hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress SL-M2020, SL-M2026 - popis stavových LED kontrolek

Barva stavové LED kontrolky označuje stav tiskárny.
Poznámka:
  • Některé LED kontrolky nemusí být dostupné v závislosti na modelu nebo zemi.
  • Pro vyřešení problému se podívejte na chybovou zprávu a související pokyny v části týkající se odstraňování problémů.
  • Chybu můžete vyřešit podle pokynů v okně počítačového programu Samsung Printer Status.
Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

Stavové LED kontrolky

Stav
Popis
Stavová LED kontrolka
Nesvítí
Tiskárna je v režimu offline nebo v úsporném režimu.
Zelená
Bliká
Tiskárna přijímá data a tisková data.
Když podsvícení rychle bliká, tiskárna tiskne data.
Svítí
Tiskárna je v režimu online a je možné ji používat.
Červená
Bliká
Čeká se na stisknutí tlačítka (Tisk snímku obrazovky) nebo (WPS) pro ruční tisk.
Svítí
Je otevřen kryt. Zavřete kryt.
V zásobníku není papír, když tiskárna přijímá nebo tiskne data. Vložte papír do zásobníku, viz kapitola Vložení papíru do zásobníku.
Tiskárna přestala pracovat z důvodu závažné chyby.
Když je tiskárna v ručním režimu a režimu ručního oboustranného tisku.
Oranžová
Bliká
Upgradování firmwaru.
Svítí
Došlo k uvíznutí papíru, viz kapitola Odstranění uvíznutého papíru.

LED kontrolka toneru, LED kontrolka WPS a LED kontrolka napájení

Stav
Popis
LED kontrolka toneru
Oranžová
Bliká
V kazetě zbývá malé množství toneru. Blíží se konec odhadované životnosti kazety. Připravte si novou kazetu na výměnu. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru, viz kapitola Protřepání toneru.
Svítí
Tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnostia. Doporučuje se vyměnit tonerovou kazetu, viz kapitola Výměna tonerové kazety.
Nesvítí
Všechny tonerové kazety mají normální kapacitu.
LED kontrolka WPSb
Modrá
Bliká
Tiskárna se připojuje k bezdrátové síti.
Svítí
Tiskárna je připojena k bezdrátové síti, viz kapitola Použití tlačítka WPS.
Nesvítí
Tiskárna je odpojena od bezdrátové sítě.
LED kontrolka napájení
Modrá
Svítí
Tiskárna je v úsporném režimu.
Nesvítí
Tiskárna je v režimu připravenosti nebo je vypnutá.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost tonerové kazety, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a byla navržena podle normy ISO/IEC 19752. Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, intervalem tisku, obrázky, typem médií a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí červená LED kontrolka a tiskárna zastaví tisk.
b. Pouze modely s bezdrátovým připojením, viz kapitola Funkce podle modelu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...