hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Jak nastavit službu Samsung Google Cloud Printer

Tiskárny podporující službu Google Cloud umožňují rychlý a pohodlný bezdrátový tisk z počítače PC, Mac nebo Chromebook. Po připojení počítače a tiskárny ke stejné síti Wi-Fi můžete tisknout z libovolného místa doma nebo ve firmě.
Poznámka:
Před zahájením nastavení se přesvědčte, že jste provedli následující úkony:
 • Tiskárna musí být kompatibilní se službou Google Cloud. Chcete-li zjistit, jestli je vaše tiskárna se službou Google Cloud kompatibilní, přejděte na web https://support.hp.com, zadejte model vaší tiskárny a přejděte k dokumentu se specifikacemi modelu tiskárny.
 • Nainstalovaný musí být prohlížeč Chrome, protože služba Google Cloud Print funguje prostřednictvím prohlížeče Chrome. Pokud používáte počítač PC nebo Mac a prohlížeč Chrome jste nikdy neinstalovali, přejděte na webové stránky stahování prohlížeče Google Chrome, stáhněte ho a nainstalujte.
 • Tiskárna i počítač musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Pokud tiskárna k síti ještě připojena není a máte tradiční k dispozici tradiční počítač PC, přejděte na stránku Stahování softwaru a ovladačů, zadejte do textového pole hledání model tiskárny, stáhněte nejnovější ovladač a poté podle pokynů na obrazovce připojte tiskárnu k síti Wi-Fi. Pokud používáte počítač Chromebook, podívejte se do uživatelské příručky, jak na připojení Wi-Fi u konkrétního modelu tiskárny.

Jak nastavit službu Google Cloud Print

Pomocí tohoto postupu nastavíte službu Google Cloud Print na svém počítači PC nebo Mac.
 1. Otevřete prohlížeč Chrome a zadejte do panelu URL Chrome (omnibox) adresu IP tiskárny.
  Obrázek : Příklad panelu URL Chrome
  Příklad panelu URL Chrome (omnibox)
  Poznámka:
  Pokud neznáte adresu IP vaší tiskárny, můžete vytisknout zprávu o konfiguraci sítě, která uvádí podrobnosti například o adrese IP a adrese Mac tiskárny. Metoda tisku Zprávy o konfiguraci sítě se liší v závislosti na modelu tiskárny. Přejděte na web https://support.hp.com, zadejte model vaší tiskárny a přejděte k možnostem podpory modelu tiskárny.
 2. Klikněte na přihlášení v pravém horním rohu obrazovky.
  Obrázek : Příklad možnosti přihlášení
  Obrázek ukazuje šipku ukazující na přihlášení
 3. Zadejte své ID a heslo.
  Poznámka:
  Výchozí ID uživatele je Admin a výchozí heslo je sec00000. Jestliže ID nebo heslo zapomenete, vyresetujte nastavení sítě tiskárny, tím je nastavíte opět na výchozí.
  Obrázek : Příklad okna ID a hesla SyncThru
  Obrázek ukazuje výzvu přihlášení a hesla SyncThru
 4. Zobrazí se místní okno s žádostí o změnu ID a hesla. I když máte možnost ID a heslo změnit nebo aktualizovat, není to nutné. Pokud chcete ponechat ID a heslo jako výchozí, která jste právě zadali, klikněte na možnost No (Ne).
  Obrázek : Příklad změny přihlášení nebo hesla
  Obrázek ukazuje možnost aktualizace vašeho přihlášení a hesla
 5. Klikněte na možnost Settings (Nastavení) a poté v rozevírací nabídce vyberte možnost Network Settings (Nastavení sítě).
  Obrázek : Příklad výběru možnost Settings (Nastavení)
  Obrázek ukazuje výběr nastavení a poté možnosti Network Settings (Nastavení sítě)
 6. Klikněte na možnost Google Cloud Print na levém rámečku. Pokud služba Google Cloud Print není k dispozici, přejděte na web https://support.hp.com, zadejte model vaší tiskárny, přejděte k možnostem podpory modelu tiskárny a zjistěte, jestli jde tiskárnu s podporou služby Google Cloud.
  Obrázek : Příklad nastavení SyncThru Google Cloud
  Obrázek ukazuje službu Google Cloud Print v části nastavení
 7. Až se dostanete k místnímu oknu, klikněte na možnost Ok. Poté vás kliknutí na adresu URL pod možností Printer Description (Popis tiskárny) nasměruje na stránku s potvrzením služby Google Cloud.
  Poznámka:
  Jestliže se nezobrazí deklarovaná adresa URL, klikněte na ikonu obnovení (dvě kroužící šipky) nad tlačítkem Undo (Zpět).
  Obrázek : Příklad deklarované adresy URL
  Obrázek ukazuje zvýrazněné šipky obnovení a deklarovanou adresu URL
 8. Pokud již nejste přihlášený, přihlaste se pomocí stejného účtu Google/Gmail, který jste použili při prvním přihlášení do počítače Chromebook.
  Obrázek : Příklad přihlášení do výzvy Google/Gmail
  Obrázek ukazuje příklad výzvy k přihlášení Google/Gmail
 9. Po vyzvání klikněte na možnost Finish printer registration (Dokončit registraci tiskárny).
  Obrázek : Příklad kliknutí na výzvu Finish printer registration (Dokončit registraci tiskárny)
  Obrázek ukazuje, kam kliknout při dokončení registrace tiskárny
 10. Po dokončení registrace se zobrazí zpráva podobná jako na ilustraci. Než se nově přidaná tiskárna zobrazí v seznamu tiskáren, může to několik minut trvat. Jakmile bude tiskárna dostupná, můžete tisknout. Pokud si chcete dostupné tiskárny prohlédnout, klikněte na možnost Manage your printers (Spravovat vaše tiskárny).
  Obrázek : Příklad zprávy Thank you (Děkujeme)
  Obrázek ukazuje zprávu děkujeme služby Google Cloud
Nyní můžete tisknout. Například pokud si přejete vytisknout dokument Google (zástupce: https://docs.google.com/), stačí kliknout na ikonu tiskárny. Je-li tiskárna vypnutá nebo v režimu spánku, zapněte ji nebo probuďte, aby mohla tisknout.
Obrázek : Příklad ikony tiskárny při tisku dokumentu Google
Obrázek ukazuje ikonu tiskárny na panelu nástrojů dokumentu Google
K nastavením služby Google Cloud Print máte vždy přístup po přihlášení k webu služby Google Cloud Print, https://www.google.com/cloudprint#printers.
Pokud máte potíže, kdy počítač tiskárnu nezjistí nebo je tisk neúspěšný, přesvědčte se, jestli je vaše tiskárna aktualizovaná na nejnovější firmware. Nápovědu získáte na webu https://support.hp.com – zadejte model vaší tiskárny a přejděte k možnostem podpory modelu tiskárny. V části Software a ovladače vyhledejte nejnovější verzi firmwaru tiskárny a spusťte aktualizaci firmwaru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...