hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Sestavení tiskárny (hardware)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je hardware tiskárny již nastaven, najdete odkazy na pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Poznámka:
Na následujících obrázcích se zachycením postupu je konkrétní model tiskárny, ale kroky uvedeného postupu platí pro všechny modely, pokud není uvedeno jinak.

Krok 1: Vybalte tiskárnu

 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky.
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti, kde se nepráší a která je mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 17 až 25 °C
  • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
  • Dostatek prostoru kolem tiskárny na otevření všech dvířek a zásobníků
    Upozornění:
  Hmotnost tiskáren HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632 a M633 se pohybuje v rozmezí 32,4 kg (71,4 lb) – 62,6 kg (138 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely alespoň tři osoby.
 2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem:
 3. Odstraňte pásku z vnějších částí tiskárny.
  Obrázek : Odstraňte pásku z vnější strany tiskárny
 4. Stisknutím tlačítka pro uvolnění dvířek kazety otevřete dvířka a potom opatrně vytáhněte zásuvku s kazetami.
 5. Odstraňte přepravní pojistku kazety.
 6. Zatlačením zasuňte zásuvku s kazetami zpět a poté zavřete dvířka kazety.

Krok 2: Vložte tonerovou kazetu

Máte-li novou tonerovou kazetu, vložte ji do tiskárny následujícím způsobem. Pokud kazetu nemáte, pokračujte dalším krokem.
Informace o tonerové kazetě
Položka
Popis
Číslo kazety
Číslo dílu
Originální černá tonerová kazeta HP 37Y pro laserové tiskárny s vysokou výtěžností
Náhradní tonerová kazeta s mimořádně vysokou kapacitou
37Y
CF237Y
Originální černá tonerová kazeta HP 37X LaserJet s vysokou výtěžností
Vysokokapacitní náhradní tonerová kazeta
37X
CF237X
Originální černá tonerová kazeta HP 37A LaserJet
Náhradní tonerová kazeta se standardní kapacitou
37A
CF237A
Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete používat.
  Upozornění:
Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud se chystáte tonerovou kazetu vyjmout z tiskárny na delší dobu, zakryjte zelený zobrazovací válec.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny komponenty tonerové kazety.
HP 37X/HP 37A / HP 37Y
1
Úchyt (pouze černá originální tonerová kazeta HP 37Y pro laserové tiskárny s vysokou výtěžností) nebo zářez na vyzvednutí kazety
2
Paměťový čip
3
Zobrazovací válec
  Upozornění:
Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
  Upozornění:
Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka dvířek pro kazety otevřete dvířka.
  Obrázek : Otevření dvířek kazety
 2. Vytáhněte zásuvku s kazetou.
  Obrázek : Vytažení zásuvky s kazetami
 3. Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu.
  Obrázek : Nová tonerová kazeta
 4. Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.
  Obrázek : Zatřeste tonerovou kazetou
 5. Odstraňte přepravní kryt kazety.
  Obrázek : Sundejte přepravní kryt
 6. Vložte tonerovou kazetu do zásuvky na kazetu.
  Obrázek : Vložte tonerovou kazetu
 7. Zasuňte zásuvku s tonerovými kazetami zpět.
  Obrázek : Zavřete zásuvku s tonerovými kazetami
 8. Zavřete dvířka kazety.
  Obrázek : Zavření dvířek kazety

Krok 3: Vložení zásobníku svorek

Pokud máte zásobník svorek, vložte jej do tiskárny následujícím způsobem. Pokud kazetu nemáte, pokračujte dalším krokem.
 1. Otevřete dvířka sešívačky.
  Obrázek : Otevření dvířek zásobníku svorek
 2. Vložte do sešívačky nový zásobník svorek a zatlačte na barevný úchyt, dokud nezaklapne.
  Obrázek : Vložení zásobníku svorek
 3. Zavřete dvířka sešívačky.

