hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - postup při připojování tiskárny k bezdrátové síti pomocí ovládacích panelů

  Upozornění:
Před zahájením tohoto procesu připojení jsou vyžadovány název sítě (SSID) bezdrátové sítě a klíč zabezpečení sítě. Tyto informace byl nastaveny při instalaci bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu.
Připojte tiskárnu k bezdrátové síti následovně:
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Menu.
  Obrázek : Stiskněte tlačítko Menu
  .
 3. Pomocí šipek doleva nebo doprava vyberte Network (Síť) a stiskněte tlačítko OK.
 4. Pomocí šipek doleva nebo doprava vyberte Wireless (Bezdrátové) a stiskněte tlačítko OK.
 5. Vyberte WLAN Settings (Nastavení WLAN) a stiskněte tlačítko OK.
 6. Stisknutím tlačítka OK to vyberte jednu z metod nastavení níže:
  • Průvodce: v tomto režimu je nastavení automatické. Tiskárna zobrazí seznam dostupných sítí, ze kterých můžete vybírat, a případně vás vyzve k zadání odpovídajícího klíče zabezpečení, když je zvolena síť.
  • Vlastní: V tomto režimu mohou uživatelé zadávat a upravovat SSID ručně vybrat podrobnou možnost zabezpečení.
 7. Při připojování bude blikat modrá, bezdrátová kontrolka LED a po navázání připojení zůstane svítit.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...