hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP ENVY, DeskJet  - Bliká kontrolka pokračování operace a obě kontrolky výstrahy inkoustu

Tento dokument je určen pro následující tiskárny:
Model tiskárny
Tiskárna HP ENVY 5530 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5536 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5531 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5539 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5532 e-All-in-One
Tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4515 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5534 e-All-in-One
Tiskárna HP Deskjet Ink Advantage 4518 e-All-in-One
Tiskárna HP ENVY 5535 e-All-in-One
Zpráva „Uvíznutí vozíku: Uvolněte uvíznutý vozík“ se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny. Vozík s tiskovými kazetami uvízne v tiskárně. V tiskárně mohl v minulosti uvíznout papír.
Můžete se také setkat s následujícími příznaky:
 • Tiskárna netiskne.
 • Tisková úloha se neočekávaně zastaví.
Důležité: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.
Řešení 1: Zkontrolujte, zda se vozík může volně pohybovat
Podle následujících kroků zkontrolujte, zda se vozík volně pohybuje po celé šířce tiskárny.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
    Poznámka:
  Vozík se může pokusit o přesunutí do přístupové oblasti. Této akci nebraňte.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Chcete-li zabránit riziku úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel dříve, než budete ručně přesouvat vozík a resetovat mechanizmus podávání papíru.
 4. Zkontrolujte a odstraňte volný papír nebo předměty, které by mohly vozík omezovat.
    Poznámka:
  Pomocí baterky zkontrolujte, zda uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím.
 5. Sáhněte do přístupové oblasti kazety a poté vozík ručně posuňte.
  • Pokud je vozík zaseknutý na pravé straně tiskárny, přesuňte jej na levou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík zaseknutý na levé straně tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík zaseknutý ve středu tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
 6. Odstraňte veškerý zbývající volný papír nebo předměty.
 7. Zkontrolujte, zda se může vozík tiskárny volně pohybovat po celé šířce tiskárny tak, že jej jemně zatlačíte doleva a poté doprava.
 8. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavření dvířek pro přístup ke kazetě
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
 9. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 10. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 11. Stisknutím možnosti OK vymažte všechny zprávy na ovládacím panelu tiskárny.
Krok 2: Tisk protokolu o stavu tiskárny
Vytiskněte zkušební stránku pro ověření, zda hardware funguje správně.
 1. Pokud již není vložen, vložte do vstupního zásobníku obyčejný bílý papír.
    Poznámka:
  Ujistěte se, že dvířka vstupního zásobníku zůstávají při tisku otevřená.
  Obrázek : Ukázka tiskárny s otevřenými dvířky vstupního vozíku
  Obrázek: Ukázka tiskárny s otevřenými dvířky vstupního vozíku
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení () a poté stiskněte položku Nástroje.
 3. Stiskněte možnost Protokol o stavu tiskárny. Tiskárna vytiskne zkušební stránku.
  Obrázek : Příklad protokolu o stavu tiskárny
  Obrázek: Příklad protokolu o stavu tiskárny
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud tyto kroky problém nevyřešily nebo se nevytiskla zkušební stránka, pokračujte k dalšímu řešení.
Řešení 2: Vyjměte a znovu vložte tiskové kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Podle těchto kroků odeberte a opět vložte kazety.
Krok 1: Vyjměte a znovu vložte tiskové kazety
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík tiskových kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 3. Uvolněte kazetu zvednutím víka na slotu kazety a poté jemně zatlačte kryt zpět, dokud se nezastaví.
 4. Zatáhněte za kazetu a vyjměte ji ze slotu.
   Obrázek : Vyjměte kazetu
   Obrázek: Vyjměte kazetu.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Zatáhněte za kazetu
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 5. Odeberte veškeré ochranné pásky, které stále mohou být na tryskách.
  Obrázek : Odeberte veškeré ochranné pásky, které mohly zůstat na tryskách.
  Obrázek: Odeberte veškeré ochranné pásky, které stále mohou být na tryskách.
    Upozornění:
  Nepokoušejte se odstranit měděně zbarvený elektrický proužek.
 6. Uchopte kazetu pod mírně zdviženým úhlem, kazetu natočte tak, aby kontakty směřovaly do zadní části tiskárny a poté zasuňte kazetu do prázdného slotu.
 7. Zavřete víko na slotu kazety a zajistěte kazetu na místě.
    Poznámka:
  Do levého slotu vložte barevnou tiskovou kazetu. Do pravého slotu vložte černou tiskovou kazetu.
   Obrázek : Vložte kazetu
   Obrázek: Vložte kazetu.
  1. Vložte kazetu
  2. Zavřete víko
  3. Barevná kazeta je nalevo a černá kazeta je napravo
 8. Opakovaným provedením předchozích kroků vyjměte a znovu vložte další kazetu.
 9. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavření dvířek pro přístup ke kazetě
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
Krok 2: Tisk protokolu o stavu tiskárny
Vytiskněte zkušební stránku pro ověření, zda hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud tyto kroky problém nevyřešily nebo se nevytiskla zkušební stránka, pokračujte k dalšímu řešení.
Řešení 3: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Podle těchto kroků připojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a poté vytiskněte testovací stránku.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní straně tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Krok 2: Tisk protokolu o stavu tiskárny
Vytiskněte zkušební stránku pro ověření, zda hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud tyto kroky problém nevyřešily nebo se nevytiskla zkušební stránka, pokračujte k dalšímu řešení.
Řešení 4: Opravte tiskárnu
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...