hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Nainstalujte volitelný podavač na 1 x 550 listů papíru

Nainstalujte volitelný podavač na 1 x 550 listů papíru
Tento dokument popisuje postup instalace volitelného podavače na 1 x 550 listů papíru u modelů tiskáren HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632 a M633.
  Poznámka:
Tiskárna podporuje až šest vstupních zásobníků podavače papíru.
 1. Vyjměte volitelný podavač papíru na 1 x 550 listů z přepravního obalu a poté odstraňte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku:
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 2. Stisknutím tlačítka napájení VYPNĚTE tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 3. Odpojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojení kabelů
 4. Odstraňte z volitelného zásobníku pásku a přepravní pojistku.
  Obrázek : Odstranění pásky a přepravní pojistky
 5. Umístěte volitelný zásobník na stabilní povrch a poté na něj tiskárnu nasaďte. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně zásobníku.
    Upozornění:
  Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu při přemísťování na volitelný zásobník přenášely dvě osoby.
    Poznámka:
  Stejně postupujte při umísťování tiskárny na více volitelných zásobníků.
  Umístění tiskárny na jeden podavač papíru na 1 x 550 listů
  Umístění tiskárny na více podavačů papíru na 1 x 550 listů
 6. Otevřete zásobník a poté otočte zásobníkem po směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 7. Upravte vodítko šířky a délky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 8. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 9. Vyjměte identifikační krychli zásobníku s čísly ze zadní strany čelní desky zásobníku.
  Obrázek : Vyjmutí identifikační krychle zásobníku s čísly
 10. Znovu vložte identifikační krychli zásobníku s čísly do otvoru tak, aby číslo tři směřovalo ven. Číslo tři by se mělo zobrazit na pravé straně přední části zásobníku.
  Obrázek : Znovu vložte identifikační krychli zásobníku s čísly tak, aby číslo tři směřovalo ven.
 11. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
    Upozornění:
  Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
  Na zásobník papíru nikdy nestoupejte.
  Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce.
  Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.
 12. Připojte zpět napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Připojení kabelů
 13. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapněte tiskárnu
 14. Nakonfigurujte příslušenství v softwarovém ovladači tisku. Vyhledejte svůj operační systém v následujících možnostech a poté postupujte podle uvedených pokynů.
  • OS X: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Pokud ne, proveďte tyto kroky:
   1. V nabídce Apple () klikněte na možnost Předvolby systému.
   2. Vyberte možnost Tisk a skenování (nebo Tiskárny a skenery).
   3. Vyberte tiskárnu, klikněte na tlačítko Příslušenství a spotřební materiál a poté vyberte kartu Příslušenství.
   4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.
  • Windows® 8.0, 8.1 a 10: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
   1. Windows® 8.0 a 8.1: Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
    Windows® 10: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Windows v levém dolním rohu pracovní plochy.
   2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
   3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
   4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
   5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
    • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti v nabídce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
    • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
    • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL-6 verze 4: Nainstalujte příslušenství ručně kliknutím na rozevírací seznam u zásobníku, který se má instalovat, a vyberte možnost Vstupní zásobník HP na 550 listů.
  • Windows® 7: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
   1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
   2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.
   3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
   4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
   5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
    • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti nastavení Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
    • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
  • Windows® XP a Windows Vista®: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
   1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
   2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny (nebo Tiskárny a faxy v systému XP).
   3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny (nebo Vlastnosti v systému XP).
   4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
   5. Klikněte na část Instalovatelné součásti.
   6. Chcete-li aktualizovat nainstalované možnosti připojení k síti nebo USB, vyberte v rozevírací nabídce vedle položky Automatická konfigurace možnost Aktualizovat nyní.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...