hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet 2600  -  Oprava špatné kvality tisku

Tento dokument je určen pro následující tiskárny HP:
Tiskárna HP DeskJet 2620 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2621 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2622 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2623 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2630 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2632 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2633 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2634 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2652 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet 2655 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 2675 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 2676 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 2677 All-in-One
Tiskárna HP DeskJet Ink Advantage 2678 All-in-One
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
  Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace mohou způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.
Pokud se problém odstraní instalací originálních inkoustových kazet HP, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
Krok 2: Zkontrolujte, zda na zadní straně výtisků nejsou inkoustové skvrny
Jsou-li na zadní straně výtisků inkoustové skvrny, můžete k odstranění problému použít automatický nástroj. Inkoustové skvrny vyčistěte pomocí softwaru tiskárny.
Po vyčištění inkoustových skvrn se pokuste tisknout. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír
Použití nesprávného papíru pro tiskovou úlohu může způsobit deformace, čáry nebo šmouhy. Použijte následující pravidla abyste se ujistili, že používáte vhodný papír. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku tiskovou stranou nahoru. Řada papírů má strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do tiskárny vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Doporučení nepoužívat zmačkaný papír
  Obrázek: Doporučení nepoužívat zmačkaný papír
 • Pro daný projekt používejte správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na průmyslovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Doporučení při použití: Obyčejný papír s technologií ColorLok pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 15 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Pokuste se dokument vytisknout znovu. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Po provedení všech nutných změn v nastavení tisku se znovu pokuste tisknout. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Malé množství inkoustu může ovlivnit kvalitu tisku. Zkontrolujte odhadovanou hladinu inkoustu pomocí softwaru HP.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 • Pokud v žádné z inkoustových kazet není nedostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte ke kroku, kde vytisknete stránku o kvalitě tisku.
 • Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 6: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety
Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s nízkou hladinou a zkuste tisk znovu.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Sklopte výstupní zásobník, sáhněte do tiskárny, uchopte úchyt a sklopte dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Jemným stisknutím inkoustovou kazetu uvolněte a poté ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
  Vyjměte inkoustovou kazetu
 5. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Uchopte inkoustovou kazetu za strany
  Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
 6. Odstraňte ochrannou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Odstranění ochranné pásky
 7. Uchopte inkoustovou kazetu za boční strany tak, aby kontakty směřovaly k tiskárně, zasuňte inkoustovou kazetu do příslušného slotu a jemně na ni tlačte, dokud nezacvakne na místo.
    Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Obrázek : Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
  Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
 8. Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci dalších inkoustových kazet.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
Po instalaci nové inkoustové kazety se automaticky vytiskne stránka zarovnání.
Pro zarovnání inkoustové kazety pokračujte dalším krokem.
Krok 7: Zarovnejte inkoustové kazety
Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality tisku, je nutné zarovnat inkoustové kazety.
 1. Po instalaci inkoustových kazet tiskárna automaticky vytiskne stránku pro zarovnání.
 2. Zvedněte víko skeneru.
 3. Položte zarovnanou stránku na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji umístěte podle vyrytých vodítek podél plochy.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 4. Zavřete víko skeneru.
 5. Stiskněte tlačítko Zahájit černobílé kopírování nebo tlačítko Zahájit barevné kopírování na ovládacím panelu tiskárny.
  Tiskárna zarovnává inkoustové kazety.
Po vyměnění všech prázdných inkoustových kazet nebo inkoustových kazet s nízkou hladinou se znovu pokuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 9: Zkontrolujte případné vady barevných bloků
Zkontrolujte, zda barevné bloky na diagnostické stránce kvality tisku nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé nebo zda zcela nechybí.
Obrázek : Barevné bloky bez vad
Příklad barevných bloků bez vad
Krok 10: Vyčistěte inkoustové kazety
Inkoustové kazety vyčistěte pomocí softwaru HP a následně vyhodnoťte výsledky.
  Poznámka:
Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění, tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem napájení.
Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 11: Zkontrolujte, zda zarovnání čar a blok zelené barvy neobsahují vady
Na stránce diagnostiky kvality tisku zkontrolujte zarovnání čar a blok zelené barvy. Zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené a zda v bloku zelené barvy nejsou žádné tmavé čáry nebo bílé mezery.
Obrázek : Zarovnání čar bez vad
Zarovnání čar bez vad
Obrázek : Blok zelené barvy bez vad
 Blok zelené barvy bez vad
 • Pokud stránka diagnostiky kvality tisku neobsahuje žádné vady, tiskový mechanismus a inkoustové kazety fungují správně. Pokud kvalita tisku stále není vyhovující, zkuste tyto všeobecné pokyny pro kvalitu tisku. Nemusíte pokračovat v odstraňování potíží dalšími kroky v tomto dokumentu.
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečně vysoké rozlišení. Zvětšené obrázky mohou vypadat neostře nebo rozmazaně.
  • Pokud se problematická místa objevují u okrajů výtisku, otočte obrázek o 180 stupňů pomocí nastavení tisku. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
  • Zabraňte tomu, aby nechráněné tiskové kazety byly uloženy mimo tiskárnu po delší dobu.
