hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress SL-M4020 - popis stavových LED kontrolek

Barva stavové LED kontrolky označuje stav tiskárny.
Poznámka:
  • Některé LED kontrolky nemusí být dostupné v závislosti na modelu nebo zemi.
  • Pro vyřešení problému se podívejte na chybovou zprávu a související pokyny v části týkající se odstraňování problémů.
  • Chybu můžete vyřešit podle pokynů v okně počítačového programu Samsung Printer Status.
Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

Stavové LED kontrolky

LED kontrolka
Stav
Popis
Stav
Nesvítí
Tiskárna je v režimu offline.
Zelená
Bliká
Když bliká podsvícení, tiskárna přijímá nebo tiskne data.
Svítí
Tiskárna je v režimu online a je možné ji používat.
Červená
Bliká
Došlo k méně závažné chybě a tiskárna čeká na odstranění chyby. U modelů vybavených ovládacím panelem s displejem si přečtěte zprávu zobrazenou na displeji. Po odstranění problému se činnost tiskárny obnoví.
V kazetě zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnostia kazety. Připravte si novou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.b
Svítí
Tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnostia. Doporučuje se vyměnit tonerovou kazetu, viz kapitola Výměna tonerové kazety.
Je otevřen kryt. Zavřete kryt.
V zásobníku není papír, když tiskárna přijímá nebo tiskne data. Vložte do zásobníku papír.
Tiskárna přestala pracovat z důvodu závažné chyby. Zkontrolujte zprávu zobrazenou na displeji, viz kapitola Vysvětlení zobrazených zpráv.
Došlo k uvíznutí papíru, viz kapitola Odstranění uvíznutého papíru.
Zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce odhadované životnostic. Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu.
WPSb
Modrá
Bliká
Tiskárna se pokouší připojit k bezdrátové síti.
Svítí
Tiskárna je připojena k bezdrátové síti, viz kapitola Nastavení bezdrátové sítě.
Nesvítí
Tiskárna je odpojena od bezdrátové sítě.
Napájení
Modrá
Svítí
Tiskárna je v úsporném režimu.
Nesvítí
Tiskárna je v režimu připravenosti nebo je vypnutá.
Režim Eco
Zelená
Svítí
Režim Eco je zapnutý, viz kapitola Tisk v režimu Eco.
Nesvítí
Režim Eco je vypnutý.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost tonerové kazety, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a byla navržena podle normy ISO/IEC 19798. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, procentem obrazové plochy, intervalem tisku, obrázky, médii a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí červená LED kontrolka a tiskárna zastaví tisk.
b. Některé LED kontrolky nemusí být dostupné v závislosti na modelu nebo zemi, viz kapitola Popis ovládacího panelu.
c. Jakmile zobrazovací jednotka dosáhne konce své životnosti, tiskárna zastaví tisk. V takovém případě můžete zastavit tisk nebo pokračovat v tisku přes webovou službu SyncThru™ (Settings (Nastavení) > Printer Settings (Nastavení tiskárny) > System (Systém) > Setup (Nastavení) > Supplies Management (Správa spotřebního materiálu) > Imaging Unit Stop (Zastavení zobrazovací jednotky)) nebo aplikaci Samsung Easy Printer Manager (Device Settings (Nastavení zařízení) > System (Systém) > Supplies Management (Správa spotřebního materiálu) > Imaging Unit Stop (Zastavení zobrazovací jednotky)). Pokud tuto možnost vypnete a budete pokračovat v tisku, může dojít k poškození systému zařízení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...