hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Laser Printers - How to Manually Connect a Network Connected Printer Wirelessly in Mac OS X

Zjistěte, jak ručně připojit tiskárnu bezdrátově připojenou k síti v systému Mac OS X
Poznámka:
Doporučuje se, abyste si stáhli nejnovější ovladače tiskárny a skeneru pro tiskárnu.
Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač tiskárny, přejděte na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadejte model tiskárny do vyhledávacího textového pole, abyste si mohli stáhnout ovladač tiskárny a aplikaci Easy Printer Manager.
Pokud chcete ručně připojit tiskárnu připojenou k síti, postupujte podle příslušných pokynů.
 1. Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec k portu USB v počítači Mac.
 2. Po dokončení připojení spusťte bezdrátovou instalaci spuštěním aplikace pro nastavení bezdrátového připojení.
  Poznámka:
  Můžete si stáhnout EasyWirelessSetup_Mac applicationnebo přejít na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadat model tiskárny do textového pole pro vyhledávání. Stáhněte si program Snadné bezdrátové nastavení.
  Obrázek : Příklad bezdrátového nastavení programu Snadné bezdrátové nastavení
  Obrázek znázorňuje Snadné bezdrátové nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Otevřít, aby se spustila aplikace Bezdrátové nastavení.
  Obrázek : Příklad otevření aplikace Bezdrátové nastavení
 4. Hlavní instalační obrazovka ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung. Kliknutím na tlačítko Další spusťte nastavení.
  Obrázek : Příklad hlavní obrazovky Snadné bezdrátové nastavení Samsung a kliknutí na tlačítko Další
  Obrázek ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung
 5. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a je připojený kabel USB z tiskárny do počítače Mac.
  Obrázek : Ukázka připomenutí na zapnutí tiskárny a kliknutí na tlačítko Další.
  Obrázek ukazuje připomenutí, že je třeba zapnout tiskárnu a kliknout na tlačítko Další
 6. Vyberte metodu bezdrátového nastavení. V případě počátečního nastavení, kdy tiskárna není připojena k síti, vyberte Pomocí kabelu USBa poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Příklad výběru metody bezdrátového nastavení
  Obrázek ukazuje výběr metody bezdrátového nastavení pro počítače Mac.
 7. Dočasně připojte tiskárnu k počítači Mac, pokud jste tak dosud neučinili, a poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Příklad dočasného připojení zařízení pomocí kabelu USB
  Obrázek ukazuje grafiku počítače a tiskárny připojené pomocí kabelu USB
 8. Průvodce instalací vyhledá všechna připojená zařízení a získá informace o bezdrátové síti.
  • Pokud tiskárna není nalezena, zobrazí se dialogové okno A Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte připojení USB mezi tiskárnou a počítačem Mac a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogové okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Je-li k dispozici jiný kabel USB, zkuste ho připojit.
  • Pokud tiskárna stále není nalezena, znovu se zobrazí dialogové okno Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a je připravena k tisku a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogovém okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena).
  Obrázek : Příklad kontroly zařízení
  Obrázek zobrazuje připojení mezi počítačem a tiskárnou
 9. Klikněte na Advanced Settings (Upřesnit nastavení) a zadejte informace o bezdrátové síti.
  Obrázek : Příklad hledání bezdrátové sítě
  Obrázek hledání bezdrátové sítě
 10. Do určeného pole zadejte všechny informace o síti a poté klikněte na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad změny nastavení bezdrátové sítě
  Obrázek ukazuje zadání názvu bezdrátové sítě
  Poznámka:
  Klíč sítě WEP by měl sestávat z 5 nebo 13 znaků ASCII nebo 10 nebo 26 hexadecimálních znaků, osobní síťový klíč WPA by měl sestávat z 8 až 63 alfanumerických znaků.
  Pokud síťový klíč neznáte, obraťte se na správce sítě.
  Obrázek : Příklad zašedlého tlačítka Next (Další)
  Obrázek zobrazuje šedě zobrazené tlačítko Next (Další)Pokud se tlačítko Next (Další) zobrazuje šedě, znamená to, že nejsou zadané všechny nezbytné informace a je potřeba je zadat.
 11. Tiskárna se pokusí připojit k vybrané bezdrátové síti.
  Obrázek : Příklad bezdrátového připojení k síti
  Obrázek zobrazuje panel průběhu s pokusem o bezdrátové připojení
 12. Zobrazí se informace Wi-Fi Direct. Pokud byste chtěli mít funkci Wi-Fi Direct zapnutou, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko, a poznamenejte si heslo. Po výběru klikněte na Next (Další).
  Obrázek : Příklad nastavení Wi-Fi Direct
  Obrázek znázorňuje nastavení sítě Wi-Fi Direct
 13. Zobrazí se výzva, která uvádí, že připojení je dokončeno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě
  Obrázek ukazuje, že je nastavení bezdrátové sítě úspěšně dokončeno
 14. Další výzva potvrzuje nastavení bezdrátové sítě s výzvou k ověření, že je odpojený kabel USB. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě a následného odpojení kabelu USB
  Obrázek dokončené sítě a následného odpojení kabelu USB
 15. Nastavení je dokončeno. V okně System Preferences (Systémové předvolby) přejděte na Print and Scan (Tisk a skenování), kde by se měla zobrazovat tiskárna.
  Obrázek : Příklad okna Print and Scan (Tisk a skenování)
  Obrázek zobrazuje obrazovku Print and Scan (Tisk a skenování)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...