  • K vypnutí tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Tak se inkoustové kazety chrání před vlivem vzduchu.
 • Pokud některá z čar zarovnání není rovná a spojená nebo pokud blok zelené barvy má tmavé čáry nebo bílé mezery, pokračujte dalším krokem.
Krok 12: Zarovnejte tiskárnu
Inkoustové kazety zarovnejte pomocí softwaru tiskárny.
Po zarovnání inkoustových kazet se pokuste tisknout. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 13: Manuálně vyčistěte prostor okolo inkoustových trysek
Tyto kroky neprovádějte, pokud stránka Diagnostika kvality tisku nebo výtisk nevykazují rozmazaný text nebo stopy vodítek. Pokud nevidíte stopy vodítek nebo šmouhy, přejděte k dalšímu kroku a vyměňte problematickou inkoustovou kazetu.
Pokud výtisky obsahují stopy vodítek nebo šmouhy, vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek.
Obrázek : Příklad rozmazaného textu
 Příklad rozmazaného textu
Obrázek : Příklad textu se stopami vodítek
 Příklad textu se stopami vodítek
 1. Připravte si následující materiály:
  • Čistý hadřík nepouštějící vlákna nebo čistý, suchý bavlněný tampon
  • Destilovaná nebo převařená voda
     Upozornění:
   Nepoužívejte vodu z vodovodu, protože by mohla obsahovat látky, které mohou poškodit tiskovou hlavu.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Jednu z inkoustových kazet uvolněte lehkým zatlačením dolů a pak směrem k sobě ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
  Stisknutí dolů pro vyjmutí inkoustové kazety-
    Upozornění:
  Nevyjímejte obě inkoustové kazety současně. Vyjměte a poté vyčistěte každou inkoustovou kazetu zvlášť. Neponechávejte inkoustovou kazetu mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 5. Uchopte inkoustovou kazetu za její strany.
  Obrázek : Uchopte inkoustovou kazetu za strany
  Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
 6. Lehce navlhčená, čistá látka nebo tampon, nepouštějící vlákna a voda v láhvi nebo destilovaná voda.
 7. Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek hadříkem nebo tamponem.
    Upozornění:
  Nečistěte panel inkoustových trysek.
   Obrázek : Čištění oblasti okolo inkoustových trysek
   Čištění oblasti okolo inkoustových trysek
  1. Panel trysek – nečistěte
  2. Oblast okolo inkoustové trysky – vyčistěte
  3. Kontakty inkoustové kazety – nečistěte
 8. Počkejte 10 minut, aby čištěná oblast oschla, než budete pokračovat.
 9. Uchopte inkoustovou kazetu za boční strany tak, aby kontakty směřovaly k tiskárně, zasuňte inkoustovou kazetu do příslušného slotu a jemně na ni tlačte, dokud nezacvakne na místo.
  Obrázek : Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
  Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
 10. Opakováním stejného postupu vyčistěte prostor okolo trysek na další inkoustové kazetě.
 11. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 14: Proveďte výměnu problematické inkoustové kazety
Problematickou inkoustovou kazetu vyměňte, pokud vidíte vady na stránce Diagnostiky kvality tisku a pokud předchozí kroky problém nevyřešily, a to i v případě, kdy není hladina inkoustu v kazetě nízká. Problémová inkoustová kazeta je ta, která tiskne vadné oblasti v stránce diagnostiky kvality tisku, jak je popsáno výše v tomto dokumentu.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Sklopte výstupní zásobník, sáhněte do tiskárny, uchopte úchyt a sklopte dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Jemným stisknutím inkoustovou kazetu uvolněte a poté ji vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety
  Vyjměte inkoustovou kazetu
 5. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Uchopte inkoustovou kazetu za strany
  Uchopte inkoustovou kazetu za strany.
 6. Odstraňte ochrannou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Odstranění ochranné pásky
 7. Uchopte inkoustovou kazetu za boční strany tak, aby kontakty směřovaly k tiskárně, zasuňte inkoustovou kazetu do příslušného slotu a jemně na ni tlačte, dokud nezacvakne na místo.
    Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Obrázek : Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
  Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
 8. Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci dalších inkoustových kazet.
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustových kazet
  Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
Po instalaci nové inkoustové kazety se automaticky vytiskne stránka zarovnání.
Pro zarovnání inkoustové kazety pokračujte dalším krokem.
Krok 15: Zarovnejte tiskárnu
Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality tisku, je nutné zarovnat inkoustové kazety.
 1. Po instalaci inkoustových kazet tiskárna automaticky vytiskne stránku pro zarovnání.
 2. Zvedněte víko skeneru.
 3. Položte zarovnanou stránku na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji umístěte podle vyrytých vodítek podél plochy.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 4. Zavřete víko skeneru.
 5. Stiskněte tlačítko Zahájit černobílé kopírování nebo tlačítko Zahájit barevné kopírování na ovládacím panelu tiskárny.
  Tiskárna zarovnává inkoustové kazety.
Vyzkoušejte tisk. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.
Krok 16: Předejte tiskárnu do servisu
Pokud jste provedli všechny kroky v tomto dokumentu a vaše tiskárna stále vykazuje problémy s kvalitou tisku, proveďte opravu tiskárny.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...