hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - Naplnění velkokapacitního vstupního zásobníku na 2 000 listů

Naplnění velkokapacitního vstupního zásobníku na 2 000 listů
Následující informace popisují, jak vkládat papír do vysokokapacitního vstupního zásobníku. Tento zásobník pojme až 2 000 listů papíru gramáže 75 g/m2.
 1. Otevřete zásobník.
    Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Před vložením papíru upravte vodítko šířky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Otočte zarážku papíru do správné polohy pro daný typ používaného papíru.
  Obrázek : Úprava zarážky papíru
 4. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: Velkokapacitní vstupní zásobník – orientace papíru.
    Poznámka:
  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru
 5. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 6. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 7. Stisknutím tlačítka OK přijměte zjištěný formát a typ nebo stiskněte tlačítko Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
Velkokapacitní vstupní zásobník – orientace papíru
Velkokapacitní vstupní zásobník – orientace papíru
Typ papíru
Orientace obrazu
Režim oboustranného tisku
Formát papíru
Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Na výšku
Jednostranný tisk
Letter, Legal, A4
Lícem nahoru
Horní hrana v levé části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
Letter, Legal, A4
Lícem dolů
Horní hrana v levé části zásobníku
Na šířku
Jednostranný tisk
Letter, Legal, A4
Lícem nahoru
Horním okrajem k zadní části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
Letter, Legal, A4
Lícem dolů
Horním okrajem k zadní části zásobníku
Děrovaný
Na výšku nebo na šířku
Jednostranný tisk
Letter, Legal, A4
Otvory k zadní části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru
Letter, Legal, A4
Otvory k zadní části zásobníku
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru
Funkce Alternativní režim hlavičkového papíru umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.
Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kopírování/Tisk nebo Tisk
  • Správa zásobníků
  • Alternativní režim hlavičkového papíru
 3. Zvolením možnosti Zapnuto povolíte alternativní režim hlavičkového papíru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...