Krok 4: Naplňte zásobník 2

Následující informace popisují vkládání papíru do zásobníku 2 a volitelného podavače papíru na 1 x 550 listů (podavač papíru na 1 × 550 listů není k dispozici pro model M631z.) Tyto zásobníky pojmou až 550 listů papíru s gramáží 75 g/m2 (20 liber).
Poznámka:
Postup vkládání papíru do zásobníku na 550 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je zobrazen pouze zásobník 2.
 1. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
  Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku

Krok 5: Vložte vysokokapacitní podavač na 1 x 550/2 000 listů se stojanem (Flow M632z a Flow M633z)

Následující informace popisují, jak vkládat papír do vysokokapacitního vstupního zásobníku. Tento zásobník je součástí podavače na 1 x 550 listů a vysokokapacitního vstupního podavače na 2 100 listů, který se dodává s modelem M632z a M633z a volitelně s dalšími modely. Tento zásobník pojme až 2 100 listů papíru gramáže 75 g/m2.
 1. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte páčku formátu papíru do správné polohy pro daný typ papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku.
  Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku

Krok 6: Stabilizujete stojan tiskárny (M631z)

 1. Na horním předním okraji zásobníku na 3 x 550 listů otočte zámek zásobníku ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili řádné upevnění stohu zásobníku k hlavnímu tělu tiskárny.
  Obrázek : Zajistěte zámek zásobníku
 2. Otočte kolečka na spodní straně stojanu tiskárny, abyste je zajistili na místě.
  Obrázek : Zajištění koleček na místě jejich otočením
 3. Namontujte přes kolečka kryty koleček.
  Obrázek : Montáž krytů koleček
 4. Odšroubujte stabilizační podpěry na spodní straně stojanu tiskárny tak, aby spočívaly na podlaze a podpíraly tiskárnu.
  Poznámka:
  Stabilizační podpěry by měly vytvářet dostatečný tlak na podlahu, aby se zabránilo pohybu tiskárny.
  Obrázek : Odšroubování stabilizačních podpěr podpírajících tiskárnu

Krok 7: Připojte síťový kabel (volitelné)

Pokud se připojujete k síti, připojte nyní síťový kabel (Ethernet).
  Upozornění:
 Nyní nepřipojujte kabel USB. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Poznámka:
Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.

Krok 8: Připojte telefonní kabel pro fax (M631z, M632fht, Flow M632z, M633fh, Flow M633z)

Propojte pomocí telefonního kabelu na fax tiskárnu a telefonní zdířku.
Poznámka:
Možnosti faxování jsou volitelné pro modely M631dn, M631h a M632h.
Obrázek : Připojení telefonního kabelu pro fax
Poznámka:
Připojení telefonního kabelu RJ11 do telefonní zdířky může vyžadovat speciální adaptér pro určitou zemi/oblast.

Krok 9: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu

 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
  Obrázek : Připojení k napájení
 2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapnutí tiskárny
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena IP adresa nebo název hostitele.
 4. Na obrazovce ovládacího panelu Počáteční nastavení nastavte jazyk, umístění, formát data/času a další funkce.
  Poznámka:
  Pokročilé nastavení u tiskáren připojených k síti pomocí integrovaného webového serveru (EWS) lze provést kdykoli poté, co je vytvořena IP adresa. Pokud chcete najít IP adresu na ovládacím panelu tiskárny, vyberte ikonu Informace a poté vyberte ikonu Síť . Integrovaný webový server (EWS) otevřete zadáním IP adresy tiskárny do řádku adresy webového prohlížeče.
  Informace o pokročilé konfiguraci síťových tiskáren najdete v uživatelské příručce na disku CD dodaném společně s tiskárnou nebo na adrese www.hp.com/support/ljM631MFP, www.hp.com/support/ljM632MFP či www.hp.com/support/ljM633MFP.

Krok 10: Ověřte funkce tiskárny

Pokud jste nenainstalovali tonerovou kazetu, tento krok vynechejte a přejděte k dalšímu kroku.
Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Výběrem možnosti Stránka konfigurace a následným zvolením tlačítka Tisk vytiskněte stránku konfigurace produktu a Jetdirect.
  Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
Poznámka:
Konfigurační stránka obsahuje informace o verzi firmwaru, které si můžete při aktualizaci firmwaru přečíst.

Krok 11: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)

Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS) (c05390732).

Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru

Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Stáhněte aplikaci HP Easy Start z adresy 123.hp.com/laserjet a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
 Nyní nepřipojujte kabel USB. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.

Další informace

Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...