hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP  - Zabezpečené spouštění (Windows 10)

Tento dokument je určen pro počítače HP se systémem Windows 10 a funkcí zabezpečeného spouštění.
Konfigurace zabezpečeného spouštění pomáhá počítači vzdorovat útokům a infekci malwarem. Při výrobě počítače rozhraní UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) vytvořilo seznam klíčů identifikujících důvěryhodný hardware, firmware a kód zaváděcího modulu operačního systému. Vytvořilo i seznam klíčů pro identifikaci známého malwaru.
Zabezpečené spouštění používá klíče k definování a blokování potenciálních hrozeb ještě předtím, než mohou napadnout nebo infikovat počítač. Příklad: Zabezpečené spouštění může zabránit spuštění počítače z ilegálně zkopírovaných disků CD nebo DVD, které by mohly poškodit počítač. Zabezpečené spouštění neblokuje platné disky pro obnovení ani disky systému Windows.
Zabezpečené spouštění může být nutné zakázat při použití hardwaru (například starších grafických karet), který funkce zabezpečeného spouštění nerozpoznává, nebo při spouštění z disku CD nebo DVD, který není rozpoznán. Pokud funkce zabezpečeného spouštění hardware nerozpozná, systém Windows jej při spouštění nepoužívá a uživatel se může setkat s problémy při spouštění počítače. Pokud funkce zabezpečeného spouštění nerozpozná grafickou kartu, může být obrazovka počítače prázdná. Další informace o problémech zabezpečeného spouštění se nacházejí v části Řešení potíží v tomto dokumentu.

Systémové požadavky pro použití zabezpečeného spouštění

Zabezpečené spouštění mohou používat všechny počítače HP vyrobené se systémem Windows 10. Zabezpečené spouštění je na těchto počítačích ve výchozím nastavení povoleno. Pokud provádíte upgrade počítače vyrobeného se systémem Windows 7 nebo dřívějším na systém Windows 10 nebo 8, můžete používat zabezpečené spouštění pouze tehdy, pokud je pro počítač dostupný systém AMI BIOS verze 8 kompatibilní s rozhraním UEFI.
Poznámka:
Pro notebooky HP a Compaq vyrobené se systémem Windows 7 nebo dřívějším mohou být dostupné aktualizace systému BIOS, které umožňují použití zabezpečeného spouštění. Další informace vyhledejte v části Aktualizace systému BIOS.
Poznámka:
Stolní počítače HP a Compaq vyrobené se systémem Windows 7 nebo dřívějším nemají verzi systému BIOS, která umožňuje použití zabezpečeného spouštění.

Použití zabezpečeného spouštění na starších modelech notebooků, které nezahrnují podporu starších verzí

Většina notebooků HP používá systém Insyde BIOS. Pomocí pokynů v této části povolíte nebo zakážete na svém starším notebooku, který nezahrnuje podporu starších verzí, zabezpečené spouštění. Informace o tom, jak určit, jestli je váš notebook vybaven podporou starších verzí, jsou uvedeny pod otázkou Jak poznám, jestli můj notebook obsahuje podporu starších verzí? v části Nejčastější dotazy v tomto dokumentu.

Zákaz zabezpečeného spouštění na novějších modelech notebooků, které zahrnují podporu starších verzí

Většina notebooků HP používá systém Insyde BIOS. Pomocí pokynů v této části povolíte nebo zakážete na svém notebooku, který zahrnuje podporu starších verzí, zabezpečené spouštění. Informace o tom, jak určit, jestli je váš notebook vybaven podporou starších verzí, jsou uvedeny pod otázkou Jak poznám, jestli můj notebook obsahuje podporu starších verzí? v části Nejčastější dotazy v tomto dokumentu.

Používání zabezpečeného spouštění na pracovních noteboocích a pracovních stanicích

Systém BIOS na pracovních noteboocích a pracovních stanicích se liší od systému BIOS na osobních počítačích. Podle pokynů v této části povolíte nebo zakážete zabezpečené spouštění na pracovním notebooku.

Použití zabezpečeného spouštění na stolních počítačích

Systém BIOS ve stolním počítači se liší od systému BIOS v notebooku. Podle pokynů v této části povolte nebo zakažte zabezpečené spouštění na osobním či pracovním stolním počítači.

Nejčastější dotazy o zabezpečeném spouštění

Pro nalezení odpovědí na nejčastější dotazy o zabezpečeném spouštění klikněte na jednotlivé otázky.

Odstranění potíží se zabezpečeným spouštěním

Následující části poskytují informace pro řešení problémů se zabezpečeným spouštěním. Kliknutím na jednotlivé problémy lze zobrazit jejich řešení.

Počítač se systémem Windows 10 se nespouští nebo se po instalaci nové grafické karty zobrazuje prázdná obrazovka

Pokud funkce zabezpečeného spouštění nerozpoznává nainstalovanou grafickou kartu, mohou se vyskytnout problémy při spouštění počítače nebo vůbec nemusí být k dispozici videovýstup. Nejprve odeberte novou grafickou kartu a obnovte původní konfiguraci počítače tak, aby jeho obrazovka pracovala. Následně zakažte zabezpečené spouštění a povolte možnost Starší spouštění. Po povolení možnosti Starší spouštění můžete nainstalovat novou grafickou kartu.

