hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Rozhraní HP Embedded Web Server

Informace o serveru EWS

Zařízení je vybaveno vestavěným webovým serverem (EWS) HP, který umožňuje přístup k informacím o zařízení a o síťovém provozu. Server EWS obsluhuje webové stránky, které lze zobrazovat ve standardním webovém prohlížeči.
Server EWS je uložen v hardwarovém zařízení (například v tiskárně HP) nebo ve firmwaru, nejedná se o software načtený na síťový server.
Výhodou serveru EWS je, že poskytuje rozhraní k zařízení, ke kterému může získat přístup libovolný uživatel s počítačem připojeným k síti, k níž je zařízení připojeno. Není nutné instalovat ani konfigurovat žádný speciální software, stačí mít v počítači nainstalován podporovaný webový prohlížeč. Chcete-li otevřít integrovaný webový server, zadejte adresu IP zařízení do řádku Adresa v prohlížeči.

Soubory cookie

Během procházení internetu uloží server EWS na váš pevný disk drobné textové soubory (soubory cookie). Tyto soubory umožní serveru EWS rozpoznat váš počítač při vaší příští návštěvě. Pokud jste například nakonfigurovali jazyk serveru EWS, soubor cookie vám pomůže zapamatovat si, který jazyk jste vybrali, takže se při dalším přístupu na server EWS stránky zobrazí v daném jazyce. I když jsou některé soubory cookie na konci jednotlivých relací smazány (například soubor cookie, který slouží k uložení vybraného jazyka), jiné (například soubor cookie, který ukládá předvolby specifické pro zákazníka) jsou v počítači uloženy, dokud je neodstraníte ručně.
Poznámka:
Soubory cookie, které server EWS ukládá v počítači, slouží pouze pro uchovávání nastavení v počítači a ke sdílení informací mezi tiskárnou a počítačem. Nejsou odesílány na žádné webové stránky společnosti HP.
Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby soubory cookies přijímal, nebo tak, aby zobrazil výzvu při každém nabídnutí souboru cookies. Tímto způsobem máte možnost se u jednotlivých souborů cookies rozhodnout, zda je přijmete nebo odmítnete. Pomocí prohlížeče také můžete nežádoucí soubory cookies odebrat.
Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, v závislosti na zařízení dojde k zakázání jedné nebo více z následujících funkcí:
 • spuštění tam, kde jste aplikaci opustili (obzvlášť užitečné při použití průvodců instalací),
 • zapamatování jazykového nastavení prohlížeče EWS,
 • přizpůsobení úvodní stránky EWS.
Informace o změně nastavení osobních údajů a souborů cookies a o zobrazení nebo odstranění souborů cookies získáte v dokumentaci k webovému prohlížeči.

Otevření serveru EWS

Server EWS otevřete některou z následujících akcí:
 • V podporovaném webovém prohlížeči do pole Adresa zadejte adresu IP. (Adresu IP zjistíte, když na konzoli ovládacího panelu stisknete tlačítko [Ethernet].)
 • V softwaru tiskárny otevřete Asistenta tisku HP a na kartě Tisk klikněte na možnost Domovská stránka tiskárny (EWS).
  V softwaru tiskárny otevřete Asistenta tisku HP a na kartě Tisk (na kartě Tiskárna, skener a fax) klikněte na možnost Domovská stránka tiskárny (EWS).
  Další informace naleznete v tématu Otevření nástroje Asistent tisku HP.
 • V systému OS X použijte funkci HP Utility nebo klikněte na možnost System Preferences (Předvolby systému) > Printers (Tiskárny) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (Volitelné doplňky a spotřební materiál) > General (Obecné) > Show Printer Webpage (Zobrazit webovou stránku tiskárny).
  V systému OS X použijte funkci HP Utility nebo klikněte na možnost System Preferences (Předvolby systému) > Printers and scanners (Tiskárny a skenery) > HP PageWide Pro MFP 772-777 > Options & Supplies (Volitelné doplňky a spotřební materiál) > General (Obecné) > Show Printer Webpage (Zobrazit webovou stránku tiskárny).
Poznámka:
Pokud se při otevírání serveru EWS vyskytne chyba, zkontrolujte správnost nastavení serveru proxy pro danou síť.
Poznámka:
Po otevření URL si tuto adresu přidejte do záložek, abyste se k ní v budoucnu mohli rychle vrátit.

