hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - jak nastavit bezdrátové připojení prostřednictvím kabelu USB pro Mac OS X

Zjistěte, jak bezdrátově nastavit tiskárnu Samsung pro počítače Mac pomocí USB.
Poznámka:
Doporučuje se, abyste si stáhli nejnovější ovladače tiskárny a skeneru pro tiskárnu.
Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač tiskárny, přejděte na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadejte model tiskárny do vyhledávacího textového pole, abyste si mohli stáhnout ovladač tiskárny.
Při nastavování bezdrátových funkcí postupujte podle příslušných kroků.
 1. Připojte jeden konec kabelu USB k portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec k portu USB v počítači Mac.
 2. Po dokončení připojení spusťte bezdrátovou instalaci spuštěním aplikace pro nastavení bezdrátového připojení.
  Poznámka:
  Můžete si stáhnout EasyWirelessSetup_Mac applicationnebo přejít na stránku Software and Driver Downloads (Položky ke stažení softwaru a ovladačů) a zadat model tiskárny do textového pole pro vyhledávání. Stáhněte si program Snadné bezdrátové nastavení.
  Obrázek : Příklad bezdrátového nastavení programu Snadné bezdrátové nastavení
  Obrázek znázorňuje Snadné bezdrátové nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Otevřít, aby se spustila aplikace Bezdrátové nastavení.
  Obrázek : Příklad otevření aplikace Bezdrátové nastavení
 4. Hlavní instalační obrazovka ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung. Kliknutím na tlačítko Další spusťte nastavení.
  Obrázek : Příklad hlavní obrazovky Snadné bezdrátové nastavení Samsung a kliknutí na tlačítko Další
  Obrázek ukazuje hlavní stránku Snadné bezdrátové nastavení Samsung
 5. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a je připojený kabel USB z tiskárny do počítače Mac.
  Obrázek : Ukázka připomenutí na zapnutí tiskárny a kliknutí na tlačítko Další.
  Obrázek ukazuje připomenutí, že je třeba zapnout tiskárnu a kliknout na tlačítko Další
 6. Vyberte metodu bezdrátového nastavení. V případě počátečního nastavení, kdy tiskárna není připojena k síti, vyberte Pomocí kabelu USBa poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Příklad výběru metody bezdrátového nastavení
  Obrázek ukazuje výběr metody bezdrátového nastavení pro počítače Mac.
 7. Dočasně připojte tiskárnu k počítači Mac, pokud jste tak dosud neučinili, a poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Příklad dočasného připojení zařízení pomocí kabelu USB
  Obrázek ukazuje grafiku počítače a tiskárny připojené pomocí kabelu USB
 8. Průvodce instalací vyhledá všechna připojená zařízení a získá informace o bezdrátové síti.
  • Pokud tiskárna není nalezena, zobrazí se dialogové okno A Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte připojení USB mezi tiskárnou a počítačem Mac a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogové okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Je-li k dispozici jiný kabel USB, zkuste ho připojit.
  • Pokud tiskárna stále není nalezena, znovu se zobrazí dialogové okno Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena). Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a je připravena k tisku a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogovém okně Printer Not Found (Tiskárna nebyla nalezena).
  Obrázek : Příklad kontroly zařízení
  Obrázek zobrazuje připojení mezi počítačem a tiskárnou
 9. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí, které tiskárna vidí. Vyberte síť a klikněte na tlačítko Next (Další). (Zobrazí se dialogové okno Wireless Network Security (zabezpečení bezdrátové sítě). Pokud se síť nezobrazí, zkuste následující postupy:
  • Ujistěte se, že bezdrátový směrovač nebo přístupový bod vysílá v pásmu 2,4 Ghz, nikoli 5 Ghz. Tiskárny Samsung v současné době kapacitu 5 Ghz nenabízejí.
  • Podívejte se, jestli jiné bezdrátové zařízení ve stejném místě dobře přijímá signál (souvisle nejméně 2 pruhy). Nezapomeňte, se síla antény mezi zařízeními střídá; pokud váš notebook nebo telefon přijímá pouze jeden proužek signálu, je pravděpodobně že tiskárna nebude moci vůbec získat konzistentní signál.
  • Pokud jste ověřili, že je k dispozici konzistentní dobrý signál, ale tiskárna nevidí síť, klikněte na tlačítko Advanced Settings (Pokročilá nastavení) a ručně zadejte informace o síti.
  Obrázek : Příklad vyhledávání zjistitelných bezdrátových sítí
  Obrázek ukazuje bezdrátové sítě, které jsou k dispozici
 10. Do určeného pole zadejte svůj klíč zabezpečení (WEP/WPA/WPA2) a poté klikněte na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad zabezpečení bezdrátové sítě
  Obrázek ukazuje, kde se zadává název sítě a heslo
  Poznámka:
  Pokud nevíte, jaký máte klíč zabezpečení, obraťte se s žádostí o pomoc na správce sítě nebo výrobce směrovače nebo přístupového bodu.
 11. Tiskárna se pokusí připojit k vybrané bezdrátové síti.
  Obrázek : Příklad bezdrátového připojení k síti
  Obrázek zobrazuje panel průběhu s pokusem o bezdrátové připojení
 12. Zobrazí se informace Wi-Fi Direct. Pokud byste chtěli mít funkci Wi-Fi Direct zapnutou, zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko, a poznamenejte si heslo. Po výběru klikněte na Next (Další).
  Obrázek : Příklad nastavení Wi-Fi Direct
  Obrázek znázorňuje nastavení sítě Wi-Fi Direct
 13. Zobrazí se výzva, která uvádí, že připojení je dokončeno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě
  Obrázek ukazuje, že je nastavení bezdrátové sítě úspěšně dokončeno
 14. Další výzva potvrzuje nastavení bezdrátové sítě s výzvou k ověření, že je odpojený kabel USB. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
  Obrázek : Příklad dokončeného nastavení bezdrátové sítě a následného odpojení kabelu USB
  Obrázek dokončené sítě a následného odpojení kabelu USB
 15. Nastavení je dokončeno. V okně System Preferences (Systémové předvolby) přejděte na Print and Scan (Tisk a skenování), kde by se měla zobrazovat tiskárna.
  Obrázek : Příklad okna Print and Scan (Tisk a skenování)
  Obrázek zobrazuje obrazovku Print and Scan (Tisk a skenování)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...