hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Mobilní tiskárny HP OfficeJet 200 - Chyba „Uvíznutí papíru"

Tento dokument platí pro mobilní tiskárny HP OfficeJet 200, 200c, 202 a 202c.
Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí papíru.
Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Video přehled

Následující video ukazuje, jak vyřešit uvíznutí papíru v mobilních tiskárnách HP OfficeJet 200.

Krok 1: Vypnutí a zapnutí tiskárny

Po vypnutí tiskárny pomocí tlačítka napájení se tiskárna automaticky pokusí o vysunutí papíru, který uvízl uvnitř. Uvíznutý papír se může také vysunout, pokud tiskárnu restartujete.
Vypněte tiskárnu a po 30 sekundách ji opět zapněte.
Pokud tiskárna nevysune uvíznutý papír nebo ji není možné zapnout, pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Odstranění uvíznutého papíru z výstupního slotu

Oběma rukama vytáhněte papír, který uvízl ve výstupním slotu na přední straně tiskárny.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte na obrazovce s chybovou zprávou ohledně uvíznutí papíru tlačítko OK.
  Tiskárna se pokusí automaticky odstranit uvíznutý papír.
  Pokud chybová zpráva o uvíznutém papíru přetrvává, odstraňte podle následujících kroků papír ručně.
 2. Odstraňte veškerý uvíznutý papír a zbytky potrhaného papíru viditelné ze strany výstupního slotu. Aby nedošlo k potrhání papíru, vytahujte papír oběma rukama.
  Obrázek : Papír, který uvíznul ve výstupní oblasti
  Obrázek: Papír, který uvíznul ve výstupní oblasti
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Odstranění uvíznutého papíru z přístupové oblasti inkoustové kazety

Odpojte všechna napájení tiskárny a poté oběma rukama vytáhněte papír, který uvíznul v přístupové oblasti inkoustové kazety. Po odstranění uvíznutého papíru, zbytků papíru a jiných nečistot z přístupové oblasti inkoustové kazety se ujistěte, zda se může vozík volně pohybovat.
Poznámka:
Při provádění následujících kroků budete potřebovat baterku.
Obrázek : Použití baterky
Obrázek: Použijte baterku.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte na obrazovce s chybovou zprávou ohledně uvíznutí papíru tlačítko OK.
  Tiskárna se pokusí automaticky odstranit uvíznutý papír.
  Pokud chybová zpráva o uvíznutém papíru přetrvává, odstraňte podle následujících kroků papír ručně.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazety
  Obrázek: Zvednutí krytu inkoustové kazety
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Odpojte veškeré kabely připojené k tiskárně, například napájecí kabel a kabel USB.
    Varování:
  Chcete-li zabránit riziku úrazu elektrickým proudem, odpojte před prohlídkou vnitřní části tiskárny všechny kabely.
 5. Pokud je nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
  1. Odstraňte kryt baterie. Přesuňte výstupek krytu baterie doprava a pak za něj zatáhněte směrem k sobě.
   Obrázek : Vyjmutí krytu baterie
   Obrázek: Vyjmutí krytu baterie
  2. Zatlačte na západku baterie a vysuňte baterii ze slotu.
   Obrázek : Vyjmutí baterie
   Obrázek: Vyjmutí baterie
 6. Pomocí baterky zkontrolujte, zda vozík neblokuje papír nebo předměty. Pokud ano, tyto předměty odstraňte.
    Upozornění:
  Zůstanou-li v tiskárně útržky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí.
  Obrázek : Příklad potrhaného nebo zmačkaného papíru uvnitř přístupové oblasti inkoustové kazety
  Obrázek: Potrhaný nebo zmačkaný papír
 7. Pevně zatlačte vozík na levou stranu tiskárny a poté na pravou stranu.
  Obrázek : Posunutí vozíku ze strany na stranu
  Obrázek: Posunutí vozíku
 8. Odstraňte veškerý uvolněný papír nebo překážky, které jste nalezli.
 9. Znovu k tiskárně připojte napájecí kabel a v případě potřeby nainstalujte baterii.
 10. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Resetování tiskárny

Někdy chyba s uvíznutím papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Pokud chcete odstranit falešná hlášení o uvíznutí vozíku, resetujte tiskárnu.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 5: Oprava tiskárny

Pokud jste dokončili všechny kroky podle tohoto dokumentu a na tiskárně se stále zobrazuje chybová zpráva „Uvíznutí papíru“, zašlete tiskárnu k opravě.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...