Vlastnosti

Poznámka:
Změna nastavení sítě na serveru EWS může deaktivovat některé funkce produktu či jeho softwaru.

Karta Domů

Pomocí karty Domů máte přístup k často používaným položkám z karet Webové služby, Síť, Nástroje a Nastavení.
Pomocí karty Domů máte přístup k často používaným položkám z karet Skener, Fax, Webové služby, Síť, Nástroje a Nastavení.
Poznámka:
Ne všechny z následujících položek jsou podle výchozího nastavení viditelné. Pomocí tlačítka Přizpůsobit můžete jednotlivé položky dle vlastní potřeby zobrazovat a skrývat.
Položka
Popis
Skenování do e-mailové zprávy
Konfigurace cílových e-mailových profilů pro funkci skenování do e-mailu.
Skenování do síťové složky
Konfigurace cílové síťové složky pro funkci skenování do sítě.
HP Digital Fax
Konfigurace tiskárny, aby ukládala faxy na síť nebo je přeposílala na e-mail.
Nastavení úspory energie
Konfigurace funkcí úspory energie, které tiskárnu přepnou do režimu spánku nebo ji automaticky vypnou.
Aktualizace tiskárny
Vyhledání nových aktualizací tiskárny.
Odhadované hladiny inkoustu v kazetách
Kontrola hladiny inkoustu v kazetách.
Přehled sítě
Zobrazení stavu připojení Kabelové (802.3) nebo Bezdrátové (802.11).
Panel nástrojů kvality tisku
Umožňuje spustit nástroje pro údržbu a vylepšit tak kvalitu výtisků.
Průvodce bezdrátovým připojením
Nastavení bezdrátového připojení pomocí průvodce.
Wi-Fi Direct
Nastavení funkce Wi-Fi Direct pro tisk z mobilního zařízení přímo na tiskárnu bez připojování k bezdrátové síti.
AirPrint
Nastavení funkce AirPrint™ pro tisk z produktů podporovaných Apple.
Informace o tiskárně
Zobrazení informací o tiskárně, jako je výrobní číslo produktu, servisní identifikační číslo, verze firmwaru a celkový počet stránek.
Správce
Nastavení kontroly funkcí tisku správcem.
Záloha
Záloha nastavení tiskárny do souboru chráněného heslem.
Protokol faxu
Zobrazení a správa všech činností souvisejících s faxem (včetně digitálního protokolu faxu).
Průvodce nastavením faxu
Spuštění průvodce k nastavení funkcí faxu.
Systém firewall
Konfigurace brány firewall sítě.
Protokoly tiskárny
Tisk stránek s informacemi o tiskárně.
Skenování do SharePoint
Konfigurace cílové složky ve službě SharePoint pro funkci skenování do složky.
Protokol využití
Zobrazuje počitadla využití u tiskových úloh.
Zobrazuje počitadla využití u úloh tisku, faxu a kopírování.
Webscan
Aktivace funkce Webscan, díky níž může každý s přístupem k tiskárně skenovat libovolný materiál na skle skeneru.
Poznámka:
Nastavení této stránky se automaticky uloží do souborů cookie webového prohlížeče. Po odstranění souborů cookie webového prohlížeče dojde ke ztrátě těchto nastavení.

