hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - popis stavových LED kontrolek

Barva stavové LED kontrolky označuje stav tiskárny.
Poznámka:
  • Některé LED kontrolky nemusí být dostupné v závislosti na modelu nebo zemi.
  • Pro vyřešení problému se podívejte na chybovou zprávu a související pokyny v části týkající se odstraňování problémů.
  • Chybu můžete vyřešit podle pokynů v okně počítačového programu Samsung Printer Status.
Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

Stavové LED kontrolky

Stav
Popis
Nesvítí
Tiskárna je v režimu offline.
Tiskárna je v úsporném režimu.
Modrá
Svítí
Tiskárna je v režimu online a je možné ji používat.
Bliká
Fax
Tiskárna odesílá nebo přijímá faxy.
Kopírování
Tiskárna kopíruje dokumenty.
Skenování
Tiskárna skenuje dokumenty.
Tisk
Když stavová LED kontrolka pomalu bliká, tiskárna přijímá data z počítače.
Když stavová LED kontrolka rychle bliká, tiskárna tiskne data.
Stav
Popis
Oranžová
Svítí
Tonerová kazeta téměř dosáhla konce odhadované životnostia. Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu.
Došlo k uvíznutí papíru, viz kapitola Odstranění uvíznutého papíru.
Dvířka jsou otevřená. Zavřete dvířka.
V zásobníku není papír. Vložte papír do zásobníku, viz kapitola Vložení papíru do zásobníku.
Tiskárna přestala pracovat z důvodu závažné chyby. Zkontrolujte zprávu zobrazenou na displeji, viz kapitola Vysvětlení zobrazených zpráv.
Zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce odhadované životnosti. Doporučujeme vyměnit tonerovou kazetu.
Nádoba na odpadní toner nebyla instalována do tiskárny nebo je plná, viz kapitola Výměna nádoby na odpadní toner.
Bliká
Došlo k méně závažné chybě a tiskárna čeká na odstranění chyby. Zkontrolujte zprávu zobrazenou na displeji, viz kapitola Vysvětlení zobrazených zpráv. Jakmile je problém odstraněn, tiskárna obnoví svou původní úlohu.
Tonerová kazetaa nebo zobrazovací jednotka téměř dosáhla konce své životnosti. Objednejte si novou tonerovou kazetu nebo zobrazovací jednotku. Kvalitu tisku lze dočasně zvýšit protřepáním toneru.
a. Odhadovaná životnost kazety znamená očekávanou nebo odhadovanou životnost tonerové kazety, která označuje průměrnou kapacitu výtisků a byla navržena podle normy ISO/IEC 19752 (řada K325x, K330x) nebo ISO/IEC 19798 (řada X322x, X328x). Počet stránek může být ovlivněn provozním prostředím, procentem obrazové plochy, intervalem tisku, obrázky, médii a formátem médií. V kazetě může zbývat určité množství toneru i v případě, že svítí oranžová LED kontrolka a tiskárna zastaví tisk.
Poznámka:
Zkontrolujte zprávu zobrazenou na displeji. Postupujte podle pokynů ve zprávě nebo v kapitole o řešení problémů Vysvětlení zobrazených zpráv. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

LED kontrolka napájení

Barva stavové LED kontrolky označuje stav tiskárny.
Stav
Popis
Nesvítí
Tiskárna je v režimu offline.
Modrá
Svítí
Tiskárna je v režimu online a je možné ji používat.
Tiskárna je v úsporném režimu. Jakmile jsou přijata data nebo je stisknuta některá obrazovka, automaticky se přepne do online režimu.
Poznámka:
Zkontrolujte zprávu zobrazenou na displeji. Postupujte podle pokynů ve zprávě nebo v kapitole o řešení problémů Vysvětlení zobrazených zpráv. Pokud problém trvá, obraťte se na zákaznickou podporu HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...