hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Úprava nebo správa barev

Barvu výstupu tisku můžete upravit změnou nastavení v softwaru ovladače tiskárny.
Volba předvolby – barevného motivu pro tiskovou úlohu
 1. V nabídce Soubor u používaného programu klikněte na tlačítko Tisk.
 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.
 3. Klikněte na odkaz nebo tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
  V závislosti na příslušné softwarové aplikaci se toto tlačítko může nazývat Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Nastavit předvolby.
 4. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Windows: Klepněte na kartu Barva.
  • OS X: Klikněte na kartu Barva a zrušte zaškrtnutí HP EasyColor.
 5. V rozevíracím seznamu Barevné motivy (Windows) nebo v nabídce Barva RGB (OS X) vyberte jeden z následujících barevných motivů:
  • Výchozí (sRGB): Toto téma nastaví produkt, aby data RGB tiskl v režimu zařízení RAW. Když použijete tento motiv, musíte barvy spravovat v softwarovém programu nebo v operačním systému, aby se správně vykreslovaly.
  • Živé barvy: Produkt zvýší sytost barev ve středních tónech. Tento motiv použijte pro tisk obchodní grafiky.
  • Fotografie: Produkt interpretuje barvu RGB, jako by byla tištěná jako fotografie pomocí digitální mini laboratoře. Produkt vykreslí hlubší, sytější barvy jinak než v motivu Výchozí (sRGB). Tento motiv použijte pro tisk fotografií.
  • Fotografie (Adobe RGB 1998): Tento motiv použijte na tisk digitálních fotografií využívající místo sRGB barevný rozsah Adobe RGB. Pokud používáte tento motiv, vypněte v softwarovém programu správu barev.
  • Žádné: Nepoužije se žádný barevný motiv.
Ruční úprava možností barev pro tiskovou úlohu
Pomocí softwaru ovladače tiskárny můžete vymazat výchozí nastavení barev a upravit nastavení ručně. Nápověda, jež je součástí softwaru ovladače, vám pomůže pochopit, jak každé nastavení ovlivní výstup tisku.
 1. V nabídce Soubor u používaného programu klikněte na tlačítko Tisk.
 2. Ujistěte se, že je vybrána tiskárna.
 3. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Windows: Klikněte na odkaz nebo tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti.
   V závislosti na příslušné softwarové aplikaci se toto tlačítko může nazývat Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Nastavit předvolby.
  • OS X: Z místní nabídky Kopie a stránky vyberte možnost Barva. Poté zrušte výběr možnosti HP EasyColor.
 4. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Windows: Na kartě Rozšířené klikněte na Nastavení inkoustu.
  • OS X: Klikněte na trojúhelník vedle položky Rozšířené.
 5. Pomocí posuvníku proveďte následující úpravy:
  • Doba schnutí: Pohybem posuvníku doprava zvýšíte dobu, po kterou tiskárna nechá schnout vytištěnou stránku. Prodloužení doby schnutí funguje nejlépe u úloh tištěných na běžný papír.
  • Sytost: Pohybem posuvníku doprava zvýšíte množství použitého černé barvy a ostatních barev. Větší sytost funguje nejlépe u úloh tištěných jako brožury nebo na fotografický papír.
  • Rozsah černého inkoustu: Pohybem posuvníku doleva omezíte rozsah černé barvy na sousedící oblasti barvy na tištěné stránce. Omezení rozsahu funguje nejlépe u úloh tištěných na běžný papír.
     Poznámka:
   Ruční změna nastavení barev může ovlivnit výstup. Společnost HP doporučuje, aby toto nastavení měnili pouze odborníci na barevnou grafiku.
 6. Kliknutím na tlačítko OK uložíte provedené úpravy a zavřete okno. Můžete obnovit tovární nastavení kliknutím na tlačítko Obnovit (Windows).
Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače
Pro většinu uživatelů je nejlepším způsobem, jak dosáhnout shody barev, tisknout barvy sRGB.
Proces zajištění shody barev tiskového výstupu a barev na obrazovce monitoru je složitý, protože tiskárny a monitory počítačů vytvářejí barvy odlišným způsobem. Monitory zobrazují barvy pomocí světelných pixelů, které používají barevný proces RGB (červená, zelená, modrá), ale tiskárny tisknou barvy pomocí procesu CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá).
Shodu tištěných barev a barev na monitoru ovlivňuje řada faktorů:
 • Tisková média
 • Tiskový proces (například kazeta, lis nebo laserová technologie)
 • Stropní osvětlení
 • Osobní rozdíly ve vnímání barev
 • Softwarové programy
 • Ovladače tiskárny
 • Operační systémy v počítači
 • Monitory
 • Grafické karty a ovladače
 • Provozní prostředí (například vlhkost)
Řízení přístupu k barevnému tisku
Sada nástrojů pro řízení přístupu k barvám umožňuje povolit nebo zakázat barvy podle jednotlivých uživatelů či jejich skupin nebo podle aplikací. Bližší informace naleznete na stránkách www.hp.com/go/upd.
Integrovaný webový server HP umožňuje také zakázat barevné faxování, barevné kopírování a barevný tisk z paměťových zařízení. Další informace naleznete v tématu Rozhraní HP Embedded Web Server.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...