Karta Skener

Na kartě Skener můžete nastavit funkce skenování v produktu.
Položka
Popis
Skenovat do počítače
Použití služby Webscan.
Poznámka:
Z bezpečnostních důvodů je funkce Webscan ve výchozím nastavení zakázána. Chcete-li funkci Webscan povolit, otevřete kartu Nastavení, klikněte na možnost Nastavení správce, zaškrtněte pole Povolit vedle funkce Webscan a poté klikněte na tlačítko Použít.
Pokud je tato funkce povolena, uživatelé s přístupem k tiskárně budou moci na skle skeneru skenovat libovolné předlohy.
Skenování do e-mailové zprávy
 • Nastavení skenování do e-mailu: Zde můžete nastavit funkci skenování do e-mailu a nakonfigurovat odesílatele naskenovaných dokumentů.
 • E-mailový adresář: Umožňuje konfigurovat seznam osob, kterým lze naskenované dokumenty odesílat.
 • Možnosti e-mailu: Umožňuje konfigurovat výchozí pole PŘEDMĚT a hlavní text zprávy a upravit výchozí nastavení skenování.
Skenování do síťové složky
Nastavení síťové složky: Umožňuje konfigurovat složku v síti, kde budou ukládány naskenované obrázky nebo dokumenty z tiskárny.
Skenování do SharePoint
Nastavení SharePoint: Konfigurace cíle ve službě SharePoint pro ukládání naskenovaných dokumentů z tiskárny.
Skenování do USB
Nakonfigurujte následující nastavení:
 • Nastavení skenování: Vyberte originální formát, orientaci, tmavost a tisk na jednu nebo obě strany.
 • Nastavení souboru: Zvolte výchozí název souboru, jeho typ, předvolby barev, kvalitu výstupu, rozlišení a kompresi.
Adresář
Zadejte, uložte a spravujte často používaná čísla kontaktů.

Karta Kopírovat/Tisk

Na kartě Kopírovat/Tisk můžete nakonfigurovat vlastnosti kopírování a tisku.
Položka
Popis
Nastavení kopírování
Konfigurace nastavení kopírování na tiskárně, například následující funkce:
 • Nastavení kopírování: Volba nastavení jedno/oboustranného tisku, velikosti a barvy.
 • Výběr zásobníku: Nastavte výchozí velikost papíru a typ papíru pro každý zásobník v produktu a vyberte výchozí zásobník papíru, který se bude používat v případě, že není stanoven žádný zásobník, nebo když v je určené zásobník nesprávně vložen
 • Kvalita kopií a vylepšení: Vyberte úroveň kvality, světlost/tmavost, režim vylepšení, funkce řazení a okraj pro vazbu.
Nastavení tisku
Nakonfigurujte obecná nastavení tisku (například kvalitu), duplexní tisk (tisk na obě strany), písma PCL a chyby tisku PostScript.
Omezení barev
Nastavte a spravujte přístup uživatele pro barevný tisk a kopírování.

Karta Tisk

Na kartě Tisk můžete nastavit funkce tisku v produktu.
Položka
Popis
Nastavení tisku
Nakonfigurujte obecná nastavení tisku (například kvalitu), duplexní tisk (tisk na obě strany), písma PCL a chyby tisku PostScript.
Omezení barev
Nastavte a spravujte přístup uživatele pro barevný tisk.

Karta Fax

Na kartě Fax můžete nastavit funkce faxu v produktu.
Položka
Popis
Průvodce nastavením faxu
Umožňuje konfigurovat funkci faxování zařízení.
Základní nastavení faxu
Umožňuje změnit název hlavičky a číslo faxu a upravit další základní nastavení faxu.
Rozšířená nastavení faxu
Nastavení podrobností faxu, jako jsou například chybová hlášení, potvrzení atd.
Předávání faxů
Umožňuje automaticky přesměrovat příchozí faxy na jiné faxové číslo.
Blokování nežád. faxů
Umožňuje blokovat faxy od konkrétních osob nebo firem.
Informace
Protokol faxu: Zobrazení seznamu faxů odeslaných nebo přijatých tímto produktem.
HP Digital Fax
Profil digitálního faxu: Umožňuje ukládat černobílé faxy do vybrané složky v síti nebo je předat dál v podobě e-mailů.

Karta HP JetAdvantage

Kartu HP JetAdvantage použijte ke konfigurování jednoduchých pracovního postupů a tiskových řešení, která využívají síť a cloud. Nástroj HP JetAdvantage je navržen tak, aby pomohl vaší společnosti spravovat tiskárny a skenery.
Nástroj HP JetAdvantage zahrnuje řešení pro zabezpečení, správu, pracovní postupy a mobilní tisk. Chcete-li povolit funkci HP JetAdvantage, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k Internetu a klikněte na tlačítko Pokračovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Karta Síť

Na kartě Síť můžete nakonfigurovat a zabezpečit síťové připojení produktu, když je připojen k síti založené na protokolu IP. Karta Síť se nezobrazuje, když je produkt připojen k sítím jiného typu.
Můžete zapnout nebo vypnout nepoužívané protokoly. Použitím hesla správce integrovaného webového serveru můžete toto nastavení protokolů a služeb ochránit před nepovolenými změnami. Seznam síťových protokolů a služeb viz Podporované síťové protokoly.

