hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Nastavení odeslání faxu

Nastavení pauz nebo signálů zavěšení

Za faxová čísla, která vytáčíte, můžete vložit prodlevy. Při vytáčení mezinárodních telefonních čísel nebo při připojování k veřejné telefonní síti je často třeba zadat pauzu.
Tyto symboly zobrazíte, když klepnete na znak * na klávesnici. Pak vyberte jednu z následujících možností:
Zvláštní symbol
Tlačítko
Popis
Pauza pro vyzvánění tón
Pomocí tlačítka W na klávesnici ovládacího panelu můžete zadat číslo faxu. Tento znak způsobí, že produkt před vytočením zbývající části telefonního čísla počká na vyzváněcí tón.
Signál zavěšení
Pomocí tlačítka R na klávesnici ovládacího panelu můžete zadat číslo faxu. Tento znak způsobí, že produkt vloží signál zavěšení.

Nastavení předvolby vytáčení

Předvolba je číslo nebo skupina čísel, která se automaticky přidávají na počátek každého faxového čísla, které zadáte na ovládacím panelu nebo v softwaru. Maximální počet znaků předvolby je 50.
Výchozí nastavení je Vypnuto. Může být vhodné toto nastavení zapnout a přidávat předvolbu, například když máte vytáčet číslo jako 9 pro telefonní linku mimo telefonní systém vaší společnosti. Když je toto nastavení aktivní, můžete ručním vytáčením vytáčet faxová čísla bez předvolby.
 1. Otevřete konzoli ovládacího panelu (přetáhněte karty konzole v horní části libovolné obrazovky směrem dolu nebo klepněte na pás na horním okraji úvodní obrazovky).
 2. Na konzoli ovládacího panelu stiskněte tlačítko (Nastavení).
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté možnost Předvolby.
 4. Funkci zapnete klepnutím na tlačítko Předvolba vytáčení.
 5. Pomocí klávesnice zadejte předvolbu a klepněte na tlačítko Dokončeno. Můžete použít čísla, pauzy a symboly vytáčení.

Nastavení tónové nebo pulzní volby

Pomocí tohoto postupu nastavte u produktu režim tónové volby nebo pulzní volby. Výchozí nastavení je Tónová. Toto nastavení neměňte, pokud nevíte, zda může telefonní linka používat tónovou volbu.
Poznámka:
Možnost pulsní volby není dostupná ve všech zemích či oblastech.
 1. Otevřete konzoli ovládacího panelu (přetáhněte karty konzole v horní části libovolné obrazovky směrem dolu nebo klepněte na pás na horním okraji úvodní obrazovky).
 2. Na konzoli ovládacího panelu stiskněte tlačítko (Nastavení).
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté možnost Předvolby.
 4. Klepněte na možnost Druh vytáčení a poté na možnost Tónová nebo Pulzní.

Nastavení automatické opakované volby a doby mezi opakovanými volbami

Pokud produkt nedokázal odeslat fax, protože přijímající faxový přístroj neodpověděl nebo byl obsazen, produkt se pokusí volbu opakovat podle nastavení opakování při obsazení, opakování při nedostupnosti a opakování při problému s připojením.

Nastavení opakování při obsazení

Pokud je tato volba zapnuta, produkt automaticky opakuje volbu v případě, že je příjemce obsazen. Výchozí tovární nastavení opakování při obsazení je Svítí.
 1. Otevřete konzoli ovládacího panelu (přetáhněte karty konzole v horní části libovolné obrazovky směrem dolu nebo klepněte na pás na horním okraji úvodní obrazovky).
 2. Na konzoli ovládacího panelu stiskněte tlačítko (Nastavení).
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté možnost Předvolby.
 4. Klepněte na možnost Automatická opakov. volba a pak klepnutím zapněte možnost Opakovat při obsazeno.

Nastavení opakování při nedostupnosti

Pokud je tato volba zapnuta, produkt automaticky opakuje volbu v případě, že příjemce neodpovídá. Výchozí tovární nastavení opakování při nedostupnosti je Vypnuto.
 1. Otevřete konzoli ovládacího panelu (přetáhněte karty konzole v horní části libovolné obrazovky směrem dolu nebo klepněte na pás na horním okraji úvodní obrazovky).
 2. Na konzoli ovládacího panelu stiskněte tlačítko (Nastavení).
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté možnost Předvolby.
 4. Klepněte na možnost Automatická opakov. volba a pak klepnutím zapněte možnost Opět. vyt. při nedost..

Nastavení opakování při problému s připojením

Pokud je tato volba zapnuta, produkt automaticky opakuje volbu v případě, že došlo k nějakému problému s připojením. Výchozí tovární nastavení opakování při problému s připojením je Svítí.
Poznámka:
Funkce opakovaného vytáčení při problému s připojením je k dispozici pouze při využití funkcí Skenovat a faxovat, Odeslat fax později nebo Rozesílání faxu.
 1. Otevřete konzoli ovládacího panelu (přetáhněte karty konzole v horní části libovolné obrazovky směrem dolu nebo klepněte na pás na horním okraji úvodní obrazovky).
 2. Na konzoli ovládacího panelu stiskněte tlačítko (Nastavení).
 3. Stiskněte možnost Nastavení faxu a poté možnost Předvolby.
 4. Klepněte na možnost Automatická opakov. volba a pak klepnutím zapněte možnost Opak. volba - prob. s připojením.

Nastavení na světlejší či tmavší

Toto nastavení ovlivňuje světlost a tmavost odchozího faxu při jeho odesílání.
Výchozí nastavení světlosti a tmavosti je obvykle používáno u položek, které jsou odesílány faxem. Ve výchozím nastavení je jezdec nastaven na střed.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Fax.
 2. Na displeji klepněte na ikonu Odeslat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Na klávesnici stiskněte tlačítko (Nastavení).
 4. Klepněte na možnost Světlejší/Tmavší a posuvníkem zvyšte nebo snižte jas.

Nastavení výchozího rozlišení

Poznámka:
Zvýšení rozlišení zvýší velikost faxu. Větší faxy prodlužují dobu odesílání a mohou překročit dostupnou kapacitu paměti v produktu.
Tímto postupem změníte výchozí nastavení pro všechny faxové úlohy na jedno z následujících nastavení:
 • Standardní: Toto nastavení nabízí nejnižší kvalitu a nejrychlejší přenos.
 • Jemné: Toto nastavení nabízí vyšší kvalitu rozlišení než možnost Standardní, což je obvykle vhodné pro textové dokumenty.
 • Velmi jemné: Toto nastavení je vhodné používat u dokumentů obsahujících text i obrázky. Doba přenosu je delší než u nastavení Jemné.
 • Fotografie: Toto nastavení je vhodné používat u dokumentů obsahujících obrázky.
Výchozí tovární nastavení rozlišení je Jemné.
Nastavení výchozí tiskárny
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Fax.
 2. Na displeji klepněte na ikonu Odeslat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Na klávesnici stiskněte tlačítko (Nastavení).
 4. Klepněte na možnost Rozlišení a poté na jednu z nabízených možností.

Použití šablon titulních stránek

V softwaru Digitální fax HP je k dispozici několik šablon titulních stránek obchodních a osobních faxů.
Poznámka:
Šablony titulních stránek nemůžete měnit, ale můžete upravit pole v šablonách.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...