závada fixační jednotky: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Závada systému HDD: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému v systému HDD.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Výsypná nádoba děrovací jednotky je plná. Odstraňte odpad z výsypné nádoby.
Výsypná nádoba děrovací jednotky je plná.
Odstraňte odpad z výsypné nádoby.
Výsypná nádoba děrovací jednotky není nainstalovaná. Nainstalujte výsypnou nádobu.
Výsypná nádoba děrovací jednotky není nainstalovaná.
Nainstalujte výsypnou nádobu. Pokud je již nainstalovaná, zkuste ji znovu nainstalovat. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Zobrazovací jednotka vyžaduje vyčištění nabíječek. Vyčistěte jednotku.
Zobrazovací jednotka vyžaduje vyčištění nabíječky.
Informace o tom, jak čistit nabíječky zobrazovací jednotky, získáte v části Čištění nabíječek zobrazovací jednotky.
Závada zobrazovací jednotky: [číslo chyby]. Vypněte ji a znovu zapněte.
Došlo k problému se zobrazovací jednotkou.
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Vnitřní výstupní zásobník je plný. Vyjměte tisková média.
Vnitřní výstupní zásobník je plný.
Vyjměte tisková média.
Závada vstupního systému [číslo chyby]. Vytáhněte zásobník [číslo zásobníku] z tiskárny.
Došlo k problému v zásobníku.
Otevřete a zavřete zásobník. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada LSU: [číslo chyby]. Vypněte ji a znovu zapněte.
Došlo k problému s LSU.
Odpojte a znovu zapojte napájecí kabel.
Závada LSU: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému s LSU.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada motoru: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému v systému motoru.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Výstupní zásobník (lícem dolů) je plný. Vyjměte tisková média.
Výstupní zásobník je plný.
Vyjměte tisková média.
Připravte novou [barva] zobrazovací jednotku
Odhadovaný konec životnostia zobrazovací jednotky se blíží.
Připravte si novou zobrazovací jednotku k výměně. Viz Výměna zobrazovací jednotky.
Vyměňte ji za novou [barva] vývojářskou jednotku.
Životnost vývojářské jednotky zcela skončí.
Zvolte možnost Stop nebo Continue (Pokračovat), jak je vyznačeno na ovládacím panelu. Když vyberete možnost Stop, tiskárna přestane tisknout. Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), tiskárna bude tisknout, ale nelze zaručit kvalitu tisku.
Nahraďte jednotku novou jednotkou Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Vyměňte fixační jednotku za novou.
Životnost přenosového válce zcela skončí.
Vyměňte fixační jednotku za novou. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Vyměňte [barva] zobrazovací jednotku za novou.
Označená zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce odhadované životnostia.
Jakmile se tato zpráva zobrazí, vyměňte v zájmu zajištění nejlepší kvality tisku zobrazovací jednotku. Další používání zobrazovací jednotky může způsobit problémy s kvalitou tisku. Viz Výměna zobrazovací jednotky.
Příprava nového přenosového pásu jednotky.
Životnost přenosového pásu brzy skončí.
Vyměňte přenosový pás za nový. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Vyměňte jednotku za novou, volejte prosím servis. Jednotka přenosového pásu.
Vypršela životnost jednotky přenosového pásu.
Nahraďte přenosový pás novým.
Životnost přenosového válce zcela skončí.
Nahraďte přenosový válec originálním přenosovým válcem, kontaktujtezákaznickou podporu HP.
Skener je uzamčený nebo došlo k jinému problému.
Zámek CCD (Charged Couple Device) je uzamknutý.
Odemkněte zámek CCD. Nebo vypněte a znovu zapněte tiskárnu. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada systému skenování: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení.
Došlo k problému v systému skenování.
Tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Závada snímače: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému se snímačem.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Zásobník svorek je prázdný. Vyměňte ho.
V kazetě se svorkami zbývá jen málo svorek. Blíží se konec odhadované životnosti kazety se svorkami.
Připravte si novou kazetu se svorkami na výměnu.
V kazetě se svorkami je málo svorek. Připravte ji
Kazeta se svorkami dosáhla konce své životnosti.
Tato zpráva se zobrazí, když je kazeta se svorkami úplně prázdná. Připravte kazetu se svorkami.
V kazetě se svorkami je málo svorek. Vyměňte ji.
Není nainstalována kazeta se svorkami. Nainstalujte ji.
Kazeta se svorkami není vložená nebo není správně nainstalovaná.
Vložte kazetu se svorkami. Pokud je již nainstalovaná, pokuste se znovu vložit kazetu se svorkami. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Teplota této tiskárny je příliš nízká. Chvíli prosím počkejte, než se zahřeje.
Teplota této tiskárny je příliš nízká.
Počkejte chvíli, než se zahřeje.
Došlo k problému s kartou modemu faxu. Znovu ji nainstalujte. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému s kartou modemu faxu.
Nainstalujte kartu modemu faxu. Pokud je již nainstalovaná, pokuste se znovu nainstalovat kartu modemu faxu. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Snímač ACR je znečištěný. Vyčistěte ho měkkým hadříkem nebo papírem.
Snímač ACR je znečištěný.
Vyčistěte snímač ACR měkkým hadříkem nebo papírem.
Snímač CTD je znečištěný. Vyčistěte ho měkkým hadříkem nebo papírem.
Snímač CTD je znečištěný.
Vyčistěte snímač CTD měkkým hadříkem nebo papírem.
Ve skládacím zařízení finišeru je příliš mnoho papíru. Vyjměte potištěný papír.
Skládací zařízení finišeru je plné.
Vyjměte výtisky ze skládacího zařízení finišeru. Tiskárna obnoví tisk.
Dvířka skeneru jsou otevřená.
Kryt podavače dokumentů není řádně zajištěn.
Zavřete dvířka, dokud nezaklapnou na místo.
Čisticí jednotka přenosového pásu je opotřebená. Vyměňte ji za novou.
Životnost čisticí jednotky přenosového pásu zcela skončí.
Vyměňte čisticí jednotku přenosového pásu za originální jednotku Samsung. Kontaktujte zákaznickou podporu HP.
Závada jednotky UI: [číslo chyby]. Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.
Došlo k problému v systému UI.
Odpojte napájecí kabel a znovu ho připojte. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
Nádržka na odpadní toner je téměř plná. Objednejte novou.
Nádržka na odpadní toner je téměř plná.
Připravte si originální nádržku Samsung.
Nádržka na odpadní toner je plná. Vyměňte ji.
Nádržka na odpadní toner je plná a tiskárna přestane tisknout, dokud do tiskárny nevložíte novou.
Nahraďte nádržku na odpadní toner originální nádržkou. Viz Výměna nádržky na odpadní toner.
Není vložena nádržka na odpadní toner. Nainstalujte ji.
Není nainstalována nádržka na odpadní toner.
Nainstalujte nádržku na odpadní toner. Pokud je již nainstalovaná, pokuste se ji znovu nainstalovat. Pokud problém potrvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost tonerové kazety, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a byla navržena podle normy ISO/IEC 19752 (řada K325x, K330x) nebo ISO/IEC 19798 (řada X322x, X328x). Viz Dostupný spotřební materiál. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, procentem obrazové plochy, intervalem tisku, médii a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí kontrolka indikující nutnost výměny kazety za novou a tiskárna zastaví tisk.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...