hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - Skenování na jednotku USB

Úvod

Tiskárna může naskenovat soubor a uložit jej na jednotku USB flash.
Poznámka:
Než budete moci skenovat na jednotku USB, správce tiskárny nebo oddělení IT musí tuto funkci aktivovat a nastavit na integrovaném webovém serveru HP.

Skenování na jednotku USB

Poznámka:
Pro použití této funkce může být nutné se přihlásit k tiskárně.
 1. Umístěte dokument lícem dolů na sklo skeneru nebo lícem nahoru do podavače dokumentů a nastavte vodítka papíru na velikost dokumentu.
 2. Připojte jednotku USB k portu USB umístěnému poblíž ovládacího panelu tiskárny.
 3. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a vyberte možnost Skenování a poté Skenovat na jednotku USB.
 4. Vyberte jednotku USB v části Cíl a poté vyberte umístění pro uložení (kořenový adresář jednotky USB flash nebo existující složku).
 5. Klepněte na textové pole Název souboru, otevřete dotykovou klávesnici, zadejte název souboru a poté zvolte tlačítko Enter .
 6. Chcete-li konfigurovat nastavení, jako například Typ a rozlišení souboru, Strany předlohy a Orientace obsahu, vyberte položku Možnosti v levém dolním rohu a poté vyberte nastavení z nabídek Možnosti. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte možnost Hotovo.
 7. Volitelný náhled: Za účelem zobrazení náhledu dokumentu stiskněte pravý panel obrazovky. Na levé straně v podokně náhledu můžete pomocí tlačítek Rozbalit a Sbalit obrazovku náhledu rozbalit nebo sbalit.
  Tlačítko Rozbalit
  Tlačítko Sbalit
  Pomocí tlačítek na pravé straně obrazovky můžete upravit možnosti náhledu a změnit pořadí, otočit, vložit nebo odstranit stránky.
  Můžete přepínat mezi zobrazením dvou stránek a zobrazením miniatur. Při zobrazení miniatur je k dispozici více možností než při zobrazení dvou stránek.
  Přibližte nebo oddalte vybranou stránku.
  Poznámka:
  Abyste mohli tato tlačítka používat, vyberte pouze jednu stránku.
  Otočte stránku o 180 stupňů.
  Poznámka:
  Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Odstraňte vybrané stránky.
  Poznámka:
  Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Změňte pořadí stránek v dokumentu. Vyberte jednu nebo více stránek a přesuňte je doleva nebo doprava.
  Poznámka:
  Tato tlačítka jsou k dispozici pouze při zobrazení miniatur.
  Přidejte stránky k dokumentu. Tiskárna vás vyzve k naskenování dalších stránek.
  Zrušte změny provedené v náhledu a začněte znovu.
 8. Až bude dokument připraven, vyberte možnost Uložit a uložte soubor na jednotku USB.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...