hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - používání programu Samsung Printer Center

Poznámka:
 • Program Samsung Printer Center je k dispozici pouze pro uživatele operačního systému Windows.
Program Samsung Printer Center umožňuje spravovat všechny ovladače tiskárny nainstalované v počítači z jedné integrované aplikace. Jeho pomocí můžete přidat a odebírat ovladače tiskárny, kontrolovat stav tiskárny, aktualizovat software tiskárny a konfigurovat nastavení ovladače tiskárny.

Informace o programu Samsung Printer Center

Postup pro otevření programu:
Pro systém Windows vyberte možnost Start > programy nebo Všechny programy > Tiskárny Samsung > Samsung Printer Center.
 • Windows 8:
  Na panelu ovládacích tlačítekvyberte Hledat > Aplikace > Tiskárny Samsung > Samsung Printer Center.
 • Windows 10 / Windows Server 2016:
  Na hlavním panelu napište Tiskárny Samsung do oblasti Hledat. Stiskněte klávesu Enter a vyberte Samsung Printer Center.
  NEBO
  Z ikony Start vyberte Všechny aplikace > Tiskárny Samsung > Samsung Printer Center.
Karta Tiskárny
Poznámka:
Zobrazené snímky obrazovky se mohou lišit v závislosti na operačním systému, modelu nebo možnosti.
Obrázek : Zobrazení karty Tiskárny
1
Seznam tiskáren
Obsahuje ovladače tiskárny nainstalované na vašem počítači. Pokud chcete do seznamu přidat ovladač tiskárny, klikněte na tlačítko .
2
Quick Links (Rychlé odkazy)
Obsahuje odkazy na různé funkce správy ovladače tiskárny. Rychlé odkazy na kartě Printers (Tiskárny) odkazují na následující funkce:
 • Settings (Nastavení): umožňuje nakonfigurovat nastavení pro jednotlivé ovladače tiskárny.
  • Set as default printer (Nastavit jako výchozí tiskárnu): nastaví vybraný ovladač tiskárny jako výchozí tiskárnu. Je-li vybraný ovladač tiskárna již nastaven jako výchozí tiskárna, tato možnost není aktivována.
  • Předvolby tisku: umožňuje nakonfigurujte výchozí nastavení tisku.
  • Device options (Možnosti zařízení): umožňuje nakonfigurovat pokročilé možnosti, jako je například nastavení volitelných zařízení a další funkce.
   Poznámka:
   Tato možnost umožňuje upravit nastavení Printer Status (Stav tiskárny) a Stylish User Interface (Moderní uživatelské rozhraní).
  • Change device (Změnit zařízení): umožňuje změnit zařízení za jiné zařízení.
  • Properties (Vlastnosti): umožňuje nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny, například název ovladače tiskárny a jeho umístění, nebo přidat poznámky o ovladači tiskárny.
 • Akce: umožňuje použití funkce skenování (tato možnost je povolena pouze v případě, že vybrané zařízení podporuje funkci skenování).
 • Management (Správa): umožňuje spravovat zařízení zaregistrované v programu.
  • Add a new printer / Remove printer (Přidat novou tiskárnu / Odebrat tiskárnu): přidá nové zařízení nebo odebere stávající zařízení.
  • Diagnose printer (Diagnostikovat tiskárnu): diagnostikuje problémy ve vybraném zařízení a navrhne řešení.
  • Update software (Aktualizovat software): stáhne a použije příslušné aktualizace softwaru.
3
Printer Information (Informace o tiskárně)
Poskytuje obecné informace o vybraném zařízení, jako je například jeho model, IP adresa, číslo portu a stav.
Karta Scanner & Fax (Fax a skener)
Poznámka:
 • Zobrazené snímky obrazovky se mohou lišit v závislosti na operačním systému, modelu nebo možnosti.
 • Funkce popsané v této části jsou k dispozici pouze pro multifunkční produkty.
  Obrázek : Zobrazení karty Scanner & Fax (Skener a fax)
1
Seznam tiskáren
Zobrazí ovladač faxu a skeneru instalované ve vašem počítači. Pokud do seznamu chcete přidat ovladač faxu nebo skeneru, klikněte na tlačítko Add Fax (Přidat fax) nebo Add Scanner (Přidat skener).
2
Quick Links (Rychlé odkazy)
Zobrazí odkazy na funkce dostupné pro správu ovladačů faxu nebo skeneru. Rychlé odkazy na kartě Scanner & Fax nabízí následující funkce:
Poznámka:
Chcete-li tuto funkci použít, je nutné nainstalovat ovladač skeneru a faxu do jednoho počítače.
 • Settings (Nastavení): umožňuje nakonfigurovat nastavení pro ovladače skeneru nebo faxu.
  • Address Book (fax only) (Adresář – pouze fax): otevře adresář.
  • Fax Transmission History (fax only) (Historie faxových přenosů (pouze fax): zobrazí historii faxových přenosů.
  • Fax preferences (fax only) (Předvolby faxu (pouze fax): umožňuje nakonfigurovat výchozí nastavení faxu.
  • Change device (Změnit zařízení): umožňuje změnit zařízení za jiné zařízení.
  • Properties (Vlastnosti): umožňuje nakonfigurovat vlastnosti zařízení, například místo, a přidat poznámky o zařízení.
 • Actions (Akce): umožňuje použití funkce skenování.
 • Management (Správa): umožňuje spravovat zařízení zaregistrované v programu.
  • Remove fax nebo Remove scan (Odebrat fax nebo Odebrat sken): odstraní vybraný ovladač faxu nebo skeneru.
  • Update software (Aktualizovat software): stáhne a použije příslušné aktualizace softwaru.
3
Printer Information (Informace o tiskárně)
Poskytuje obecné informace o vybrané zařízení, například model, IP adresu, číslo portu a stav tiskárny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...