hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Funkce zabezpečení produktu

Bezpečnostní pokyny

Tento produkt podporuje bezpečnostní normy a protokoly sloužící k ochraně produktu, informací o něm ve vaší síti a usnadnění sledování a údržby produktu.
Informace o řešeních HP pro bezpečnou práci s obrazem a tisk naleznete na webové stránce Zabezpečený tisk HP. Na stránce jsou uvedeny odkazy na dokumentaci a časté dotazy ohledně bezpečnostních funkcí. Současně zde můžete nalézt také informace o dalších bezpečnostních funkcích, které v tomto dokumentu uvedeny nejsou. Informace o nejvhodnějších postupech viz dokument Nejlepší postupy zabezpečení na tomto webu.

Brána firewall

Vestavěný webový server HP nabízí možnost povolit a nakonfigurovat pravidla brány firewall produktu, jejich priority, šablony, služby a zásady. Funkce brány firewall poskytuje zabezpečení na úrovni sítě u sítí využívajících protokoly IPv4 a IPv6. Díky možnosti konfigurace brány firewall máte kontrolu nad adresami IP, které mají povolen přístup k produktu. Můžete rovněž nastavovat oprávnění a priority pro správu, zjišťování a tiskové služby. To vše vám umožňuje bezpečnější kontrolu nad přístupem k produktu.

Nastavení zabezpečení

Na kartě Nastavení vestavěného webového serveru v nabídce Zabezpečení upravte zabezpečení produktu.
Položka
Popis
Obecné zabezpečení
Nastavení hesla, aby neoprávnění uživatelé nemohli vzdáleně konfigurovat tiskárnu ani prohlížet nastavení tiskárny ze serveru EWS.
Nastavení správce
Přizpůsobení tiskárny povolením nebo zakázáním funkcí souvisejících se síťovým připojením, funkcemi tiskárny (například barevný tisk), paměťovými zařízeními a aktualizacemi firmwaru.
Poznámka:
Z bezpečnostních důvodů jsou některé vlastnosti ve výchozím nastavení zakázány (například vzdálené skenování a funkce Webscan). Před použitím musí být funkce povoleny.
Poznámka:
Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce ve výchozím nastavení zakázány. Před použitím musí být funkce povoleny.
Řízení přístupu
Povolení a konfigurace způsobů přihlašování za účelem řízení přístupu uživatelů ke konkrétním úlohám tiskárny.
Ochrana uložených dat
Konfigurace nastavení za účelem ochrany úloh uložených na tiskárně před neoprávněnými uživateli.

Aktualizace firmwaru

Firmware tiskárny lze automaticky aktualizovat. Na kartě Nástroje vestavěného webového serveru klikněte na položky Aktualizace tiskárny, Aktualizace firmwaruInstalovat aktualizace automaticky. Společnost HP doporučuje použít tuto možnost.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...