Karta Nástroje

Pomocí karty Nástroje můžete zobrazit nebo spravovat nástroje produktu.
Položka
Popis
Informace o produktu
 • Informace o tiskárně: Zobrazení informací o tiskárně, jako je výrobní číslo produktu, servisní identifikační číslo, verze firmwaru a celkový počet stránek.
 • Stav spotřebního materiálu: Kontrola hladiny inkoustu v kazetách.
 • Nastavení spotřebního materiálu: Nastavení hladiny, u které tiskárna upozorňuje, že hladina inkoustu v kazetách je nízká.
Protokoly
 • Protokol využití: Zobrazení počtu stránek zpracovaných k tisku.
  Protokol využití: Uvádí počet stránek zpracovaných k tisku, skenování, kopírování a faxování.
 • Protokoly tiskárny: Tisk různých protokolů, například seznamů písem.
 • Protokol událostí: Zobrazení posledních 50 chybových zpráv tiskárny.
 • Protokol úlohy: Zobrazení seznamu posledních úloh provedených tiskárnou.
 • Protokol využití barvy podle úloh: Zobrazení počtu stránek vytištěných černobíle / v odstínech šedi a barevně pro všechny úlohy a jednotlivé úlohy.
Nástroje
 • Záložky: Uložení stránek do záložek na serveru EWS.
 • Panel nástrojů kvality tisku: Umožňuje spustit nástroje pro údržbu a vylepšit tak kvalitu výtisků.
 • Sledování majetku: Umožňuje přiřadit k tomuto produktu číslo zařízení a jeho umístění.
Zálohování a obnovení
 • Zálohování: Umožňuje vytvořit heslem šifrovaný soubor s nastavením tiskárny.
 • Obnova: Obnovení nastavení tiskárny pomocí záložního souboru vytvořeného serverem EWS.
Restart tiskárny
Restart: Vypnutí a opětovné zapnutí tiskárny.
Aktualizace tiskárny
Aktualizace firmwaru: Nastavení tiskárny, aby upozorňovala na aktualizace nebo je automaticky instalovala.

Karta Nastavení

Na kartě Nastavení můžete nastavit a spravovat různé možnosti produktu, jako je správa napájení, datum a čas, e-mailová upozornění, výchozí nastavení z výroby a nastavení brány firewall.
Položka
Popis
Správa napájení
Nastavení úsporného režimu za účelem minimalizace množství energie, které produkt spotřebuje v úsporném režimu, a omezení opotřebení elektronických součástí.
Předvolby
Nakonfigurujte výchozí nastavení pro obecné funkce tiskárny, jako je datum a čas, jazyk, zobrazení a informace o anonymním používání. Můžete rovněž nastavit výchozí hodnoty pro konkrétní funkci, jako je ruční podávání, správa zásobníků a papíru, registrace obrázků, papír ColorLok a tichý režim.
Přizpůsobení ovládacího panelu
 • Přizpůsobení úvodní obrazovky: Na úvodní obrazovce tiskárny můžete přidat, odebrat nebo měnit uspořádání ikon ovládacího panelu.
 • Rychlá nastavení: Umožňuje nastavit běžně používané možnosti úloh a snižuje tak potřebu ručně konfigurovat nastavení každé úlohy. Rychlá nastavení se zobrazují na ovládacím panelu.,
Zabezpečení
Zde můžete konfigurovat nastavení tak, aby se zabránilo neoprávněnému použití tiskárny nebo jejích konkrétních funkcí. Další informace naleznete v tématu Nastavení zabezpečení.
E-mailová upozornění
Nastavení výchozích hodnot pro e-mailový server, cíle upozornění a nastavení upozornění.
Nastavení tisku
Konfigurace výchozího nastavení pro tisk (např. písmo, kvalita tisku, oboustranný tisk, černobílý a barevný tisk).
Obnovit výchozí nastavení
Obnovení továrního nastavení nebo síťových nastavení.
Systém firewall
Konfigurace nastavení brány firewall, např. pravidel, adres, služeb a dalších možností.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...