hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Postup při aktualizaci firmwaru

Opravu firmware je třeba před aktualizací firmwaru pro model vaší tiskárny nejprve stáhnout.
  Poznámka:
Přesvědčte se, že je stažený správný firmware pro model vaší tiskárny.
Pomocí následujícího postupu upgrade správně nainstalujte.
 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená k počítači pomocí kabelu USB nebo pomocí síťového připojení.
 2. Stáhněte soubor zip s firmwarem nebo přejděte na stránku Software and Driver Downloads (Software a ovladače ke stažení), zadejte model vaší tiskárny do textového pole hledání a stáhněte nejnovější ovladač.
 3. Extrahování souborů zip.
  Obrázek : Příklad extrahování souborů zip
  Obrázek ukazuje extrahování souborů zip
 4. Je-li verze firmwaru tiskárny V3.xx.01.xx nebo starší, stáhněte si nejprve soubor SCX3405FW_Upgrade_Patch.exe. Je-li verze firmwaru V3.xx.02.xx nebo novější, přeskočte ke kroku 11 s postupem stažení hlavního firmwaru.
    Poznámka:
  Při připojeni prostřednictvím USB odpojte před aktualizací všechna ostatní zařízení USB.
  Obrázek : Příklad souboru Upgrade Patch (Oprava upgradu)
 5. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 6. Vyberte typ připojení jako tiskárna připojená přes rozhraní USB nebo síťově připojená tiskárna.
  Obrázek : Příklad nástroje Firmware Update Utility (Aktualizace firmwaru)
  Obrázek ukazuje typ připojení
 7. Klikněte na možnost Agree (Souhlasím) na smlouvě o aktualizaci firmwaru.
  Obrázek : Příklad Firmware Update Utility Agreement (Smlouvy nástroje o aktualizaci softwaru)
  Obrázek ukazuje tlačítko Agree (Souhlasím)
 8. Vyberte svou tiskárnu volbou typu připojení a poté kliknutím na možnost Update Firmware (Aktualizace firmwaru).
  Obrázek : Příklad výběru pole připojení a možnosti Update Firmware (Aktualizace firmwaru)
  Obrázek ukazuje výběr typu připojení a poté možnosti Update Firmware (Aktualizace firmwaru)
 9. Jakmile se otevře okno upozornění, nevypínejte tiskárnu, dokud probíhá oprava aktualizace firmwaru.
  Kliknutím na možnost OK okno upozornění zavřete.
  Obrázek : Příklad okna upozornění
  Obrázek ukazuje okno upozornění
    Upozornění:
  Nevypínejte tiskárnu, dokud stavová kontrolka LED nezačne blikat. Vypnutí napájení může tiskárnu poškodit.
 10. Kontrolka LED tiskárny bude po dokončení opravy zhruba po dvě minuty svítit nepřetržitě zeleně.
 11. Po vypnutí a opětovném zapnutí tiskárny je na displeji uveden text F/W Upgrade Mode Upgrade Final FW (Režim upgradu F/W Upgrade dokončen FW) a kontrolka stavu svítí nepřetržitě zeleně. Ukončete aktualizační program opravy firmware a poté otevřete soubor SCX3405FW_V3.xx.02.02.exe.
  Obrázek : Příklad otevření souboru .exe FW
  Obrázek zvýrazňuje soubor .exe firmwaru
 12. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
 13. Vyberte typ připojení jako tiskárnu s připojením USB nebo síťově připojená tiskárna.
  Obrázek : Příklad typu připojení
  Obrázek ukazuje možnosti připojení
 14. Jakmile je zvolen typ připojení, zobrazí se okno upozornění. Pokračujte kliknutím na možnost OK.
    Poznámka:
  Nevypínejte tiskárnu, zatímco probíhá oprava firmwaru.
  Obrázek : Příklad okna upozornění opravy firmwaru
  Obrázek ukazuje okno upozornění
 15. Výběrem políčka vedle typu připojení vyberte tiskárnu a poté klikněte na možnost Update Firmware (Aktualizace firmwaru).
  Obrázek : Příklad výběru typu připojení a poté možnosti Update Firmware (Aktualizace firmwaru)
  Obrázek ukazuje zvýraznění výběru typu připojení a aktualizace firmwaru
 16. Jakmile výběr provedete, zobrazí se okno upozornění. Pokračujte kliknutím na možnost OK.
    Poznámka:
  Nevypínejte tiskárnu, dokud se na displeji nezobrazí ready (připraveno) nebo stavová kontrolka LED nezačne blikat. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
  Obrázek : Příklad nástroje pro aktualizaci firmwaru
  Obrázek zobrazuje okno nástroje pro aktualizaci firmwaru
 17. Jakmile je tiskárna znovu zapnutá a ve stavu ready (připraveno), ukončete aktualizační programu firmwaru a upgrade dokončete.
    Poznámka:
  Pokud k chybě dochází i po aktualizaci firmwaru, přesvědčte se, že je stažený správný firmware a poté pokus opakujte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...