Krok 1: Obnova původní konfigurace počítače

Pokud byl počítač dodán pouze s vestavěnou grafickou kartou a byla nainstalována nová grafická karta, odeberte tuto grafickou kartu.
Pokud byl počítač dodán s nainstalovanou grafickou kartou a původní karta byla nahrazena novou, odeberte novou kartu. Vraťte do počítače původní kartu.

Krok 2: Zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Starší spouštění

Při zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Starší spouštění postupujte podle následujících pokynů:
 1. Vypněte počítač.
 2. Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj Nastavení počítače.
 3. Pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo vyberte nabídku Zabezpečení, pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Konfigurace zabezpečeného spouštění a stiskněte klávesu Enter.
  Výběr položky Konfigurace zabezpečeného spouštění v okně Zabezpečení
 4. Zobrazí se výstraha konfigurace zabezpečeného spouštění. Pokračujte stisknutím klávesy F10.
  Okno Konfigurace zabezpečeného spouštění
 5. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění a pak pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Zakázat.
  Okno Konfigurace zabezpečeného spouštění
 6. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Podpora starších verzí a pak pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Povolit.
 7. Potvrďte změny stisknutím klávesy F10.
 8. Znovu stiskněte klávesu F10 a pak dvakrát stiskněte klávesu Enter pro restartování počítače.
  Výběr položky Uložit změny a ukončit program
 9. Po spuštění počítače se zobrazí zpráva oznamující změnu režimu spouštění.
  Zpráva o změně režimu spouštění
 10. Zadejte čtyřmístný kód uvedený ve zprávě a pak stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.
  Poznámka:
  Pro tento kód se nezobrazuje žádné textové pole. Jedná se o očekávané chování. Po zadání číslic se kód zaznamenává bez textového pole.
  Počítač spustí systém Windows 10.

Krok 3: Instalace nové grafické karty

Vypněte počítač a nainstalujte požadovanou grafickou kartu do počítače. Zkontrolujte, zda je karta kompatibilní s počítačem.

Při povoleném zabezpečeném spouštění nelze spustit systém z disku CD nebo DVD (například disku HP Recovery Disc)

U počítačů HP dodaných s nainstalovaným systémem Windows 10 je zabezpečené spouštění ve výchozím nastavení povoleno. Povolení zabezpečeného spouštění brání starším spouštěcím zařízením ve spuštění počítače. Patří k nim i spustitelné disky CD a DVD.
Pro spuštění počítače z platného spustitelného disku, například disku HP Recovery Disc, zakažte zabezpečené spouštění, povolte možnost Podpora starších verzí v systému BIOS a pomocí nabídky spuštění systému vyberte jednotku CD/DVD jako spouštěcí zařízení.

Krok 1: Zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Starší spouštění

Při zakázání zabezpečeného spouštění a povolení možnosti Starší spouštění postupujte podle následujících pokynů:
 1. Vypněte počítač.
 2. Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj Nastavení počítače.
 3. Pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo vyberte nabídku Zabezpečení, pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Konfigurace zabezpečeného spouštění a stiskněte klávesu Enter.
  Výběr položky Konfigurace zabezpečeného spouštění v okně Zabezpečení
 4. Zobrazí se výstraha konfigurace zabezpečeného spouštění. Pokračujte stisknutím klávesy F10.
  Okno Konfigurace zabezpečeného spouštění
 5. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění a pak pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Zakázat.
  Okno Konfigurace zabezpečeného spouštění
 6. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů vyberte možnost Podpora starších verzí a pak pomocí kláves se šipkou vlevo a vpravo změňte nastavení na Povolit.
 7. Potvrďte změny stisknutím klávesy F10.
 8. Znovu stiskněte klávesu F10 a pak dvakrát stiskněte klávesu Enter pro restartování počítače.
  Výběr položky Uložit změny a ukončit program
 9. Jakmile se počítač restartuje, pomocí tlačítka napájení jej vypněte.

Krok 2: Výběr jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení

Při výběru jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení v nabídce spuštění systému postupujte podle následujících pokynů.
 1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač. Po spuštění počítače se zobrazí zpráva oznamující změnu režimu spouštění.
  Zpráva o změně režimu spouštění
 2. Zadejte čtyřmístný kód uvedený ve zprávě a pak stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.
  Poznámka:
  Pro tento kód se nezobrazuje žádné textové pole. Jedná se o očekávané chování. Po zadání číslic se kód zaznamenává bez textového pole.
  Počítač spustí systém Windows 10.
 3. Stisknutím tlačítka napájení vypněte počítač, vyčkejte několik sekund, zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte klávesu Esc (asi jednou za sekundu), dokud se neotevře nabídka po spuštění.
 4. Stisknutím klávesy F9 otevřete nabídku spuštění systému.
  Nabídka Spuštění
 5. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte zařízení SATA pod nadpisem Jednotka CD/DVD ATAPI a stiskněte klávesu Enter pro výběr jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení.
  Počítač spustí systém Windows 10.
 6. Vložte spustitelný disk CD nebo DVD do jednotky CD/DVD.
 7. Stisknutím tlačítka napájení vypněte počítač a vyčkejte zhruba 5 sekund.
 8. Stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.
  Počítač se spustí z disku CD nebo DVD.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...