hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - tisk UNIX

Poznámka:
U vašeho modelu nebo provedení tiskárny nemusejí být dostupné nebo podporované všechny funkce.

Zpracování tiskové úlohy

Po instalaci tiskárny vyberte obrázkové, textové nebo PostScript soubory, které chcete tisknout.
1
Proveďte příkaz "printui <file_name_to_print>".
Například, když tisknete "document1":
printui document1
Otevře se aplikace Print Job Manager (Správce tiskových úloh) ovladače tiskárny UNIX, ve které lze vybrat různé možnosti tisku.
2
Vyberte tiskárnu, která již byla přidána.
3
V okně vyberte příslušné možnosti tisku, například Page Selection (Výběr stránek).
4
V nabídce Number of Copies (Počet kopií) vyberte počet kopií k tisku.
Poznámka:
Chcete-li využít funkce tiskárny poskytované ovladačem tiskárny, vyberte možnost Properties (Vlastnosti).
5
Stiskněte OK pro zahájení tiskové úlohy.

Změna nastavení tiskárny

Print Job Manager (Správce tiskových úloh) ovladače tiskárny UNIX umožňuje vybrat různé možnosti tisku v podnabídce Properties (Vlastnosti).
Můžete použít rovněž tyto klávesové zkratky: „H“ pro Help (Nápověda), „O“ pro OK, „A“ pro Apply (Použít) a „C“ pro Cancel (Zrušit).

Karta General (Obecné)

 • Paper Size (Formát papíru): Nastavte formát papíru na A4, Letter nebo jinou velikost, kterou požadujete.
 • Paper Type (Typ papíru): Vyberte typ papíru. K dispozici jsou tyto možnosti: Printer Default (Výchozí nast. tiskárny), Plain (Běžný) a Thick (Tlustý).
 • Paper Source (Zdroj papíru): Vyberte, ze kterého zásobníku se má podávat papír. Výchozí nastavení je Auto Selection (Automatický výběr).
 • Orientation (Orientace): Slouží k výběru směru, ve kterém se tisknou informace na stránce.
 • Duplex (Oboustranný): Tisk na obě strany papíru z důvodu úspory papíru.
  Poznámka:
  Automatický/ruční oboustranný tisk nemusí být k dispozici v závislosti na modelu tiskárny. Alternativně můžete použít tiskový systém lpr nebo jiné aplikace pro tisk sudých-lichých stránek.
 • Multiple pages (Více stránek): Tisk několika stránek na jednu stranu papíru.
 • Page Border (Ohraničení stránky): Vyberte některý styl ohraničení (např. Single-line hairline (Jednoduchá vlasová čára), Double-line hairline (Dvojitá vlasová čára)).

Karta Image (Obrázek)

Na této kartě můžete změnit jas, rozlišení nebo umístění obrázku v dokumentu.

Karta Text

Slouží k nastavení okraje znaků, rozteče řádků nebo sloupců v aktuálním tiskovém výstupu.

Karta Margins (Okraje)

 • Use Margins (Použít okraje): Umožňuje nastavit okraje dokumentu. Ve výchozím nastavení jsou okraje zakázány. Nastavení okrajů lze upravit změnou hodnot v příslušných polích. Ve výchozím nastavení tyto hodnoty závisí na vybraném formátu stránky.
 • Unit (Jednotka): Můžete změnit jednotky na body, palce nebo centimetry.

Karta Printer-specific settings (Nastavení dané tiskárny)

V nabídkách JCL a General (Obecné) najdete různé možnosti pro další úpravy nastavení. Tyto možnosti jsou specifické pro danou tiskárnu a závisí na souboru PPD.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...