hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Postup instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X

Program Samsung Printer Software Installer je webový instalační program, který stáhne a nainstaluje ovladače a software tiskárny potřebný pro tiskárny Samsung.
Pokud jste ještě nenainstalovali ovladač tiskárny, přejděte na stránku Software and Driver Downloads (Software a ovladače ke stažení), do textového pole hledání zadejte model tiskárny a stáhněte nejnovější ovladač.
Při instalaci ovladače tiskárny použijte tento postup.
 1. V části Downloads (Staženo) otevřete složku Mac_Installer.
 2. Otevřete složku Mac_Printer a spusťte program Printer Driver Package Installer.
  Obrázek : Příklad programu Printer Driver Package Installer
  Obrázek ukazuje program Printer Driver Package Installer
  Poznámka:
  Můžete obdržet jedno z následujících oznámení:
  • Pokud obdržíte oznámení k ověření, zadejte heslo a poté pokračujte kliknutím na možnost OK.
  • Pokud obdržíte oznámení k ověření a neznáte heslo, požádejte o pomoc správce systému.
 3. V dialogovém okně upozornění klikněte na možnost Continue (Pokračovat) a poté kliknutím na možnost Continue (Pokračovat) v okně ovladače tiskárny spusťte instalační program.
  Obrázek : Příklad kliknutí na možnost Continue (Pokračovat) v dialogovém okně upozornění
  Obrázek ukazuje dialogové okno upozornění a kliknutí na možnost pokračovat
 4. Klikněte na možnost Continue (Pokračovat) v dialogových oknech Introduction (Úvod) a Read Me (Přečtěte si mě) a poté kliknutím na možnost Agree (Souhlasím) přijměte podmínky a ujednání.
  Obrázek : Příklad výběru možnosti Agree (Souhlasím)
  Obrázek ukazuje, kde vybrat možnost Agree (Souhlasím)
 5. Zavřete všechny aplikace a poté klikněte na možnost Continue (Pokračovat) v dialogovém okně upozornění, které se zobrazí.
  Obrázek : Příklad kliknutí na tlačítko Continue (Pokračovat)
  Obrázek ukazuje příklad kliknutí na možnost Continue (Pokračovat)
 6. Vyberte, kam se má software ovladače tiskárny nainstalovat a poté klikněte na možnost Continue (Pokračovat).
  Obrázek : Příklad výběru umístění
  Obrázek ukazuje výběr umístění
 7. Vyberte typ instalace a poté klikněte na možnost Install (Instalovat).
  Obrázek : Příklad ukazuje kliknutí na možnost Install (Instalovat)
  Obrázek ukazuje kliknutí na možnost Install (Instalovat)
 8. Po výzvě zadáním svého hesla zahájíte instalaci.
  Obrázek : Příklad ukazuje zadání hesla před spuštěním instalace
  Obrázek ukazuje zadání hesla při instalaci softwaru
 9. Obrazovka načítání ukazuje indikátor průběhu.
  Obrázek : Obrázek ukazuje příklad spuštění skriptů balíčku
 10. Po dokončení kliknutím na možnost Close (Zavřít) operaci dokončete.
  Obrázek : Příklad úspěšně dokončené instalace
  Obrázek ukazuje dokončenou instalaci a úspěšné připojení
 11. Chcete-li ověřit, jestli instalace proběhla úspěšně, přejděte do části System Preferences (Předvolby systému).
  Obrázek : Příklad ukazuje otevření části Preferences (Předvolby systému)
  Obrázek ukazuje otevření části Preferences (Předvolby systému)
 12. Klikněte na možnost Print & Scan (Tisk a skenování).
  Obrázek : Příklad možností Preferences (Předvolby systému) a Print & Scan (Tisk a skenování).
  Obrázek ukazuje kliknutí na Print & Scan (Tisk a skenování) v možnosti Preferences (Předvolby systému)
 13. Požadovaná tiskárna se zobrazí v seznamu Printers list (Seznam tiskáren).
  Obrázek : Příklad seznamu Printers list (Seznam tiskáren) v části Print & Scan (Tisk a skenování)
  Obrázek ukazuje dialogové okno Print & Scan (Tisk a skenování) se seznamem Printers list (Seznam tiskáren)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...