hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609 - Vložení papíru do zásobníku 2

Úvod
V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do zásobníku 2 a volitelných zásobníků na 550 listů papíru. Tyto zásobníky pojmou až 550 listů papíru gramáže 75 g/m2 (20 lb).
  Poznámka:
Postup vkládání papíru do zásobníku na 550 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je zobrazen pouze zásobník 2.
 1. Otevřete zásobník.
    Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: Zásobník 2 a zásobníky na 550 listů – orientace papíru.
    Poznámka:
  Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
    Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Zakládání papíru
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 5. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 6. Stisknutím tlačítka OK přijměte zjištěný formát a typ nebo stiskněte tlačítko Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
  Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na ovládacím panelu tiskárny po výzvě rozměry X a Y papíru.
  Obrázek : Rozměry X a Y
 7. Zvolte správný typ a formát a stiskněte tlačítko OK.
Zásobník 2 a zásobníky na 550 listů – orientace papíru
Zásobník 2 a zásobníky na 550 listů – orientace papíru
Typ papíru
Režim oboustranného tisku
Formát papíru
Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Jednostranný tisk, bez schránky se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, japonská pohlednice (pohlednice (JIS)), dvojitá japonská pohlednice otočená (dvojitá pohlednice (JIS))
Lícem dolů
Spodní hrana v zadní části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru, bez schránky se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Lícem nahoru
Horní hrana v zadní části zásobníku
Jednostranný tisk, se schránkou se sešívačkou
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, japonská pohlednice (pohlednice (JIS)), dvojitá japonská pohlednice otočená (dvojitá pohlednice (JIS))
Lícem dolů
Horní hrana v zadní části zásobníku
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru, se schránkou se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Lícem nahoru
Spodní hrana v zadní části zásobníku
Děrovaný
Jednostranný tisk, bez schránky se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, japonská pohlednice (pohlednice (JIS)), dvojitá japonská pohlednice otočená (dvojitá pohlednice (JIS))
Lícem dolů
Otvory na levou stranu tiskárny
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru, bez schránky se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Lícem nahoru
Otvory na levou stranu tiskárny
Jednostranný tisk, se schránkou se sešívačkou
Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio (8.5 x 13), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm, japonská pohlednice (pohlednice (JIS)), dvojitá japonská pohlednice otočená (dvojitá pohlednice (JIS))
Lícem dolů
Otvory směrem k pravé straně tiskárny
Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru, se schránkou se sešívačkou HP
Letter, Legal, Executive, Oficio (8,5 x 13), A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 mm, 16K 184 x 260 mm, 16K 197 x 273 mm
Lícem nahoru
Otvory směrem k pravé straně tiskárny
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru
Funkce Alternativní režim hlavičkového papíru umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.
Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Kopírovat/Tisknout
  • Správa zásobníků
  • Alternativní režim hlavičkového papíru
 3. Vyberte možnost On (Zapnout).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...