hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - Sestavení tiskárny (hardware)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je tiskárna již sestavená, najdete popis instalace softwaru v části Odkazy a pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:
Krok 1: Vybalte tiskárnu
 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 15 až 27 °C
  • Rozsah vlhkosti: 30–70 %
  Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
  Modely M652n a M652dn:
    Upozornění:
  Modely M652n a M652dn váží 31,4 kg (69,2 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Požadavky na prostor (modely M652n a M652dn)
  Model M653dn:
    Upozornění:
  Model M653dn váží 31,4 kg (69,2 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Požadavky na prostor (model M653dn)
  Model M653x:
    Upozornění:
  Model M653x váží 37,7 kg (82,9 lb). Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Požadavky na prostor (model M653x)
 2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem:
  Modely M652n a M652dn:
  Obrázek : Obsah krabice
  Model M653dn:
  Obrázek : Obsah krabice
  Model M653x:
  Obrázek : Obsah krabice
 3. Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
    Upozornění:
  Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
  Na zásobník papíru nikdy nestoupejte.
  Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce.
  Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.
Krok 2: Vložte kazety
 1. Otevřete přední dvířka tiskárny.
 2. Vyjměte tonerovou kazetu z obalu odstraněním plastových koncových uzávěrů, vyjmutím kazety z plastového sáčku a poté odstraněním oranžového ochranného krytu.
    Poznámka:
  Nedotýkejte se zeleného zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety z obalu
 3. Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.
  Obrázek : Zatřeste tonerovou kazetou
 4. Podepřete tonerovou kazetu zespodu jednou rukou, zatímco druhou rukou držíte držadlo kazety. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem na přihrádce a poté ji zasuňte do tiskárny.
  Obrázek : Vložte tonerovou kazetu
 5. Opakujte tento postup pro každou tonerovou kazetu.
 6. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření předních dvířek
Krok 3: Namontujte zásobník 3 (pouze modely M653x)
  Poznámka:
Tento krok se týká pouze modelů M653x. U všech ostatních modelů pokračujte krokem 3: Naplňte zásobník 2.
 1. Umístěte zásobník na stabilní povrch a poté na něj tiskárnu nasaďte. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně zásobníku.
    Upozornění:
  Společnost HP doporučuje, aby při montáži zásobníku 3 tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Zarovnání a umístění tiskárny na zásobník
 2. Odstraňte ze zásobníku přepravní pásku a poté otočením zámků zásobníku po směru hodinových ručiček připevněte zásobník k tiskárně.
  Obrázek : Odstranění pásky a upevnění zásobníku
Krok 4: Vložte papír do zásobníku 2
  Poznámka:
Postup při vkládání papíru do zásobníku 3 je stejný jako postup při vkládání papíru do zásobníku 2.
 1. Otevřete zásobník 2 tak, že jej vytáhnete a mírným zvednutím jej vyjměte z tiskárny.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítka šířky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Úprava vodítek šířky papíru
 3. Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Úprava vodítka délky papíru
 4. Vložte papír do zásobníku.
    Poznámka:
  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 5. Upravte vodítka papíru uchopením seřizovacích páček a zatlačením směrem dovnitř. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 6. Vložte zásobník 2 do tiskárny a poté zásobník zavřete.
  Obrázek : Zavření zásobníku
Krok 5: Připojte síťový kabel (volitelné)
Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě tento krok vynechejte a přejděte ke Kroku pět: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Krok 6: Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu
 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
    Poznámka:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
 2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapněte tiskárnu
 3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena IP adresa nebo název hostitele.
 4. Na obrazovce Počáteční nastavení nastavte jazyk, umístění, formát data/času a další funkce.
    Poznámka:
  Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny. Pokud chcete najít IP adresu na ovládacím panelu tiskárny, vyberte ikonu Informace a poté vyberte ikonu Síť .
Krok 7: Ověřte, že je tiskárna funkční
Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení.
 2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
 3. Výběrem možnosti Stránka konfigurace a následným zvolením tlačítka Tisk vytiskněte stránku konfigurace produktu a Jetdirect.
  Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
  • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
  • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
   Obrázek : Stránka Jetdirect
Krok 8: Aktualizace firmwaru (volitelné, ale doporučené)
Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Systém Windows: Nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Stáhněte aplikaci HP Easy Start z adresy 123.hp.com/laserjet a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
  Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.
Další informace
Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně. Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu produktu se zobrazí témata nápovědy.
Ovládací panel s klávesnicí
Dotykový ovládací panel

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...