hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční laserové tiskárny Samsung - Problémy s kopírováním

Stav
Doporučené řešení
Kopie jsou příliš světlé nebo příliš tmavé.
Upravte tmavost, ve funkci kopírování pro zesvětlení nebo ztmavení pozadí kopií (viz Změna nastavení pro každou kopii nebo Změna tmavosti v uživatelské příručce tiskárny).
Na kopiích se objevují šmouhy, čáry, skvrny nebo tečky.
 • Pokud předloha obsahuje vady, upravte pro zesvětlení pozadí kopií jas u funkce kopírování.
 • Funkce Adjust background (Upravit pozadí) v nastavení kopírování slouží k odebrání barvy pozadí (viz část Úprava pozadí v uživatelské příručce k tiskárně).
 • Pokud předloha neobsahuje žádné vady, vyčistěte skenovací jednotku (viz Čištění skenovací jednotky) v uživatelské příručce k tiskárně nebo se obraťte na servisní zastoupení.
Pokud se vada objevuje i po vyčištění zařízení.
Nastavte možnosti Copy Feature (Funkce kopírování) > Adjust Bkgd. (Upravit pozadí) > Auto (viz Přehled nabídky v uživatelské příručce k tiskárně).
Obraz na kopii je zkosený.
 • Zkontrolujte, zda je předloha lícem dolů na pracovní ploše skeneru nebo lícem nahoru v podavači dokumentů a zda je vyrovnaná s registračním vodítkem.
 • Zkontrolujte, že je předloha ke kopírování správně vložena.
 • Přenosový válec může být znečištěný. Vyčistěte vnitřní části tiskárny (viz Čištění tiskárny v uživatelské příručce tiskárny).
 • Pokud problém potrvá, zařízení může vyžadovat opravu. Obraťte se na servisní zastoupení.
Tisknou se prázdné kopie.
Zkontrolujte, zda je předloha lícem dolů na pracovní ploše skeneru nebo lícem nahoru v podavači dokumentů.
Pokud tyto kroky problém neodstraní, obraťte se na servisní zastoupení.
Obrázek lze z kopie snadno setřít.
 • Zaměňte papír v zásobníku za papír z nového balíčku.
 • Na místech s vysokou vlhkostí nenechávejte papír v tiskárně příliš dlouho.
Při kopírování často dochází k uvíznutí papíru.
 • Prolistujte papír a poté ho v zásobníku otočte. Vyměňte papír v zásobníku za novou várku. V případě potřeby zkontrolujte a nastavte vodítka papíru.
 • Ujistěte se, že je papír správného typu a hmotnost (viz Specifikace tiskových médií v uživatelské příručce k tiskárně).
 • Zkontrolujte, zda po odstranění uvíznutého papíru nezůstal v tiskárně papír s kopiemi nebo útržky papíru s kopiemi.
Tonerová kazety má výtěžnost méně kopií, než byste očekávali před tím, než došel toner.
 • Předlohy mohou obsahovat obrázky, celobarevné objekty nebo silné čáry. Předlohami mohou být například formuláře, bulletiny, knihy nebo jiné dokumenty, které vyžadují větší množství toneru.
 • Víko skeneru může být během kopírování ponecháno otevřené.
 • Vypněte a znovu zapněte zařízení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...